Browsing Category

Woord van wijsheid

Waar leidt de vermaning naartoe?

Woord van wijsheid: Waar leidt de vermaning naartoe?

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing¬†veracht, doet dwalen (Spreuken 10:17) Wanneer een gelovige van Jezus Christus wil opgroeien naar Zijn evenbeeld, dan zijn instructies en vermaning (correcties) essentieel. Bij…

De opbrengst van het leven

Woord van wijsheid – De opbrengst van het leven

Het gewin van de rechtvaardige is ten leven; de inkomsten van de goddeloze zijn tot zonde (Spreuken 10:16) Elk mens, dat op de aarde heeft geleefd, zal eens voor de troon van de Almachtige God verschijnen. Op dat moment…

Wat is er mis met rijkdom en armoede

Woord van wijsheid – Wat is er mis met rijkdom en armoede?

De bezitting van de rijke is zijn sterke stad, het onheil van de behoeftigen is hun armoede (Spreuken 10:15) Wat is er mis met rijkdom? Een rijk persoon zal zijn vertrouwen stellen op aardse schatten en rijkdom. Daarom zal…

Woord-van-wijsheid waar leidt jouw mond jou naartoe

Woord van wijsheid – Waar leidt jouw mond jou naartoe?

Op de lippen van de verstandige wordt wijsheid gevonden, maar de roede is voor de rug van de verstandeloze. Wijzen bewaren de kennis, maar de mond van de dwaas is een steeds dreigend onheil (Spreuken 10:13-14) De mond van…

error: Content is protected !!