Wat zegt het Woord?

Woord van wijsheid

Het gevaar van ....

verwachting van de mens

De verwachting van de mens

Er is geen mens op aarde, die nooit eens teleurgesteld is geweest. Teleurstellingen komen regelmatig voor. Sommigen mensen kunnen zo teleurgesteld zijn, dat dit onbegrip, irritatie, boosheid, verdriet, verbittering en zelfs haat in hun leven kan voortbrengen. Maar waardoor…

Ontstaan scheuringen in de gemeente

Hoe ontstaan scheuringen in de gemeente?

Een gemeente kan goed op weg zijn en een eenheid in Christus ervaren, totdat er iets gebeurt dat scheuringen veroorzaakt. Scheuringen in gemeentes komen regelmatig voor. Maar waardoor¬†worden scheuringen veroorzaakt? Wie brengen scheuringen teweeg? Wat moet je doen met…

Belijd jij Jezus of verloochen jij Hem

Belijd jij Jezus voor de mensen of verloochen jij Hem?

Jezus zegt: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor…

Is de Heere jouw Herder

Is de Heere jouw Herder?

In Psalm 23 wordt het leven van een gelovige en zijn relatie met Jezus en God weergegeven. Alhoewel de meeste gelovigen deze Psalm uit hun hoofd kennen, blijven de woorden van deze Psalm voor de meeste gelovigen geschreven woorden…

error: Content is protected !!