Browsing Category

Bidden en vasten

wat is vasten

Wat betekent vasten?

Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar u discipelen niet? Jezus zeide tot hen: “Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen…

Het vlees kan niet bidden

Het vlees kan niet bidden

En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar…

Uw wil geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Wat is de wil van God?

Iedere keer wanneer wij het ‘Onze Vader’ bidden, spreken wij uit dat de wil van God zal geschieden, zowel in de hemel als ook op de aarde: U wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde…

error: Content is protected !!