Wachten op de juiste partner

En de Here God zeide: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees; deze zal “Mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. (Gen 2:18-24)

De belofte van God met betrekking tot een partner

In mijn vorige blogpost schreef ik over het wachten op de belofte. Als voorbeeld haalde ik het verhaal van Abraham aan, die 25 jaar moest wachten op de belofte die God hem had gegeven, namelijk een zoon Isaak. In deze blog post wil ik het hebben over de belofte van een partner. Ik wil het hebben over het wachten op de juiste partner en wat je doet in de tussentijd.

Wanneer ik om mij heen kijk, zie ik veel singles. Ik hoor en zie vaak de frustraties en het lijden waar vele singles doorheen gaan. Zij lijden, omdat zij nog niet de juiste partner hebben gevonden, waarmee hij/zij een leven mee kan delen.

Ze zijn zo gefocust, op het gemis van een partner en het krijgen van een partner, dat het mooie leven aan hun voorbij gaat. Ja, het kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen, dat de persoon gebukt gaat onder depressies en zwaarmoedigheid en eigenlijk niet meer verder willen leven. Ze zien zichzelf als mislukkeling. Hun zelfvertrouwen verdwijnt en ze vragen zich telkens af: “wie wil mij nou hebben?” of “zie je wel, ik zie er helemaal niet leuk uit.

Kun jij jouw wens voor een partner op het altaar leggen?

Alhoewel het God’s wil is en Hij aan ons Zijn belofte heeft gegeven, vindt niet iedereen zijn/haar partner, wanneer hij/zij begin of midden 20 is. Soms verlopen de dingen anders in je leven, dan je had verwacht, gedroomd of gepland. Maar wanneer jij je leven aan Jezus geeft, betekent dit ook, dat jij jouw verwachtingen, dromen en plannen op het altaar moet leggen.

De kunst is om jouw wens voor een partner op het altaar te leggen; in de handen van God. Zodat deze wens niet meer het middelpunt van jouw leven is, nog een afgod.

Het betekent een volkomen vertrouwen hebben in God, dat Hij zal voorzien in de juiste partner. Maar hij zal dit doen op het juiste tijdstip; Zijn tijdstip en niet op jouw tijdstip.

God weet precies wanneer jij toe bent aan een partner

God maakt geen fouten en Hij weet precies wat jij nodig hebt en wanneer jij toe bent aan een partner.

Dat jij nog geen partner hebt, wil niet zeggen dat je lelijk bent, of dat je niet leuk bent in de omgang. Nee, absoluut niet! Ga dus ook niet twijfelen aan jezelf, want dit is een opening voor boze geesten om binnen te komen in jouw leven en waardoor je dus zwaarmoedig kan worden.

God heeft een plan met jouw levenHet kan ook voorkomen, dat God een ander plan voor jouw leven heeft. En nu gaat het erom: accepteer je Zijn plan voor jouw leven en leg je dus alles in Zijn handen en rust je in Hem? Of accepteer je het niet en ga je zelf het heft in eigen handen nemen, door je aan te melden bij allerlei dating sites, huwelijk bureau’s, blind dates etc.

Het is gevaarlijk om het heft in eigen handen te nemen.

Vandaag de dag is het scheidingspercentage erg hoog, ook in de kerken. Er is vandaag de dag geen onderscheid meer tussen de wereld en de kerk.

Wat is één van de grootste redenen dat mensen scheiden? Ik denk zelf dat de grootste reden is, dat de mens een foute partnerkeuze maakt. Waardoor maken ze een foute partnerkeuze? Doordat ze niet kunnen wachten.

Wie wil er vandaag de dag nog wachten?

Doordat de mens het eigen beheer over zijn leven wil hebben en eigenlijk niet kan wachten, komt het vaak voor dat men te snel trouwt.

Men wil graag kinderen en nemen dan maar genoegen met een partner, waarmee het voor een groot gedeelte klikt. Vooral wanneer de biologische klok (volgens de maatschappij/de wereld), begint te klikken. Maar dit zou voor de wedergeboren Christen absoluut geen aanleiding moeten zijn om een keuze te maken. Kijk maar naar Sara…

Hoe maak je de juiste keuze voor de juiste partner?

Een keuze voor een partner maak je niet alleen. God heeft de man/vrouw voor jou apart gezet. Hij weet precies, wie bij jou past. Onthoud dat jij met je toekomstige partner een ‘volledige’ ribbenkast vormt. Daarom weet je het, wanneer jij jouw toekomstige partner ontmoet. Er zal een geestelijke herkenning zijn. Ja, een geestelijke klik. Want een leven met Jezus is naar de Geest en niet naar het vlees.

Natuurlijk kun je je aangetrokken voelen tot meerdere personen, maar deze aantrekking vindt plaats in het vlees en is vaak op het uiterlijk gebaseerd. Daarom kun je naar het vlees verschillende personen ontmoeten die je leuk vindt, maar naar de Geest is er maar één!

Er is maar één geestelijk medemens voor jouw gemaakt. En met deze persoon zal het ten eerste geestelijk klikken en dan komt de rest.

Hoe weet ik dit zo zeker? Omdat Gods woord het zegt. God vormeerde voor Adam allemaal hulpjes, waaruit hij een hulp mocht kiezen. Maar hij vond er geen. Pas toen God Eva schiep was het goed. Zij was uit hem genomen, zij vormden een eenheid. Daarom zal jij ook, wanneer jij jouw partner vindt, een éénheid met hem/haar vormen. Maar soms moet je geduldig zijn.

Romantiseer je het niet een beetje?

Nee, want Gods Woord is de Waarheid. Ik kijk niet naar wat de praktijk, de maatschappij; de wereld zegt, ik kijk naar de waarheid: wat Gods Woord zegt.

Bijbel is ons kompasWanneer wij zouden leven naar het Woord en God volledig zouden vertrouwen, ook met het kiezen van een partner, dan zou het scheidingspercentage in de kerken nihil zijn. Ja, je leest het goed: nihil.

God geeft advies, vanuit Zijn woord, maar het is aan de mens of hij/zij Zijn advies opvolgt.

Een mens is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de keuzes, die hij/zij maakt in zijn/haar leven en niemand kan God de schuld ervan geven.

Nee jij bent zelf verantwoordelijk!

De mensen om je heen, zijn ook niet verantwoordelijk, voor jouw keuze, dus schuif de schuld ook niet op andere af.

Wat doe je in de tussentijd?

Blijf in Jezus; blijf in het Woord. Hij is in jou, Zijn Geest is in jou en tot de tijd dat God aan jou een partner geeft, behoor je trouw te blijven aan Hem. Hoe kun je trouw zijn aan een mens als je geeneens trouw kan zijn aan Jezus?

God is een jaloers God en wil graag tijd met jou doorbrengen, omdat Hij van jou houdt. Hij wil jouw vormen, zodat jij helemaal klaar bent voor de juiste partner. Want soms denk je zelf wel dat je er klaar voor bent, maar ziet God het heel anders.

Vernieuwing van je denkenSpendeer daarom tijd met Hem. Vernieuw jouw denken en bouw jezelf op in het Woord van God.

Richt je oog op Hem en niet op het gemis van een partner. Hierdoor kun je in een negatieve spiraal komen, die kan leiden tot depressiviteit en zwaarmoedigheid.

Hier geldt ook weer, dat zolang je blijft wandelen naar de Geest er niets aan de hand is, maar wanneer je gaat wandelen naar het vlees (geleid worden door zintuigen, emoties, gevoelens etc.), dan zul je overspoeld worden met negatieve emoties.

Kijk ook niet naar mensen om je heen, die wel ‘gelukkig’ getrouwd zijn. Want als je naar hen kijkt, kan het gemis van een partner weer sterk in je leven opkomen. Maar wees blij voor je vrienden, kennissen en familieleden, die wel getrouwd zijn. Wees niet jaloers en afgunstig.

Single zijn is helemaal niet erg

Single zijn is helemaal niet zo erg, als mensen het ervan hebben gemaakt. Het lijkt wel alsof je niet meer single mag zijn. Zelfs als je de 30 bereikt en nog steeds single bent, heb je nog een leven. Ja, echt waar!

Maar waarom moet ik wachten? Er zijn zoveel mensen om mij heen die hun partner via internet hebben gevonden. God kan ook een partner geven via internet.”

Tuurlijk kan dat! Maar zal het echt de juiste partner zijn die God voor jou apart heeft gezet? Waarom hebben wij God nog nodig, als wij zelf alles kunnen doen? Ik bedoel Hij is Jehovah Jireh; de God die voorziet, maar als ik op het internet ga struinen, dan heb ik eigenlijk Jehovah Jireh niet nodig, want ik kan mijzelf voorzien, door het gebruik van een computer. Nietwaar?

Hoe groot is ons vertrouwen en geloof in God? Wij zeggen wel dat wij in Hem geloven, maar geloven wij ook dat God uit het niets iemand zomaar op je pad kunt zetten? Als je dit werkelijk gelooft dan houd je op met struinen op het internet en wacht je op de juiste partner.

“Maar het is zo moeilijk om te wachten, ik wil nu trouwen en een gezin”

Je kunt het je net zo moeilijk maken als jezelf wilt. Als jij het moeilijk vindt, ben jij verantwoordelijk daarvoor, want jij maakt het jezelf moeilijk, niet God. Jij voedt de onrustige gedachten in jouw denken en zolang jij ze blijft voeden, worden ze alleen maar erger. Dus stop hiermee!

Toen jij een Christen werd, heb jij je leven aan Jezus gegeven. Je hebt jouw leven in Gods handen gegeven. Hij regeert nu over jouw leven, niet jij. Daarom rust in Hem; in het Woord en wacht…. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit.

“Ik kan zo moeilijk Gods stem verstaan, hoe weet ik of ik de juiste partner ben tegengekomen?”

God zal jou door Zijn Geest openbaren, of het de juiste partner is. Er zal een geestelijke klik zijn, aangezien de rib uit de ribbenkast is genomen en jullie zullen dezelfde toekomst droom hebben (een toekomst droom, die geboren is uit de Geest). Het zal een thuiskomen zijn, aangezien je zoveel jaar zoveel ‘hulpjes’ aan je voorbij hebt zien komen en net als Adam weet je het, wanneer jij jouw partner voor het leven hebt gevonden. Er zal een vrede zijn, geen irritatie.

Wanneer je iemand ontmoet, waarvan jij denkt dat het de juiste partner is. Breng dan zoveel mogelijk tijd met hem/haar door. Hiermee bedoel ik niet dat je moet gaan samenwonen, want een wedergeboren Christen zal nooit samenwonen. Dit is iets wat de wereld doet en niet een wedergeboren Christen.

Wees niet intiem met elkaar, maar leer elkaar kennen. Intimiteit is iets wat thuis hoort binnen het huwelijk en niet daarbuiten. Wanneer jij seksuele omgang hebt voor jouw huwelijk, is de kans groot dat jouw huwelijk niet zal standhouden.

De boom zul je aan de vruchten herkennen

Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Wanneer er in de verkeringsperiode zich dingen voordoen, waar jij twijfels over hebt, neem deze twijfels dan serieus. Want wat in het hart is, moet uiteindelijk eruit komen. Dus spendeer veel tijd met elkaar, praat veel met elkaar, maar vooral luister goed naar elkaar.

aan hun vruchten zult gij hen kennenVaak spelen gevoelens en emoties bij verliefdheid een hoofdrol, waardoor je niet meer helder kan nadenken. Je hebt twijfels, maar denkt ach… dat zal wel veranderen.

Wel laat mij jou zeggen: “dit gaat niet veranderen!” Ten eerste presenteert een persoon zich in de verkeringstijd op zijn/haar best. En ten tweede kan een appelboom geen moerbeiboom worden. Vooral niet als jullie beide wedergeboren Christenen zijn.

“What you see, is what you get”

Natuurlijk zal er binnen het huwelijk nog steeds geschaafd en gesnoeid worden, maar de vrucht zal hetzelfde blijven.

Dus, maak niet overhaast een beslissing, maar weet zeker dat God deze man/vrouw voor jou heeft gemaakt. Je kunt beter nog 2 jaar extra wachten, dan dat je voortijdig een foute keuze maakt en tijdens het huwelijk de ware tegenkomt.

Daarom wacht op de juiste partner  en richt je oog, in de tussentijd, op Jezus; het Woord en niet op het gemis van een partner.

Wil je meer artikelen lezen, die over het onderwerp ‘wachten’ gaan? Klik dan op de volgende links:

‘Wacht op de Heere’
‘Wachten…’
‘Wachten op de belofte’
‘Wachten totdat de droom werkelijkheid wordt’
‘Wachten op de belofte van de Messias’
‘Wachten op de terugkomst van Jezus’

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: