Het gevaar van yoga

Door invloed van bekende mensen, beroemdheden, zoals acteurs/actrices, modellen, presentatoren, socialites, social media etc. heeft yoga weer zijn (her)intrede gedaan in de westerse wereld. Ik schrijf hier (her)intrede, omdat in de jaren 80 yoga namelijk ook erg populair was en vele mensen naar India reisden om yoga te beoefenen. De mensen, die vandaag de dag aan yoga doen, doen dit om te ontspannen, te ontstressen, slapeloosheid tegen te gaan, burn out tegen te gaan, rust en vrede te vinden, genezing, lichamelijke flexibiliteit, om af te vallen en noem maar op. Er zijn vele redenen, waarom mensen yoga; hatha yoga, anusara yoga, zwangerschaps yoga, afrikaanse yoga, restorative yoga of een variant van yoga, bijvoorbeeld poweryoga en pilates, beoefenen.

Volgens Forbes (maart 2016), doen ongeveer 37 miljoen mensen aan yoga. In Nederland doen, volgens yoga Nederland (2016), ongeveer 1,6 miljoen mensen aan yoga en het aantal neemt jaarlijks alleen maar toe.

Maar zonder dat men het weet, door de onwetendheid van de mens, die in duisternis leeft, openen vele mensen de poorten voor boze geesten, om hun leven binnen te komen en uiteindelijk hun leven over te nemen en te vernietigen. Yoga lijkt allemaal zo mooi en vreedzaam en in het begin kun je inderdaad ontspanning ervaren, maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld, wanneer iemand yoga beoefent.

Wat is yoga?

Het woord ‘yoga’ is afgeleid van het Sankrit werkwoord ‘yuj’ en betekent ‘juk’ ‘verbinden’ ‘koppelen’ ‘herenigen. Yoga is een methode, die bestaat uit het doen van (ademhalings) oefeningen, met als doel om de ziel en het lichaam te verbinden.

Men spreekt vaak over de geest, om lichaam en geest te verbinden. Maar de waarheid is, dat zolang een persoon niet wedergeboren is in Jezus Christus, de geest nog niet levend gemaakt is. Dus de geest van een persoon, die niet-wedergeboren is in Christus, is dood. De persoon bestaat alleen uit een lichaam en een ziel.

Maar wat velen niet altijd weten, is dat de ziel grote kracht bezit. Tijdens yoga en meditatie wordt deze kracht in de ziel gebruikt en opgewekt. Men denkt dat dit de kracht van de geest is, maar het is de kracht van de ziel.

Yoga wordt gezien als een reeks lichamelijke oefeningen, inclusief meditatie en ademhalingstechnieken, die worden uitgevoerd, met als doel om te ontspannen en de gezondheid en de lichamelijke conditie en/of geestelijke welzijn (welzijn van de ziel) te verbeteren. In plaats dat yoga wordt beschouwd als onderdeel van een religie of filosofie.

Steeds meer huisartsen, doktoren, psychologen en psychiaters, beschouwen yoga als een soort therapie. Zij adviseren patiënten om yoga te beoefenen en verwijzen hen door naar yoga instituten. Zij denken dat door het beoefenen van yoga de patiënten genezen worden. Maar wat zij niet weten is dat de patiënten niet genezen zullen worden. Als zij de waarheid zouden weten, zouden ze meteen stoppen om de patiënten door te verwijzen.

Yoga kan er nog zo onschuldig en ongevaarlijk uitzien, maar de waarheid bewijst het tegendeel.

Wat men niet weet van yoga

Yoga is ontstaan vanuit  het Hindoeïsme. De oefeningen, die gedaan worden, zijn aanbidding poses aan goden. Het hindoeïsme kent vele honderden goden. Iedere oefening geeft eer en aanbid een god. Zo begint bijna elke ‘sessie’ met de aanbidding van de zonnegod.

alle goden zijn afgodenAls Christen weet je dat er maar 1 God is: de Schepper van de Hemel en Aarde. Je zult alleen Hem aanbidden en geen enkele ander god, omdat de andere goden, geen goden zijn.

Achter deze Hindoe goden zitten demonen. Wanneer jij een yoga pose doet, aanbid je een demoon en verbind jij jezelf aan deze demoon. Oftewel je geeft hem toegang tot jouw leven. Want jij aanbidt hem, jij buigt voor hem neer en daarmee verbind jij je met hem en erken jij hem als god, als heer.

Aangezien yoga is ontstaan vanuit het Hindoeïsme en deze poses door ingevingen van demonische machten zijn ontstaan, kun je yoga niet loskoppelen van het Hindoeïsme.

Je kunt yoga niet loskoppelen van deze religie, ongeacht wat mensen zeggen. Ook al geven mensen er andere benamingen voor, yoga is en blijft het aanbidden van vreemde hindoe goden, door middel van aanbidding poses (oefeningen).

Chakra’s

Yoga heeft verschillende niveau’s, die je kunt bereiken. Er zijn in totaal 7 niveau’s. Deze niveau’s worden ook wel chakra’s genoemd. Door het beoefenen van bepaalde (ademhalings) oefeningen, open je een chakra.

Zo begin je bijvoorbeeld bij de buik. Door bepaalde ademhalingstechnieken en door lichamelijke oefeningen/houdingen open je het eerste chakra. Door het openen van de eerste chakra, zul je een soort lichamelijke energie krijgen. Nadat je de eerste chakra hebt geopend, ga je door met de tweede chakra, vervolgens met de derde, vierde etc. Je gaat net zolang door, totdat je alle 7 chakra’s hebt geopend.

De laatste chakra is de kroon chakra; je hoofd (tong). Wanneer je de laatste chakra heb geopend, ben jij in staat om te communiceren in de geestelijke wereld en kun jij in andere tongen spreken. Deze tongentaal is natuurlijk afkomstig van de duivel. Wij weten allemaal dat de duivel een nabootser van God is, omdat hij wil zijn zoals God. Maar deze tongentaal is niet afkomstig van God, maar van demonische machten. Deze demonische machten gebruiken jouw tong om te spreken.

Wanneer je alle 7 chakra’s van je lichaam hebt geopend, heb jij je totaal ontledigd. Je denkt dat jij jouw lichaam onder controle hebt. Maar de waarheid is, dat door het openen van de laatste chakra, jij jouw hele lichaam hebt afgestaan aan de duivel. Hij heeft totale macht over jouw leven.

Het betreden van de geestelijke wereld

Wanneer een mens vanuit de ziel, in zijn eigen gezag, de geestelijke wereld betreedt, kan dit heel gevaarlijk zijn. Want de mens betreedt de geestelijke wereld in zijn eigen gezag zonder enkele beschermingen. Het zal daarom niet lang duren, voordat de persoon aangevallen zal worden door boze geesten. Dit hoeft niet meteen te gebeuren. Het kan wel, maar meestal duurt het enige tijd voordat deze boze geesten zich openbaren en zich manifesteren. Hoe meer men zich in de geestelijke wereld beweegt, hoe bozer de aanvallen in de persoon zijn leven zullen zijn.

Met yoga betreedt men ook in eigen gezag de geestelijke wereld. Beetje bij beetje, afhankelijk van de oefeningen, zal de persoon overgenomen worden door boze geesten en machten.

Het gevaar van yoga:
Door onwetendheid worden demonen uitgenodigd

De waarheid is dat je door al die lichamelijke oefeningen, ademhalingstechnieken en meditatie, de hindoe goden, die in werkelijkheid demonen zijn, uitnodigt om jouw leven binnen te komen. Bij het openen van de zevende chakra is jouw lichaam in bezit genomen door demonen en dit zal consequenties hebben, of je dit nu wilt of niet.

Je kunt wel zeggen “dat weet of dat wist ik niet”, maar daar hebben zij niets mee te maken. Jij hebt hen aanbeden. Jij bent voor hen neergeknield en heel langzaam aan heb jij jouw lichaam en jouw leven, overgedragen aan hen. Door jouw geestelijke onwetendheid, hebben zij jou in bezit genomen.

Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis

God zegt niets voor niets, dat Zijn volk te gronde gaat, door gebrek aan kennis. God zegt heel duidelijk in Zijn Woord, dat Zijn kinderen niet moeten buigen voor afgoden, die geen goden zijn. Nog behoren zij hen te aanbidden, door middel van begroetingen of bepaalde lichaamshoudingen. Gelovigen behoren geen deel te nemen aan andere godsdiensten. Maar zij behoren naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.

duivel gaat rond als brullende leeuwGij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden (Ex 20:4-5)

Het is al erg dat een ongelovige zo wordt misleid door leugens, om yoga te gaan beoefenen. Maar dat Christenen nu ook hiervoor bezwijken is niet te geloven!

De reden dat de Christenen hier voor bezwijken en de ernst er niet van inzien, is omdat ze het Woord, Jezus, niet kennen. Want hoe kun je Jezus belijden met jouw mond en ondertussen neerbuigen voor hindoe goden (demonen) om hen te aanbidden? Dat kan niet!

De leugen om yoga te rechtvaardigen

Christenen die aan yoga doen, proberen met vrome woorden hun kwade daden te rechtvaardigen. Dit doen zij door te zeggen, dat ze tijdens de oefeningen Jezus aanbidden en ipv de zon, de Zoon aanbidden. Zij gebruiken de poses, ademhalingstechnieken en meditatie tijd om tot Jezus te bidden. Wat een onzin!

Het is net zo’n onzin, als dat groepen jongeren zeggen, dat zij ieder weekend, al drinkende en dansende, clubs (discotheken) binnengaan, met als doel om mensen te bekeren.

Wanneer jij op het terrein van de duivel komt, dan neemt hij jou in bezit. Zo is het ook met yoga (alle soorten yoga, inclusief power yoga, pilates etc.). Achter die hindoe goden zit de duivel. Je zit op zijn mat en aanbidt zijn handlangers (demonen).

De vrucht van yoga

Misschien voel jij je in het begin ontspannen. Misschien zie je in het begin een lichamelijke verbetering of merk je, dat jij je beter kan ontspannen, maar dat zal niet blijvend zijn. Na een tijd zul je namelijk een verandering in jouw denken, emoties, gevoelens en karakter ervaren.

Misschien word je minder verdraagzaam, egoïstisch en ervaar je meer negatieve boze gevoelens (gevoelens van jaloersheid, afgunst, haat etc.) naar andere toe. Of begin je ineens negatieve gedachten over jezelf te krijgen en hoor je stemmen in jouw hoofd. Misschien heb je slapeloze nachten en word je overmand, door allerlei depressieve gevoelens, die ervoor zorgen dat je niet meer verder wilt leven. Misschien ben je wel getrouwd en ga je ineens jouw man of vrouw heel anders zien en wil je scheiden. Het kan ook voorkomen, dat je altijd gezond bent geweest en ineens regelmatig ziek wordt of geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte. Al deze dingen kunnen een vrucht zijn van yoga; de demonische activiteiten in jouw leven.

Christelijke yoga

Christelijke yoga bestaat niet! De waarheid is dat christelijke yoga hetzelfde is als yoga. Je kunt proberen om yoga te verchristelijken, door tijdens yoga vrome religieuze woorden uit te spreken, mediteren op schriftgedeelten en/of door te bidden in jouw denken, maar de oefeningen blijven hetzelfde en daarom blijf je demonen aanbidden.

Zal God zijn wil veranderen voor de lusten en begeerten van mensenAlleen door ergens het woordje ‘christelijk’ voor te zetten en te verchristelijken, maakt het nog niet ok. Een mens kan iets goedkeuren, maar dat wil nog niet zeggen dat God Zijn goedkeuring daaraan geeft.

God is heel duidelijk in Zijn Woord. Duidelijker kan Hij niet zijn.

De waarheid is, dat als Christenen yoga willen beoefenen, zij nog steeds vleselijk zijn en nog steeds van de wereld houden.

Zij willen meedoen met de trends van de wereld en willen hetzelfde leven leiden als de wereld. Zij hebben de wereld liever dan Jezus. Ook al zeggen velen, dat ze Jezus liefhebben, hun daden zeggen iets anders. Want met hun daden verhogen zij niet Jezus, maar zij verhogen de duivel.

De persoon, die naar het vlees leeft is niet in staat om de geestelijke wereld te onderscheiden. Hierdoor zal de persoon nergens kwaad in zien en vele dingen, die tegen het Woord van God ingaan, tolereren en accepteren.

Wat zegt het Woord?

Maar het Woord zegt:vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige (2 Kor 6:14-18)

De Heere wil niet, dat gelovigen zich inlaten met afgoderij. Want er is geen overeenstemming tussen Jezus Christus en Belial of hindoe goden.

Jezus is de God, die wij dienen. Wanneer wij ons voor andere goden (neer)buigen, dan zeggen wij eigenlijk dat Jezus niet voldoende of genoeg is. Want als Hij dit wel was, zou je niet ergens anders jouw heil zoeken.

Jezus is de Geneesheer

Hij is Jehovah Rapha, Hij is onze GeneesheerDus waarom beoefenen Christenen yoga om zich beter te voelen? Hij is onze God des vrede, maar vele Christenen doen toch aan yoga om zich te ontspannen, te ontstressen en om een innerlijke vrede te ervaren.

Als jij door wilt gaan met yoga, wat betekent Jezus dan nog voor je?

Er staat geschreven: ‘en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die Here, uw God, heeft toebedeeld aan alle volke onder de ganse hemel’ (Deut 4:19) (Lees ook Deut 17:3 en 2 Kon 23:5)

Ongelijk span vormen met ongelovigeDaarom scheid je af van de wereld en richt je op het Woord. Stop met het achterna lopen van de wereld. Je weet wat de eindbestemming van de wereld is.

Jezus heeft je geroepen tot heiligheid. Hij heeft jou heilig en rechtvaardig gemaakt door Zijn offer; door Zijn bloed.

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Mat 11:28-30)

Je hebt een vrije wil ontvangen. Dat betekent dat je zelf een keuze mag maken. Je kunt ervoor kiezen om het juk van Jezus Christus op je te nemen of je kan ervoor kiezen om het juk van de duivel op je te nemen (want yoga betekent juk).

Elk persoon heeft Jezus nodig

Elk persoon heeft Jezus nodig. Iedereen mag tot Jezus komen, er is niemand uitgezonderd. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan in het verleden of wat voor persoon je bent. Jezus heeft jouw zonden en ongerechtigheden en de straf op de zonde; de dood, op Zich genomen. Jezus heeft het voor jou gedragen en is in jouw plaats gestorven, zodat jij niet meer gebukt hoeft te gaan onder de zonden en de straf, die op de zonde staat; de dood, niet meer hoeft te dragen. Als je Jezus jouw Redder en Heer van jouw leven maakt, dan mag je in geestelijke vrijheid leven.

Rust en vrede in jouw ziel

Als je belast, vermoeid, onrustig, gestrest, chaotisch etc. bent, dan is er maar één plaats, waar jij rust voor je ziel kan vinden en dat is bij Jezus Christus. Hij alleen kan jou de rust en vrede geven, waar jij naar op zoek bent. Ook al lijken de wereldse methoden hoopvol en lijkt het erop dat ze jou vrede, rust en genezing kunnen geven, de waarheid is, dat zij dit nooit kunnen doen. Omdat de methoden van de wereld voortkomen uit de bron van het koninkrijk der duisternis.

Vrede geef ik u, Mij vrede laat ik uAlleen wanneer je put uit de juiste bron; de bron van het leven oftewel Jezus Christus; het Woord, dan zal jij vinden waar jij naar op zoek bent.

Open dus de Bijbel, het Woord van God (Jezus) en je zult zien, dat wanneer jij het Woord zal bestuderen, jouw denken zal vernieuwen en de woorden van God je zal toe-eigenen, toepassen in jouw leven en daarin zal wandelen, je de vrede van God zal ervaren in jouw leven. Een vrede, die alle verstand te boven gaat en die de wereld jou niet kan geven. Alleen God kan jou, door Jezus Christus, jou die vrede geven.

Want de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jouw hart en jouw gedachten behoeden in Jezus Christus (Fil 4:7)

Lees ook ‘het gevaar van boeddha beeldenen ‘het gevaar van Reiki’  of één van de andere blogposts in de categorie ‘het gevaar van…..’ 

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: