Browsing Category

De terugkomst van Jezus

God trots op je zijn, Jezus trots op je zijn

Zal God trots op je zijn?

Eens komt de dag, dat wij allemaal voor de rechterstoel van Jezus zullen staan (Pred 12:14, Mat 3:11, Joh 5:22, Rom 2:15-16, Rom 14:10-12, 2 Kor 5:10). Niemand weet wanneer die dag zal komen. Maar één ding is zeker:…

Zal Ik nog geloof vinden op aarde?

Zal Ik nog geloof vinden op aarde?

Door de jaren heen, is het evangelie en het geloof langzaam aangepast. Beetje bij beetje zijn er verkeerde leringen, oftewel dwaalleringen, in vele kerken, gemeenten en in de levens van de gelovigen binnengekomen. Door deze verkeerde leringen, kunnen vele…

terugkomst Jezus samenvatting

Wachten op de terugkomst van Jezus; samenvatting

In de voorgaande blog posts over de terugkomst van Jezus, kon je lezen over de tekenen, die zullen plaatsvinden in het laatst der dagen. De terugkomst van Jezus en het laatst der dagen Jezus geeft in o.a. in Mattheüs 24…

Wees waakzaam

Wachten op de terugkomst van Jezus; wees waakzaam

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in…

De dagen van Noach

Wachten op de terugkomst van Jezus; de dagen van Noach

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag…

error: Content is protected !!