Browsing Category

De doop

besnijdenis in Jezus Christus

Wat betekent de besnijdenis in Jezus Christus?

In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem…

oude mens afleggen

De oude mens afleggen

Wanneer jouw geest uit de dood wordt opgewekt en je opnieuw geboren wordt in de geest is het belangrijk om jouw geest te gaan voeden, zodat de geest zal gaan heersen in jouw leven in plaats van het vlees. Jarenlang…

waar kies jij voor de hemel of de hel

Waar kies jij voor: De hemel of de hel ?

De hemel of de hel, dat is een keuze, die elk mens maakt in zijn leven. De eeuwige eindbestemming van een leven wordt gemaakt tijdens het leven hier op aarde. Elk mens heeft een keuze om voor het eeuwige leven te…

Kinderdoop en volwassendoop

Is de kinderdoop hetzelfde als de volwassendoop?

Tegenwoordig zijn er veel discussies gaande binnen de kerken en gemeenten. Één van deze discussies gaat over de volwassendoop en de kinderdoop. Is de kinderdoop hetzelfde als de volwassendoop? Hebben deze twee dopen dezelfde betekenis? Wanneer je als baby…

waterdoop, volwassendoop

Wat is de betekenis van de waterdoop?

Weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de…

error: Content is protected !!