Het gevaar van televisie

Bijna iedereen heeft er wel één. Het maakt niet uit of je rijk of arm bent, een televisie is een item wat bijna iedereen wel in huis heeft staan. Zo’n 60 jaar geleden was de televisie een zeldzaam item, die vaak alleen in de huizen van de rijke gezinnen stonden. De televisie had nog geen kabel, maar een antenne, die door vele gelovigen gezien werd als duivelsoren. De meeste gelovigen zagen de televisie niet als een toevoeging op hun leven, maar eerder als een gevaar in hun leven. Ja, zij zagen het gevaar van televisie. Het merendeel van de gelovigen wilde daarom ook niet zo’n ‘duivels ding’ in huis hebben. Maar langzaam aan, zijn ze toch overstag gegaan en kreeg de televisie zelfs een ereplaats in huis. Nu zoveel jaar later heeft bijna iedereen wel minimaal 1 tv in huis staan. Maar laten wij eens de televisie onder de loep nemen en kijken of de gelovigen van zo’n 60 jaar geleden gelijk hadden en of de duivel inderdaad zijn plaats, door middel van een televisie, inneemt in een huis.

De televisie; een seance van duivelen

‘De tv is een seance van duivelen’ hoorde ik ooit eens iemand zeggen. Ik vond het een beetje overdreven en begreep niet precies wat deze persoon daarmee bedoelde. Ja, ik was een gelovige; een wedergeboren Christen, maar ik keek gewoon tv. Ik keek graag naar tv programma’s, films en series en spendeerde wel zeker 2 à 3 uur per dag achter de beeldbuis. Ik vond het ontspannend om naar de televisie te kijken en even nergens aan te hoeven denken. Heerlijk!

Soms werd ik er weleens bij bepaald, dat ik geen tv meer moest kijken, maar Ik kon de tv niet opgeven. Een leven zonder televisie kon ik mij gewoon niet voorstellen. Ik wilde het wel, althans soms wilde ik het wel, maar ik kon het gewoon niet. Maar gelukkig zijn bij God alle dingen mogelijk!

De geestelijke wereld achter de televisie

Het gebeurde namelijk, dat op een gegeven moment de geestelijke wereld achter de televisie zich begon te openbaren. Ik vroeg hier niet om, het gebeurde. ’s Nachts werd ik in mijn geest ‘aangevallen’ door een bepaalde macht of machten. Ik stuurde deze macht(en) in de Naam van Jezus weg en deze macht(en) gingen ook weg. Maar ik vroeg mij toch af, hoe deze machten waren ‘binnengekomen’.

Ik wist om welke macht(en) het ging, dus ging ik na wat ik die dag had gedaan en kwam al snel bij de televisie uit. Ik vroeg de Heilige Geest om mijn ogen te openen voor de geestelijke wereld. Dat had Hij al gedaan, maar ik wilde meer inzicht van wat wel en niet goed was om naar te kijken en wat er gebeurde achter de zichtbare wereld.

Ik leerde door de Heilige Geest, dat de enige manier om het juiste onderscheid van geesten te ontwikkelen is door Jezus; het Woord. Alleen het Woord laat de wil van God en van Jezus zien en door tijd in het Woord te spenderen leer je Hem kennen; je leert de Waarheid kennen en de geestelijke wereld. En dat gebeurde ook bij mij.

Crime series

‘Cold case’, ‘Law and order’, ‘Special victim unit’ etc. waren de eerste series, die op de schop gingen. Ten eerste bepaalde de Heere mij erbij dat ik een hypocriet was, omdat ik bad voor vrede en tegen geweld, terwijl ik zelf naar deze geweldenaars, criminelen, moordenaars en hun gruwelijke daden keek en mijn denken en mijn vlees daarmee voedde. Ten tweede kwamen deze kwade geesten van angst, moord, dood, drugs, sex etc. via de televisie binnen. Toen de Heere mij dit liet zien waren de crimes series, detectives, misdaadseries en misdaadfilms meteen voorbij.

Waargebeurd verhaal

Op een avond keek ik naar een film, een indrukwekkend waargebeurd verhaal. Het was een hele mooie spannende film. Maar tijdens het kijken van deze ‘onschuldige’ film, was er een geest van angst binnengekomen. Ik ervaarde een gruwelijke angst en ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik gebood die angst in de naam van Jezus weg te gaan en het ging ook weg. Na deze ervaring wilde ik ook niet meer naar dit soort films kijken en besloot ik nog nauwkeuriger te worden.

‘Onschuldige’ series en komedies

‘Onschuldige’ series, komedies en films waren ineens niet meer zo onschuldig als ik dacht. De personen, die een seksuele relatie hadden, waren niet getrouwd en pleegden overspel. Er werd gelogen, geroddeld, bedrogen, overspel gepleegd, gescheiden, ‘grappige’ opmerkingen gemaakt waarmee ze elkaar ‘afmaakten’, er was geen respect voor elkaar, er kwamen occulte dingen in voor, er werden seksistische opmerkingen gemaakt en af en toe een godslastering.

Steeds meer werd er weggestreept, totdat er op een gegeven moment bij een ‘onschuldige’ serie iemand uit de kast kwam en ik wederom een keuze moest maken,. Toen waren voor mij op dat moment alle series voorbij. Want hoe kon ik kijken naar series, die al deze onreine dingen goed keurde, terwijl het Woord van God iets anders zegt. Bijna alle series, films, programma’s zijn tegen het Woord van God en zetten poorten open voor de duivel en zijn handlangers om binnen te komen. Het gevaar van televisie is, dat je door het kijken, de dingen die tegen God’s Woord ingaan als normaal gaat beschouwen en hierdoor de zonde accepteert, als iets dat nou eenmaal bij de mens en deze tijd hoort.

Horrors

Wat denk je van horrors? Doodsmachten en angsten worden zonder pardon binnengelaten in iemands leven. En dan nog vragen mensen zich af waar al die fobieën, angsten en paniek aanvallen vandaan komen?

Televisieverslaving

De televisie werkt ook verslavend, daaruit kunnen wij opmaken dat wij wederom met ‘onzichtbare’ machten te maken hebben. Wij hebben hier naast alle andere machten, te maken met een geest van toverij.

Denken vernieuwen met het Woord van God

Hoe meer tijd je met Jezus; het Woord besteedt, des te meer de geestelijke wereld, inclusief de duisternis zich zal openbaren. Jouw ogen zullen opengaan voor zaken, die je altijd als normaal hebt beschouwd, maar volgens Jezus niet normaal zijn. Dit is ook niet verwonderlijk, want toen je nog niet wedergeboren was, wandelde je in duisternis, want jouw geest was dood. Je handelde naar de wil van jouw vlees en naar jouw gedachten en behoorde tot de wereld.

Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternisDe duivel was jouw vader en je voedde jezelf dus ook met de ‘dingen’ van de wereld; o.a. televisie. Maar nu dat je bent overgeplaatst naar een ander koninkrijk, behoor je ook de dingen van dit koninkrijk te zoeken en te doen.

Je behoort niet meer zoals de wereld te leven, zoals je voor jouw bekering hebt geleefd. Maar je behoort jezelf af te scheiden van de wereld en jouw denken te vernieuwen met het Woord van God. Alleen dan zul je gaan wandelen als de nieuwe schepping; als zoon van God.

Elke keer als je een nieuwe waarheid ontdekt en geconfronteerd wordt met iets wat niet goed is in jouw leven, word je voor de keuze gesteld: zeg je hier vaarwel tegen en doe je dit weg uit jouw leven? Of blijf je eraan vasthouden en verwerp je het Woord; de Waarheid en de correctie en vermaning van het Woord?

Toen er in een ‘onschuldig’ kookprogramma een grote vloek werd gegeven, kon ik niet meer kijken, want deze personen waren tegen Jezus; de Persoon die ik liefheb, die Zijn eigen leven voor mij heeft gegeven en mij heeft gered van de dood en mij het eeuwige leven heeft gegeven. Hoe kan ik naar zo’n programma kijken? Dus ja, dat programma ging ook weg.

De werken van de duivel accepteren

De duivel weet, dat wanneer je iets continue ziet en ergens continue mee wordt geconfronteerd en daarmee dus continue in aanraking komt, je het uiteindelijk zal accepteren en als normaal zal beschouwen. Dus gebruikt de duivel tools zoals (social) media, televisie series, films, documentaires, praatprogramma’s etc.,  die ervoor zorgen dat je de gruwelen van de Heere niet meer als gruwelen blijft zien, maar als normaal en als iets van deze tijd gaat beschouwen. Dat is zijn tactiek en ik moet zeggen dat zijn tactiek tot op heden succesvol is.

