Is masturbatie een zonde of niet?

Er zijn veel vragen, die gelovigen in hun dagelijkse leven hebben omtrent dingen, die in de huidige maatschappij heel normaal zijn, maar waar gelovigen hun vraagtekens bij zetten. Wat ik al in eerdere blogs heb geschreven, zodra er eigenlijk al vraagtekens bij bepaalde dingen in jou opkomen, weet je eigenlijk het antwoord al. Want de Heilige Geest openbaart al in je, dat iets niet goed is en niet meer in jouw leven als volgeling van Jezus; als wedergeboren Christen, thuishoort. Alleen is de mens vaak rebels en wil bepaalde dingen niet uit zijn/haar leven wegdoen, omdat iets vertrouwd en fijn is en dus vanwege de liefde voor het vlees er aan vast blijft zitten. De liefde voor het vlees, brengt altijd strijd teweeg. Maar genoeg hierover, laten wij teruggaan naar het onderwerp masturbatie, dat ook wel zelfbevrediging wordt genoemd.

De geestelijke wereld wordt zichtbaar in
de zichtbare natuurlijke wereld

Ten eerste is het belangrijk om te weten, dat wat er in de geestelijke wereld zich afspeelt, zich openbaart in de natuurlijke zichtbare wereld. Niets blijft verborgen, alles komt uiteindelijk aan het licht. Aan de levens van de mensen, kun je zien welke machten er heersen in bepaalde huizen, gebieden, steden, landen, werelddelen en noem maar. Demonen, onreine machten, willen leven in mensen; hen bezetten. Kijk dus naar de levens van de mensen en je weet met welke machten je te maken hebt.

Sex speelt een grote rol in de huidige maatschappij

In onze huidige maatschappij speelt sex een grote rol. Bijna overal waar je komt word je ermee geconfronteerd; je zit in de auto en ziet uitdagende modellen op billboards, in magazines, op tv, in boeken, maar ook op je school, op werk, via social media en in gesprekken is sex niet weg te denken.

Wat vroeger taboe was, is nu heel normaal geworden. Dit is niet van het ene op het andere moment gebeurd, maar heel langzaam. Mensen werden steeds vaker geconfronteerd met sex in hun omgeving, via de media, communicatie middelen (social media) etc. en is de grens steeds verder gaan verleggen.. Vroeger in films was een kus al heel wat en mocht het niet verder gaan, maar door de jaren heen is er steeds meer bijgekomen en nu zien we gewoon de acteurs en actrices naakt met elkaar ‘de liefde bedrijven’ en is overspel iets wat er nou eenmaal bij hoort.

Omdat sex een grote rol speelt in de levens van de mensen, is masturbatie, oftewel zelfbevrediging, ook een heel normaal iets geworden en wordt er ook vrij over gesproken. Maar hoe zit dit als je tot bekering in Jezus komt? En wedergeboren wordt in de geest? Kun je dan nog blijven masturberen? Of behoort masturbatie tot de werken van het vlees en moet je deze, volgens het Woord, afleggen?

Hoe ontstaat masturbatie?

Je masturbeert wanneer je opgewonden bent, oftewel seksuele gevoelens (gevoelens van lust) hebt, die je wilt bevredigen.

Het begint allemaal bij jouw zintuigen en wat jij waarneemt. Jouw zintuigen nemen waar en vormen beelden en/of fantasieën in jouw denken, die seksuele onreine gevoelens tot stand brengen en deze gevoelens van lust kunnen leiden tot masturbatie.

Je kunt niet masturberen, zonder seksuele onreine gedachten of seksuele fantasieën. Dat is onmogelijk! Masturbatie wordt gevoed door jouw zintuigen, denken en/of fantasieën, die vervolgens jouw gevoelens aansturen.

Waar kijk je naar?

Laten wij kijken naar een aantal voorbeelden uit het dagelijks leven, te beginnen bij jouw ogen: wat je ziet en waar je naar kijkt. Als jij bijvoorbeeld naar een film, serie of programma kijkt, waarin sex voorkomt, dan kunnen die beelden, waar je naar kijkt, seksuele gevoelens bij jou oproepen.

De seksuele onreine macht, die voorkomt in een film, serie of programma, probeert via beelden binnen te komen in jouw leven en zich te verenigen met jouw vlees. Vervolgens zal die onreine macht zich gaan manifesteren in jouw vlees en jou dus overspoelen met onreine seksuele gevoelens, die je wilt bevredigen en dus ga je masturberen.

