Browsing Category

Bijbelstudie

Gods weg jouw weg

Is Gods weg jouw weg?

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten…

geestelijke wereld fictie of realiteit

Is de geestelijke wereld fictie of realiteit?

Alles vindt zijn oorsprong in God en komt voort uit de geestelijke wereld. Als jij gelooft in Jezus, God en de Heilige Geest, dan geloof je ook in de geestelijke wereld. Geloof je niet in de geestelijke wereld en…

duisternis dooft het licht

De duisternis dooft het licht

God is licht en in Hem is geen duisternis (1 Joh 1:5). Het eerste wat God schiep, toen de aarde woest en ledig was en de duisternis op de afgrond was, was het licht. God zei: “er zij licht”…

Gods gedachten onze gedachten

Zijn Gods gedachten onze gedachten?

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, luidt het woord des Heeren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten…

verleiding weerstaan

Kun jij de verleiding weerstaan?

Als je in Christus een nieuwe schepping bent geworden, heb je nog altijd de mogelijkheid om terug te keren naar het vlees en te zondigen. Alhoewel er gelovigen zijn, die zeggen dat je niet meer kunt zondigen, omdat Jezus…

error: Content is protected !!