Het gevaar van geesten oproepen

Geesten oproepen is een bekend fenomeen. De één wilt communiceren met een overleden familielid, kennis of vriend en de ander wilt weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. En bij wie kun je terecht voor deze dingen? Precies, bij waarzeggers, mediums, medicijnmannen etc, die geesten oproepen.

Maar tegenwoordig hoef je eigenlijk helemaal niet meer naar een waarzegger, medium of een medicijnman, die voor jou geesten oproepen om antwoord te krijgen op vragen. Vele mensen, vooral jongeren, nemen zelf het heft in handen en roepen zelf geesten op, door middel van bepaalde voorwerpen of spellen: Ouija bord spel, Charlie Charlie challenge, glaasje draaien, kaarsen, meditatie, trance etc.

Charlie Charlie challenge

Geesten oproepen met behulp van de Charlie Charlie challenge is momenteel vooral erg populair onder scholieren. De scholieren worden gelokt door nieuwsgierigheid. Want is het niet leuk, om te weten wat er in de toekomst zal gebeuren? Daarnaast is het ook wel een beetje spannend, want wie wil dit nou niet: geesten oproepen. Het enige wat je nodig hebt, zijn twee potloden en een vel papier. That’s it! Zelfs op jouw mobiele telefoon of tablet kun je de Charlie Charlie app downloaden, zodat je het zelf kan spelen.

Maar wat gebeurt er, als je een ongewenst antwoord krijgt? Of als er iets anders gebeurt, waar jij niet om hebt gevraagd? Gaat het hier werkelijk om een onschuldig spel of niet? Wat gebeurt er wanneer je dit spel speelt? Wat gebeurt er werkelijk wanneer mensen geesten oproepen?

Het Charlie Charlie spel, is een variant van het Ouija spel, glaasje draaien etc. De essentie van deze spellen is, dat je door middel van het oproepen van overleden personen; geesten (demonen), antwoord krijgt op de vragen die je stelt (Je krijgt een antwoord door middel van de hulpmiddelen; glas, potloden etc)

Wat gebeurt er in werkelijkheid wanneer je geesten oproept?

Maar wat veel mensen niet weten is, dat zodra jij je inlaat met één van deze spellen, jij vanuit jouw eigen kracht (zielenkracht) deelneemt aan de geestelijke wereld. Vanuit jouw ziel roep je demonische machten op en nodigt ze uit om bezit te nemen van jouw leven (jouw lichaam en ziel). Je begeeft je vanaf dat moment in de occulte wereld en dat zal niet zonder gevolgen zijn.

duivel gaat rond als brullende leeuwDe duivel wil maar al te graag dat jij je in de occulte wereld gaat begeven. Zodat hij jou uiteindelijk helemaal in bezit kan nemen. En jou kan opzadelen met een hoop ellende.

De duivel en demonen willen maar al te graag communiceren met mensen, mensen bezitten en door hen heen leven. Zij hebben maar één doel; één missie en dat is: de mens totaal vernietigen.

De spelers willen antwoord krijgen op de vragen, die zij stellen. En de duivel en zijn demonen zijn maar al te graag bereid, om te geven waar ze om gevraagd worden.

Alleen hangt daar wel een prijskaartje aan, waar maar weinig mensen van afweten. En waar niet vaak of eigenlijk helemaal niet, over gesproken wordt. Hoe moet de wereld dit weten als vele ‘gelovigen’ al niet de werken van de duivel erkennen en herkennen?

Hoeveel ‘Christenen’ zitten zondags in de kerk, maar bezoeken regelmatig een waarzegger? Doen aan wicca? Bezitten zelf een waarzeggende geest? Of lezen hun horoscoop in de krant of tijdschrift?

Ja, je leest het goed, ook een horoscoop is een vorm van waarzeggerij. Veel mensen halen horoscopen hun huis binnen en lezen deze maar al te graag. Hierdoor zetten zij ook een poort open voor demonische machten om binnen te komen.

Je kunt niet spelen met de duivel

Je kunt niet spelen met de duivel, ook niet een beetje. Zodra jij je op zijn grondgebied begeeft, zal hij jou grijpen en uiteindelijk vernietigen, want dat is zijn karakter. Ook al bedoelde je het niet zo en leek het zo onschuldig, de duivel houdt daar geen rekening mee. Voor jou kan het een spel zijn. Maar voor hem is dit geen spel, maar de werkelijkheid.

Zodra jij hem uitnodigt, zullen geesten van toverij, waarzeggerij, angst, slapeloosheid, zwaarmoedigheid, depressie, rebellie etc. en de dood binnenkomen. Ja, het kan één demoon zijn. Maar het kunnen ook meerdere demonen (kwade machten) zijn, die jouw leven binnenkomen en bezit van jou nemen. Het zou ook zo maar eens kunnen zijn, dat je ineens stemmen in je hoofd gaat horen, die met jou communiceren en jou dingen opdragen om te doen.

Misschien openbaren deze machten zich niet meteen, of juist wel. Maar 1 ding is zeker en dat is, dat zodra jij je inlaat met waarzeggerij en geesten oproepen, demonische machten binnenkomen en vroeg of laat zullen zij zich gaan manifesteren.

Deze machten gaan niet uit zichzelf weg, waarom zullen ze… Jij hebt ze immers zelf uitgenodigd. Alleen iemand met een hogere autoriteit en macht, dan dat zij hebben, kan deze demonen; deze machten gebieden weg te gaan en dat is natuurlijk Jezus Christus!

De Naam van Jezus

Alléén in de Naam van Jezus kan een persoon bevrijd worden, er is géén andere manier. Je kunt niet bevrijd worden door psychologen, psychiaters, medicijnmannen, geesten bezweerders, nog door therapieën, rituelen en medicijnen. Alléén Jezus kan jou vrijzetten!

Hoeveel mensen, die zich hebben ingelaten met geesten oproepen of enige vorm van waarzeggerij, gaan gebukt onder zielenpijn, horen stemmen in hun hoofd en zijn geestelijk niet meer in orde. Misschien wel zo erg, dat ze zijn opgenomen in psychiatrische inrichtingen en vol zitten met medicijnen, om zo het lichaam en het denken ‘uit te schakelen’, zodat de demonen; kwade machten, zich tijdelijk niet kunnen manifesteren. Hoeveel mensen zitten niet in een dwangcel en worden geteisterd en gepijnigd door deze machten? En de medici kan hier helemaal niets aan doen. Waarom niet?

wapendrager, zwaard van de Geest, de geestelijke wapenrusting van GodOmdat dit een geestelijke aangelegenheid is en niet een vleselijke aangelegenheid. Je kan de geestelijke dingen niet vanuit het vlees ‘bestrijden’.

Hiermee bedoel ik, dat je een demoon niet kan uitdrijven door middel van natuurlijke middelen.

Alléén het Woord; Jezus en het bloed van Jezus kan de persoon voor eens en voor altijd vrijzetten.

Het opsluiten van mensen in een psychiatrische inrichting is geen oplossing, de situatie zal alleen maar erger worden en uiteindelijk eindigen in de dood.

Zolang de mens blijft zoeken naar het bovennatuurlijke en zal zoeken op verkeerde plaatsen en dus het grondgebied van de duivel zal betreden, zal er niets gaan veranderen.

Wat zegt het Woord over geesten oproepen?

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Heere, uw God (Lev 19:31)

En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Heere uw God (Lev 20:6-7)

Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Heere uw God, hen voor u weg (Deu 18:10-12)

Wanneer jij je tot iemand wendt, die een waarzeggende geest heeft of communiceert met geesten, zoals een medicijn man, tovenaar, magiër, medium, geesten bezweerder etc., iemand die de geestelijke wereld in zijn eigen autoriteit betreedt, zal verontreinigd; besmet zijn. Geesten oproepen is dus niet zonder gevaar.

Wanneer jij geesten van doden oproept of communiceert met geesten, zul je verontreinigd worden door de duisternis. Een waarzeggende geest zal binnenkomen en zal andere geesten met zich meenemen en jouw leven tot hun woonplaats stellen.

Saul riep de geest van Samuël op en pleegde zelfmoord

In het leven van Saul zien wij wat er gebeurde, toen hij door middel van een vrouw, die geesten van doden kon bezweren, de geest van Samuël opriep. Zijn leven eindigde uiteindelijk in zelfmoord (de dood).

Wij behoren alleen het Woord van God; Jezus te raadplegen en niets of niemand anders. Wij moeten niet nieuwsgierig zijn naar onze toekomst, maar ons leven volledig in de handen van de Heere leggen en Hem vertrouwen voor wat er in de toekomst zal gebeuren.

Soms zal Hij jou dingen openbaren en soms niet, maar wanneer Jezus het Middelpunt van jouw leven blijft en je op Hem blijft vertrouwen, dan zal alles wel gaan.

De kerk een sociale instelling

De kerk is door de jaren heen een (menselijke) sociale instelling geworden, in plaats van een kracht Gods; het Lichaam van Christus. De kerk probeert de problemen, net als de wereld, vanuit het vlees op te lossen, in plaats vanuit de Geest. Hierdoor is er geen of maar weinig kracht en kan de kerk de mens niet meer helpen en verwijst hen door naar psychologen, psychiaters, artsen en andere menselijke (medische) instellingen. De kerk is een menselijk instelling geworden, die is gebouwd op het werk van mensen, i.p.v. Jezus Christus; het Levende Woord.

wat is er mis met de kerkZiet toe, dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht (Kol 2:8-10)

Het wordt tijd, dat de kerk zich verootmoedigd van zijn gruwel daden en terugkeert naar Jezus; het Woord. Zodat de kerk op Hem gaat bouwen, in plaats van op de menselijke theologie en andere wereldse dwaalleringen en methoden.

Ja, het wordt tijd dat de kerk zijn ware vijand en de geestelijke wereld gaat zien, erkennen en herkennen en God’s Koninkrijk en de wil van God leert kennen.

Het is tijd om wakker te worden uit de geestelijke slaap en te staan op het Woord. Het is noodzakelijk dat gelovigen wedergeboren worden in de geest door de doop met de Heilige Geest. Want alleen door de wedergeboorte kan iemand een inwoner van het Koninkrijk van God; een zoon van God worden, wandelen naar de Geest en het Koninkrijk van God op deze aarde vestigen, door mensen vrij te zetten van elke verdrukking van de duivel.

Bevrijding uit de macht van de duisternis

Zoveel mensen gaan gebukt onder de verdrukking van de duivel; de duisternis en worden dagelijks gepijnigd en gekweld. Zij gaan naar medische instituten; dokters, psychologen, psychiaters etc. maar niemand kan hen helpen. Soms zijn ze zo ver heen, dat ze niet langer willen leven en zichzelf van het leven beroven.

Alleen de echte zonen van God, die in Zijn Woord wandelen, kunnen deze mensen vrijzetten in de Naam van Jezus Christus.

Ik schrijf ‘echte zonen van God’, omdat sommige denken zonen van God te zijn, maar leven als de wereld. Zij leiden hetzelfde leven als een goddeloze (iemand die zonder Jezus leeft en geen relatie door Jezus heeft met de Vader). Zij zeggen dat ze geloven en een relatie hebben, maar die hebben ze niet. Want anders zouden ze niet dezelfde werken als de wereld doen en in de zonden blijven volharden, maar zij zouden de werken van Jezus doen. In een volgend blog post zal ik hier meer over schrijven en hoe het Woord van God ons waarschuwt voor de dienaren (apostelen, pastors, leraars, evangelisten, profeten etc) van ongerechtigheid.

De geestelijke wereld is een realiteit

De geestelijke wereld bestaat en is een realiteit. Alleen omdat de mens, die niet-wedergeboren is, de geestelijke wereld niet kan zien, is dit geen bewijs, dat de geestelijk wereld niet bestaat.

De wind kun je niet zien, maar de wind bestaat wel degelijk. Je kunt alleen het resultaat van de wind voelen en zien in de natuurlijke wereld. Je kunt de wind niet beheren en niet bedwingen met behulp van natuurlijke middelen, dat is onmogelijk.

En dit geldt ook voor demonische machten. Je kunt ze niet zien, maar ze zijn er wel, omdat je het resultaat van deze demonische machten ziet. Maar je kunt deze demonische machten, niet uitdrijven met behulp van natuurlijke middelen, theorieën, methoden, rituelen etc.

Wat moet je doen wanneer jij je hebt ingelaten
met geesten oproepen

Mocht je een gelovige zijn en je hebben ingelaten met waarzeggerij, geesten oproepen, communicatie met geesten, hekserij, wicca of het lezen van horoscopen. Misschien heb je wel een waarzegger of medium bezocht en ga je gebukt onder de verdrukking van de duisternis; zielenpijn, angst, slapeloosheid, depressie, zwaarmoedigheid, hoor je stemmen in je hoofd etc. Belijd jouw zonden en vraag vergeving aan de Heere. Gebied die machten in de Naam van Jezus jouw lichaam en ziel te verlaten.

Het is volbrachtMocht je twijfelen aan jouw autoriteit en positie in Jezus Christus en twijfelen aan de macht, die Jezus jou heeft gegeven om demonen uit te drijven? Zoek dan een gelovige die zijn/haar autoriteit in Christus Jezus kent en jou kan helpen om jou vrij te zetten van deze gebondenheid.

Pak de Bijbel; het Woord van God en neem de woorden van God tot je. Overdenk elk woord, zodat jouw denken wordt vernieuwd door het Woord van God; Jezus en je zal opgroeien in het zoonschap Gods.

Mocht je een ongelovige zijn en heb jij je ingelaten met occulte praktijken? Word je gekweld door demonische machten? Zoek een gemeente in jouw buurt op, die naar de Geest wandelt en die in de autoriteit van Jezus Christus jou vrij kan zetten.

Er is hoop, er is een uitweg, alleen is het aan jou om de eerste stap te zetten.

Jezus Christus heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd (Kol 2:15)

Wil je meer weten over gevaren die schuilen achter dingen, die onschuldig lijken? Lees dan één van de andere artikelen in de categorie ‘Het gevaar van….

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: