Wat zegt het Woord?

Woord van wijsheid

Het gevaar van ....

strijd en zwakheid oude mens

De strijd en zwakheid van de oude mens

De oude mens wordt geregeerd door zijn menselijke zondige natuur en is onderworpen aan de zonde en de dood. De oude mens wandelt naar het vlees, wat inhoudt dat de persoon aangestuurd wordt door zijn zintuigen, denken, mening, emoties…

wil van God wil van de duivel

De wil van God vs de wil van de duivel

In vorige blogposts heb je kunnen lezen over de beloftes, die Jezus aan Zijn gemeente heeft gegeven. Jezus beloofde o.a. dat Hij Zijn gemeente zou bouwen op het getuigenis, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende…

Waren David en Jonatan homo

Waren David en Jonatan homo?

David en Jonatan hadden een dierbare vriendschap; zij waren soulmates. Jonatan had David lief als zichzelf en David zijn liefde voor Jonatan was wonderlijker dan de liefde voor vrouwen. Maar betekent dit, dat David en Jonatan homo waren en…

Binden en ontbinden

Wat bedoelde Jezus met binden en ontbinden?

Jezus bouwt Zijn gemeente op het getuigenis, dat Hij de Christus is, de Zoon van de levende God. Zolang Zijn gemeente in Hem blijft, zullen de poorten van de hel Zijn gemeente niet overweldigen. Jezus heeft aan Zijn gemeente…

Het fundament van de kerk

Op welk fundament is de kerk gebouwd?

Jezus Christus is het Hoofd van Zijn lichaam; de kerk. In Mattheus 16 gaf Jezus de belofte en de blueprint van Zijn kerk aan Zijn discipelen. Jezus maakte duidelijk op welk fundament Zijn kerk; gemeente, gebouwd zou worden en…

Kun je medeplichtig zijn aan de zonde van medegelovigen

Kun je medeplichtig zijn aan de zonde van medegelovigen?

Wanneer je Jezus hebt aangenomen als jouw Verlosser en Heer, je hebt bekeerd en wedergeboren bent, dan ben je verlost van jouw zondige natuur en behoor je tot het lichaam van Christus. Je bent overgeplaatst vanuit het koninkrijk van…

cultuur valt weg in Jezus Christus

Elke cultuur valt weg in Christus

Als je tot geloof komt in Jezus Christus, je bekeert en wordt wedergeboren, wat wil zeggen dat jouw vlees in Jezus Christus sterft en jouw geest in Jezus Christus opstaat uit de dood, door de kracht van de Heilige…

error: Content is protected !!