Wat zegt het Woord?

Woord van wijsheid

Het gevaar van ....

Was Jezus volledig Mens?

Was Jezus volledig Mens?

Was Jezus volledig Mens of niet?  Vaak zeggen mensen, dat Jezus niet kon zondigen, omdat Jezus God was en niet volledig Mens. Er wordt zelfs beweerd, dat Jezus goddelijk bloed van Zijn Vader had en niet volkomen deel had…

gevaar van kinderboeken

Het gevaar van kinderboeken

Heb jij je weleens afgevraagd of kinderboeken echt zo’n positieve invloed hebben op de ontwikkeling en het leven van een kind, als er wordt beweerd? Zijn kinderboeken werkelijk zo onschuldig als ze eruit zien? De wereld zegt, dat kinderboeken…

Waarom schreef God Zijn wet op stenen tafelen?

Waarom schreef God Zijn wet op stenen tafelen?

De Heere zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen (Ex 24:12) 50…

eens gered altijd gered

Eens gered altijd gered?

Velen geloven, dat wanneer een persoon zich bekeert tot Jezus, de persoon, vanaf dat moment, voor de rest van zijn leven gered is van de dood. Maar is het waar, dat wanneer jij je bekeert tot Jezus, dat je…

besnijdenis in Jezus Christus

Wat betekent de besnijdenis in Jezus Christus?

In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem…

Is er maar een weg naar het eeuwig leven

Is er maar één weg naar het eeuwige leven?

Is er maar één weg naar het eeuwige leven? Of zijn er meerdere wegen, die naar het eeuwige leven leiden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen wij moeten kijken naar wat het Woord hierover zegt. Elk mens, die…

wie zou deze bekende prediker kunnen zijn

Wie zou deze bekende prediker kunnen zijn?

Stel je voor, je krijgt te horen dat er een bekende prediker naar jouw gemeente toekomt. Je hebt veel gehoord en gelezen over de wonderen en tekenen, die deze bekende prediker volgen. Jij bent zo enthousiast, dat je besluit…

Waar leidt de vermaning naartoe?

Woord van wijsheid: Waar leidt de vermaning naartoe?

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen (Spreuken 10:17) Wanneer een gelovige van Jezus Christus wil opgroeien naar Zijn evenbeeld, dan zijn instructies en vermaning (correcties) essentieel. Bij…

voorgangers, herders leiden de schapen naar de afgrond

Vele herders leiden de schapen naar de afgrond

Wee de herders, die de schapen welke Ik weid verdrevene en verstrooien, luidt het Woord van de Heere. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die Mijn volk weiden: Gij verstrooit en verstoot Mijn…

error: Content is protected !!