Browsing Category

Bijbelstudie

occulte kerk

De occulte kerk

In de vorige blogpost heb je kunnen lezen over de new age geest, die heerst in deze wereld, inclusief in vele kerken en gemeenten. Maar hoe heeft het kunnen gebeuren, dat de gemeente, die gezeten is in Jezus Christus;…

new age in de gemeente

New age in de gemeente?

De huidige samenleving is doordrenkt met new age. Alles draait om liefde, vrede, acceptatie, tolerantie, respect, waarbij er een grote belangstelling en interesse is voor de bovennatuurlijke occulte wereld. Horoscopen, astrologie, waarzeggerij, glaasje draaien, tarot kaarten, geesten oproepen, hekserij,…

Ontstaan scheuringen in de gemeente

Hoe ontstaan scheuringen in de gemeente?

Een gemeente kan goed op weg zijn en een eenheid in Christus ervaren, totdat er iets gebeurt dat scheuringen veroorzaakt. Scheuringen in gemeentes komen regelmatig voor. Maar waardoor¬†worden scheuringen veroorzaakt? Wie brengen scheuringen teweeg? Wat moet je doen met…

Is de Heere jouw Herder

Is de Heere jouw Herder?

In Psalm 23 wordt het leven van een gelovige en zijn relatie met Jezus en God weergegeven. Alhoewel de meeste gelovigen deze Psalm uit hun hoofd kennen, blijven de woorden van deze Psalm voor de meeste gelovigen geschreven woorden…

bolwerken van de duivel in het denken

De bolwerken in het denken van de mens

De bolwerken van de duivel hebben als doel om het werk van het Koninkrijk van God tegen te houden, zodat er geen zielen worden gered en het Koninkrijk van God niet zichtbaar en niet gevestigd wordt op deze aarde.…

error: Content is protected !!