Wanneer je bijvoorbeeld naar tv programma’s, series of films kijkt waarin vrije seks; verschillende seksuele relaties, samenwonen, vreemdgaan, echtscheiding en homofilie voorkomt, dan komen deze onreine machten van lust niet alleen binnen, maar je zult deze dingen op een gegeven moment ook accepteren en als normaal gaan zien.

Kijk maar naar echtscheiding: echtscheiding was vroeger uit den boze. Maar tegenwoordig is het heel normaal. Dat veranderde denkbeeld is mede afkomstig door invloed van de televisie.

En kijk maar naar homofilie. Door naar series te kijken, zoals o.a. ’Modern Family’, ‘Spangas’ en ‘Goede tijden slechte tijden’ worden de praktijken van homofilie als ‘normaal’ beschouwd en dus geaccepteerd.

Jouw denken wordt gevormd door datgene wat je tot jou neemt

Alle input, die jij binnenkrijgt via de tv zal jouw denken vervormen. Jij vormt jouw denken met de televisie, in plaats dat je jouw denken vernieuwt en hervormd met het Woord van God en gaat handelen en wandelen naar het Woord.

Bewaken van jouw denkenHet gaat niet alleen om de kostbare tijd, die je besteed aan de televisie en die daarmee verloren gaat. Maar het gaat er ook om wat je binnenhaalt in jouw denken en wat jij zaait in jezelf. Want wat je zaait zul je oogsten. Dus als je in jouw vlees zaait, zul je ook de vrucht van het vlees oogsten.

De gemiddelde Nederlander besteedt zo’n 3,5 uur per dag aan de televisie, dat is 24,5 uur per week. Dus gedurende een week besteed je ongeveer 1 dag aan de televisie. 24,5 uur Per week is 1274 uur in een jaar. Dus van een jaar besteed je 53 dagen, wat overeenkomt met 1,8 maand, aan de televisie.

Wanneer jij zaait in het vlees, zul je ook de vrucht van het vlees oogsten; hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke (Gal 5:19-21)

Compromissen sluiten met de wereld

Wanneer jij je niet afscheidt van de wereld, maar jezelf blijft voeden met de dingen van de wereld, zul je uiteindelijk compromissen gaan sluiten met de wereld.

De ‘dingen’, die tegen Gods Woord ingaan, zul je gaan accepteren en als normaal beschouwen. Je zult misschien wel door de televisie ‘aangemoedigd’ worden of op ideeën gebracht worden, die zullen leiden tot zonde.

Het Woord kan niet samengaan met de wereld en de wereld kan niet samengaan met het Woord

Zaken als toverij, occultisme, echtscheiding, abortus, liegen, afgunst, begeerte, vreemdgaan, sex voor huwelijk, homofilie, transgenders, zul je allemaal als heel normaal beschouwen en het medium dat daarvoor heeft gezorgd heet: de televisie.

De televisie heeft ervoor gezorgd, dat je compromissen hebt gesloten met de wereld en daardoor eigenlijk de wereld toebehoort.

De wereldse machten hebben zich gesetteld in jouw denken, in jouw leven en in jouw huis; Zij regeren in jouw leven en zij zorgen voor onrust, onenigheid, boosheid, angst, geweld, rebellie, seksuele onreinheden, huwelijksproblemen, lust, liegen, slapeloosheid, zwaarmoedigheid, depressie, echtscheiding etc.

De televisie heeft een grote rol gespeeld in de verandering van de maatschappij

De televisie heeft een hele grote rol gespeeld in de verandering van de wereld, het moreel en de maatschappij waarin wij leven. Door het gebruik van televisie zijn demonen; wereldgeesten, binnengekomen in de levens van vele mensen. En door het kijken naar de televisie hebben mensen deze wereldgeesten uitgenodigd en binnengehaald in hun leven en leven onder het juk van deze machten.

Deze wereldgeesten regeren in hun leven en het ergste is, dat zij, inclusief gelovigen, zich er helemaal niet van bewust zijn en het niet weten. Alles wat voor God onrein is, heeft de televisie als rein verklaard. En daarmee heeft de wereld de onreinheden ook als rein verklaard.

Door het medium van televisie, wordt de wereld (in hun denken) klaargemaakt voor de komst van de anti-christ.

Dus is de televisie een seance van duivelen? Ik kan nu volmondig zeggen:Jazeker!

Wil je meer weten over gevaren, die schuilen achter dingen, die zo onschuldig lijken? Lees dan één van de andere artikelen in de categorie ‘Het gevaar van….

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: