Wat zegt het Woord?

Woord van wijsheid

Het gevaar van ....

Is de Heere jouw Herder

Is de Heere jouw Herder?

In Psalm 23 wordt het leven van een gelovige en zijn relatie met Jezus en God weergegeven. Alhoewel de meeste gelovigen deze Psalm uit hun hoofd kennen, blijven de woorden van deze Psalm voor de meeste gelovigen geschreven woorden…

bolwerken van de duivel in het denken

De bolwerken in het denken van de mens

De bolwerken van de duivel hebben als doel om het werk van het Koninkrijk van God tegen te houden, zodat er geen zielen worden gered en het Koninkrijk van God niet zichtbaar en niet gevestigd wordt op deze aarde.…

God trots op je zijn, Jezus trots op je zijn

Zal God trots op je zijn?

Eens komt de dag, dat wij allemaal voor de rechterstoel van Jezus zullen staan (Pred 12:14, Mat 3:11, Joh 5:22, Rom 2:15-16, Rom 14:10-12, 2 Kor 5:10). Niemand weet wanneer die dag zal komen. Maar één ding is zeker:…

schulddrager

Wie wil er nog een schulddrager zijn?

Sommige mensen hebben altijd de neiging om de schuld op anderen af te schuiven. Zodra je hen naar iets vraagt of met iets confronteert, komt meteen de vinger tevoorschijn en wijzen ze met de vinger naar een ander of…

het denken heeft een keuze

Het denken heeft een keuze

Het gedrag en de handelingen van de mens komen voort uit het denken. Het denken bepaald het gedrag en de handelingen van een persoon. Voordat iemand iets doet heeft er al van alles plaatsgevonden in het denken. Het denken…

error: Content is protected !!