Ook via een boek, tijdschrift, magazine, kunnen onreine machten jouw leven binnenkomen. De woorden die je leest kunnen zich namelijk in jouw denken omzetten in erotisch getinte beelden en/of fantasieën. Je creëert deze in jouw denken en vervolgens gaat jouw gevoel aan de haal en wekt seksuele gevoelens bij jou op, die je wilt bevredigen en die dus kunnen leiden tot masturbatie

gevaar-van-pornoDan hebben we porno. Vele mensen kijken in het geheim naar porno, op tv, internet, bladen etc. en voeden zichzelf met onreine beelden, die alles vertegenwoordigen wat tegen het Woord van God ingaat, zoals: overspel, ongehuwd sex bedrijven, sex met iemand van het eigen geslacht, sex met meerdere personen, sex met dieren, sex met minderjarigen en noem maar op.

Deze onreine beelden komen binnen in jouw denken en deze seksuele onreine macht zal je continue confronteren met de beelden, die je zojuist hebt gezien en zullen seksuele gevoelens in jou teweegbrengen, die jou aanzetten tot masturbatie, want je wilt deze gevoelens bevredigen.

Maar je kunt ook geconfronteerd worden met onreine beelden in je dagelijks leven; op straat, via reclame borden of als je iemand ziet of spreekt op straat, school, op je werk of zelfs in de kerk, die nogal uitdagend gekleed is. Je kijkt en de beelden gaan een weg in jouw denken, die kunnen leiden tot fantasieën, waarvan je opgewonden raakt. De onreine seksuele machten proberen weer de overhand te krijgen wat wederom kan leiden tot masturbatie.

Waar luister je naar?

Laten wij nu eens kijken naar de waarneming, via het gehoor. Je bent in gesprek met iemand bij jouw thuis, bij vrienden, op je school, op werk, op straat of in de supermarkt en ineens begint de persoon een erotische mop of een erotisch getint verhaal te vertellen, van wat de persoon heeft gezien of gehoord. Door naar dit verhaal of deze mop te luisteren, open jij jouw oren en kun je de woorden, die je hoort omzetten in erotisch getinte beelden, die weer onreine gevoelens bij jou kunnen aanwakkeren, die vervolgens kunnen leiden tot masturbatie.

Wat voel je?

Tijdens het sporten, op school, of op je werk kan ineens iemand heel dichtbij jou komen staan, of jouw proberen te verleiden door een korte aanraking of omhelzing, wat uiteindelijk ook weer beelden en/of fantasieën kunnen oproepen, die kunnen leiden tot masturbatie.

Wat drink je?

Alcohol is ook zo’n boosdoener. Alcohol en seks gaan hand in hand. Wanneer je wat glaasjes wijn, bier, of andere alcoholische versnaperingen op hebt, kunnen deze seksuele gevoelens bij je omhoog brengen, wat weer kan leiden tot masturbatie

Ik heb hier enkele voorbeelden genoemd, maar er zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen waardoor seksuele gevoelens opgeroepen kunnen worden en waardoor een persoon opgewonden kan raken.

Masturbatie is een handeling van het vlees

Één ding is zeker masturbatie komt voort vanuit jouw gevoel. Jouw gevoel wordt aangestuurd door jouw denken. En jouw denken wordt gevoed door o.a. jouw zintuigen. Wij kunnen dus concluderen, dat jouw denken jouw gevoelens bestuurt. Wanneer je dus seksuele gevoelens krijgt en opgewonden raakt, heeft er in jouw denken al heel wat afgespeeld.

Het is belangrijk om jouw zintuigen in de gaten te houden. Dit betekent, dat je moet oppassen waar je naar kijkt, luistert etc. Kortom waarmee jij jouw denken voedt.

Wanneer jij jouw denken rein houdt en je niet inlaat met seksueel getinte beelden of verhalen dan zul je ook geen seksuele gevoelens krijgen.

Maar zodra jij je inlaat met erotische beelden, die in jouw denken erotische beelden vormen of wanneer je zelf erotische beelden gaat creëren en gaat fantaseren, dan zullen deze seksuele gevoelens, die tot masturbatie leiden, in no time aanwezig zijn. Je masturbeert op onreine gedachten, fantasieën, die in jouw hoofd (in jouw denken) zich afspelen.

En waar misschien maar weinige mensen bewust van zijn, is, dat op het moment dat je masturbeert ook overspel pleegt.

Want je kunt niet masturberen zonder erotische beelden of erotische fantasieën in jouw denken te vormen en het Woord zegt, dat als je alleen al iemand begeert, je overspel hebt gepleegd.

Wat zegt het Woord over onreine gedachten en fantasieën?

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd (Mat 5:27-28)

Jezus wist wat er zich allemaal in de geestelijke wereld zich afspeelt en wist daarom wat de gevolgen waren in de geestelijke wereld van een handeling in de natuurlijke zichtbare wereld. Daarom zei Jezus, dat je al overspel hebt gepleegd, wanneer je in jouw denken al een persoon begeert. Want in de geestelijke wereld word je verbonden aan een persoon, als jij in jouw denken, die persoon begeert en gemeenschap met deze persoon hebt.

Wat zegt het Woord over gevoelens van het vlees?

Mensen, die nog niet wedergeboren zijn of waarvan hun geest nog in ‘baby staat’ is, zijn slaaf van hun gevoel en zullen geleid worden door hun gevoel. Zij worden geleid door hun denken en hun gevoel en zijn slaaf van hun vlees.

Trouwens ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns (Efe 2:3)

Maar de zonen van God; de wedergeboren gelovige in Jezus Christus, die wandelen naar de Geest en niet naar het vlees, heersen over hun denken, gevoelens en hun wil.

door de Geest leven, wandelen naar de GeestDoordat zij naar de Geest wandelen, zien zij ook wat er zich in de geestelijke wereld afspeelt. Zij zullen hun ogen, oren etc. afwenden voor datgene wat onreine gevoelens bij hun kan oproepen. Niet omdat ze niet over deze gevoelens kunnen heersen, maar omdat ze geen deelgenoot willen zijn van de duisternis; van onreine machten.

De zonen Gods hebben een onderscheid van wat goed en van wat kwaad is en zullen zich niet inlaten met het kwaad, omdat zij weten dat dit tot gebondenheid kan leiden.

Wanneer je masturbeert, ben je slaaf van je gevoel, dat voorkomt uit een seksuele onreine macht; oftewel een macht van lust en zul je gebonden zijn aan deze macht.

Masturberen is een gebondenheid en zal dus geen éénmalige actie zijn. Als je eenmaal begint, zul je er niet meer mee kunnen ophouden en het zal steeds erger worden. Waar je voorheen opgewonden van raakte, zal niet meer werken, dus je zal ook daarin jouw grenzen verleggen.

Tenzij je de ernst van de zaak zal inzien en je ziet wie jou gebonden houdt. Wanneer jij je daarvan bewust wordt en er echt mee wil ophouden, dan zul je die macht de deur wijzen en je hem niet meer gehoorzamen. Maar het gaat om jouw wil; wil je ermee ophouden of niet? Is jouw liefde voor Jezus groter dan jouw liefde voor het vlees?

Mocht het zo zijn dat jouw wil bezit is door duistere machten en je geen controle meer hebt over jouw wil en dus niet in staat bent om deze onreine macht uit jouw leven zetten, zoek dan een gelovige op, die wandelt naar de Geest en die deze macht in de Naam van Jezus eruit zal zetten.

De kracht van de Heilige Geest verlost een mens van het ene op het andere moment. Daar kan geen enkele menselijke therapie tegenop.

Wat als leiders van een kerk of gemeente masturberen?

Hoe wil een voorganger, dominee, oudste, of pastorale medewerker, die zelf nog gebonden is in het vlees iemand anders vrijzetten van onreine demonische machten? Dat kan niet. Als een leider of medewerker van de kerk of van een gemeente masturbeert en de gemeente toespreekt (via een preek), of iemand de handen oplegt, of bidt met de persoon, dan kan die onreine demonische macht, die in die voorganger, dominee oudste, of pastorale medewerker zit, overgedragen worden in het leven van de toehoorder, of de persoon, die hulp nodig heeft.

zonde doetEen voorganger, oudste, of pastorale medewerker behoort niet gebonden te zijn in het vlees en dus geen slaaf van de zonde te zijn. Maar hij/zij behoort rein te wandelen naar de Geest, als zoon van God.

Want hoe kan iemand een gemeente leiden, of personen in hun dagelijkse leven wegwijs maken en begeleiden, als hun eigen leven zelf een grote puinhoop is. Hoe kunnen zij andere adviseren en vrijzetten, als zij zelf nog gebonden zijn aan de lusten en begeerten van hun vlees?

Als de Geest van God in je woont, zul je niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de Geest (Rom 8:9)

Wanneer je masturbeert en de gevoelens van jouw vlees bevredigd, dan gehoorzaam jij jouw vlees en ben je dus een slaaf van jouw vlees (Rom 8:12)

God is een heilig God en Hij verwacht ook van Zijn zonen en dochters, dat zij zullen wandelen in heiligheid, omdat Zijn Heilige Geest; Zijn Natuur in ons woont.

Diegene die Jezus toebehoren, hebben hun vlees met al hun begeerten en lusten gekruisigd (Gal 5:24)

Mag een vrijgezel masturberen?

Het antwoord is: “nee”. Dat je single (vrijgezel) bent, geeft je geen recht om te masturberen, ongeacht wat de mensen om jou heen zeggen. Wanneer jij masturbeert op onreine seksuele gedachten of fantasieën, wat de drijfveer van masturbatie is, dan pleeg je overspel.

Paulus zegt niet voor niets in de brief aan de gemeente van Korinte, dat het goed is voor een mens om niet aan een vrouw (of een vrouw aan een man) gebonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man (1 Ko 7:1-2)

En nu komt de cruciale tekst van dit onderwerp: Onthoudt dat elkander niet (gemeenschap hebben met elkaar), tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing (1 Kor 7:5-6)

Christen en masturbatieIk weet dat Paulus dit in eerste instantie schreef met betrekking op het huwelijk, maar dit geldt natuurlijk voor iedereen.

Wanneer satan jou verzoekt met gevoelens van begeerte; onreine gevoelens en je niet in staat bent om hierover te heersen, dan zegt het Woord dat je een gebrek hebt aan zelfbeheersing.

Het is daarom dus belangrijk, om de begeerten en lusten van het vlees te kruisigen en niet meer te wandelen naar het vlees, maar naar de Geest.

Iemand die getrouwd is zal altijd bezig blijven met aardse zaken, maar iemand die niet getrouwd is, zal zijn zorgen wijden aan de zaak van de Heere, hoe hij/zij de Heere zal behagen (1 Kor 7:32) 

Hoe heers je over seksuele gevoelens?

Hoe kun je heersen over seksuele gevoelens? Door naar de Geest te wandelen. Wanneer je als vrijgezel naar de Geest wandelt en je zorgen wijdt aan het Koninkrijk van God, dan zul je ook geen ‘last’ hebben van seksuele gevoelens. Want je bent niet met aardse zaken bezig, maar met hemelse zaken.

Wanneer je als vrijgezel toch worstelt met seksuele gevoelens, die tot onreinheden kunnen leiden, dan is het belangrijk om jezelf af te vragen waarmee jij jezelf voedt. Voed jij je met de dingen van het Koninkrijk van God of met de dingen van de wereld?

De gemeente van Jezus Christus behoort heilig te leven

Er zijn vele onreinheden, die in het lichaam van Jezus Christus plaatsvinden. Hoe vaak plegen voorganger, pastors, oudsten, aanbiddingsleiders en/of leden van de gemeente overspel, hebben sex met iemand van hetzelfde geslacht, of misbruiken kinderen en laten zich leiden door onreine gevoelens, oftewel gevoelens van lust. Dit komt omdat vele naar het vlees blijven wandelen en dus ook worden geleid door hun vlees.

Maar Paulus zegt in de brief aan de gemeente in Efeze dat van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht er onder u zelfs geen sprake van mag zijn, zoals het heiligen betaamt en evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God (Efe 5:3-5)

Diegene die Jezus toebehoren en dus behoren tot Zijn Lichaam; Zijn gemeente, hebben hun vlees met al hun begeerten en lusten gekruisigd (Gal 5:24)

Als de begeerten en lusten van het vlees gekruisigd zijn, dus dood zijn, hoe kan men dan daarin wandelen? Je kunt er alleen in wandelen als het nog niet dood is.

God wil jouw heiliging; dat je in heiliging en eerbaarheid jouw vat weet te verwerven en niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten (1 Tes 4:3-5)

Dat de mensen, die de wereld toebehoren masturberen is dus normaal, want hun vlees heerst over hen. Maar een kind van God, die uit Zijn Geest is geboren, heeft zijn/haar vlees gekruisigd en zal niet meer zijn/haar gevoelens laten heersen, die tot zonde leiden.

Is masturbatie een zonde?

Ja, want het gaat tegen God’s wil en Zijn Woord in. Als het Woord zegt dat een kind van God niet meer behoort te wandelen naar het vlees met al zijn lusten en begeerten, hoe kan een kind van God dan blijven masturberen? Masturbatie komt voort uit gevoel en is een daad van gehoorzaamheid aan jouw lusten en begeerten van het vlees.

de oude mens afleggen, efeze 4:22Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hovaardig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld (1 Joh 2:16)

Wandelt door de Geest en je zult niet de begeerte van het vlees vervullen (Gal 5:16)

Het leven in Jezus Christus is geen religie, dat bestaat uit allemaal wetten en regeltjes en toevoegt aan jouw leven om zo maar de hemelpoort binnen te komen.

Als jij werkelijk tot bekering komt, wil je niet meer zo leven, zoals je voorheen deed. Vanaf het moment dat je gedoopt wordt in de dood van Christus en jouw geest opgewekt wordt door de doop met de Heilige Geest, zal er een verandering van jouw natuur optreden (de natuur van de duivel (vlees) wordt vervangen door de natuur van God (geest). Je zult veranderen, omdat God’s Heilige Geest nu in jou woont en zolang je naar de Geest blijft wandelen zul je automatisch wandelen naar Zijn wil en doen wat Hem behaagt.

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: