Het gevaar van boeddha beelden

Het is een rage, die de wereld overgaat: boeddha beelden. Onder het mom van rust en kalme energie, geluk, hoop en harmonie, halen velen mensen boeddha beelden in huis. Deze boeddha beelden zouden rust, harmonie, gezondheid, geluk, voorspoed etc. moeten brengen.

Ja, wanneer je alleen al naar zo’n boeddha beeld zou kijken, zou dat, volgens velen, al rust moeten geven. Misschien heb jij ook wel zo’n boeddha beeld gekregen en een mooi plekje in jouw huis gegeven. Maar weet jij ook wat je in huis hebt gehaald?

“Vele mensen weten niet, wat zij hun huis binnenhalen”

Vele mensen weten niet wat zij hun huis binnenhalen of wat zij in hun tuin plaatsen. Zij hebben het beeld van iemand gekregen of hebben zelf een boeddha beeld of meerdere boeddha beelden gekocht in een winkel of tijdens een vakantie uit Azië meegenomen (al moet je volgens de regel een boeddha beeld krijgen) en geven dit beeld een ereplaats in huis of in de tuin. Ze vinden het er exotisch uitzien en het past helemaal in de Aziatische modetrend van tegenwoordig.

Dat een ongelovige (de wereld) zo’n beeld zijn huis binnenhaalt is al erg. Maar dat ook Christenen zo’n beeld hun huis binnenhalen is onbegrijpelijk.

Hoe kan een Christen, die in Jezus Christus gelooft en Hem volgt, een beeld van een mens, die dood is en de oprichter van het boeddhisme is en het boeddhisme vertegenwoordigt, zijn huis binnenhalen? Hoe kan dit?

De naam Christen

Het kan omdat de meeste Christenen, ‘naam Christenen’ zijn en geen wedergeboren Christenen. Zij kunnen de dingen van de Geest niet begrijpen, omdat zij niet naar de Geest wandelen, maar naar het vlees wandelen, wat betekent dat zij zich laten leiden door hun zintuigen, gevoelens, emoties, denken etc.

vlees en geestEen wedergeboren Christen zou nooit iets doen, of iets in huis halen, dat God zou krenken. En zeker niet een beeld van een dood persoon in huis halen, die een dode religie; een menselijke filosofie, verkondigd en die Jezus Christus verloochend. Want het boeddhisme zegt: “er is geen God”.

Een wedergeboren Christen leeft naar de Geest en niet naar het vlees en kan daarom ook de geestelijke wereld onderscheiden.

Maar de ‘naam Christenen’ doen deze dingen, omdat zij God en Zijn Woord niet kennen.

Door onwetendheid en door een gebrek aan het werkelijk kennen van Gods Woord, halen zij veel ellende over zich heen. Want dit boeddha beeld, dat zo onschuldig lijkt, zal jou veel leed en problemen bezorgen.

Wat zegt het Woord over beelden?

Gij zult u tot de afgoden niet keren, en u geen gegoten goden maken; Ik ben de Heere, uw God! (Lev 19:4)

God heeft geboden en instructies gegeven in Zijn Woord, vanwege Zijn grote liefde voor de mens. Hij wil niets liever dan een relatie hebben met de mens en voor de mens zorgen. Hij houdt van de mens en wil hen behoeden voor kwaad. Hij wil dat de mens niets ergs overkomt. Daarom heeft Hij Zijn geboden gegeven.

Wanneer de Heere ons zegt, dat wij ons moeten afkeren van afgoden en ons daar niet mee moeten inlaten, waarom luisteren wij dan niet naar Hem en gehoorzamen Hem, door ons hiervan te distantiëren.

Boeddha is een god; het is mens, die verheven is tot god en de oprichter van het boeddhisme is. De mens aanbidt zijn wereldse wijsheid en past deze wijsheid toe in zijn/haar leven.

Wie was Boeddha?

Gautama Buddha (Siddhartha Gautama was zijn werkelijke naam) is de oprichter van het boeddhisme. Hij werd tussen 490 en 410 B.C. geboren en was de zoon van een koning. Hij groeide op in Nepal en was een Hindoe. Hij behoorde tot het Hindoeïsme. Al snel observeerde hij de vele tegenstellingen en problemen in het leven. Guatama Buddha verliet zijn vrouw, kind en het paleis. Hij wilde niet langer leven als een welgestelde rijke man en ging op zoek naar de waarheid van het leven. Na 7 jaar vond hij (volgens hem) het ware pad, en grote verlichting, onder de legendarische Bo boom; de boom van wijsheid. Hierdoor kwam hij in het Nirvana (het heil dat leidt tot de bevrijding van het ik, zodat men niet meer wordt gedreven door enig verlangen, maar volkomen tot rust is gekomen door onthechting (bron: cultureel woordenboek)

Deze filosofie of religie, staat haaks op het Christelijk geloof en heeft geen enkele overeenkomst.

Wanneer je een Boeddha beeld jouw huis binnenhaalt, haal je niet alleen een beeldje in huis, maar je haalt ook de god, die achter dit beeldje zit in huis, namelijk de duivel en zijn demonen.

Want zoals ik al eerder heb geschreven, zijn er maar twee koninkrijken; het Koninkrijk van God en het koninkrijk van de duivel. Als het boeddhisme niet tot het Koninkrijk van God behoort, behoort het tot het koninkrijk van de duivel.

Misschien dat je nu aan het gniffelen of lachen bent en denkt “wat een onzin!” Maar het is geen onzin, dit is de realiteit. De geestelijke wereld is geen nonsense, maar bestaat echt! Het wordt tijd, dat de gelovigen in Jezus Christus geestelijk wakker worden, want vele zijn verblind en leven in geestelijke duisternis.

Boeddhisten weten heel goed dat dit geen onzin is. Zij weten wat dit boeddha beeld inhoudt en wat het boeddha beeld vertegenwoordigt.

De demonische macht achter het beeld

Ik hoorde een verhaal van iemand, die een tempel binnenging en daar stond een mega groot boeddha beeld. Op gezette tijden ging de priester naar dat beeld, knielde neer en legde eten, reukolie, bloemen etc. voor het beeld. De persoon vroeg aan de priester of hij werkelijk geloofde dat het beeld dat eten zou opeten. De priester antwoordde: “natuurlijk niet, maar het gaat om de geest van het beeld.” Iedere keer wanneer deze priester eten neerzette kwam de demonische macht tevoorschijn en manifesteerde zich.

In Openbaringen 13:15 lezen wij over het beeld, dat door mensen gemaakt zal worden voor het beest en dat het beest een geest aan het beeld zal geven, zodat deze zal gaan spreken. Je ziet dus, dat het niet zo gek is en dat het inderdaad mogelijk is, om een beeld een geest te geven, zodat het tot leven komt. Alleen leeft dat beeld niet, maar de geest, de demonische macht, die aan dat beeld gegeven is.

Het gevaar van boeddha beelden

Ditzelfde gebeurt in jouw huis. Het boeddha beeld heeft geen macht, maar de demonische macht, die ‘vastzit’ aan dat beeld, die heeft macht en zal zich manifesteren in jouw leven.

duivel gaat rond als brullende leeuwDeze demonische macht kan vele nare dingen veroorzaken in een gezin. Deze demonische macht is namelijk een vertegenwoordiger van de duivel. En je weet, dat de duivel maar één ding wil en dat is elk persoon op deze aarde vernietigen.

Deze macht kan veel leed veroorzaken, zoals ziekten, ruzies, geweld, echtscheidingen, rebellie naar ouders toe, mishandeling, seksuele onreinheden, neerslachtigheid, depressies, negatieve gevoelens, zelfmoordgedachten, armoede etc. Al deze dingen kunnen gebeuren en dat allemaal, door een gebrek aan kennis.

Door onwetendheid en een gebrek aan geestelijke kennis, openen vele mensen hun deur van hun huis en halen dit kwaad niet alleen hun huis binnen, maar ook hun leven.

Zij denken, dat deze Boeddha beelden zogenaamd geluk, voorspoed, rust, vrede, harmonie, rijkdom etc. geven. Maar de waarheid is, dat deze Boeddha beelden alleen maar ongeluk en verwoesting brengen en veel leed veroorzaken.

Er was eens bij iemand een gezwel, een vorm van kanker, geconstateerd. Tijdens het gebed kreeg ik een boeddha beeld te zien. Ik vroeg ernaar en inderdaad, deze persoon had een buddha beeld in huis. Ik adviseerde de persoon om het beeld weg te gooien. De persoon gehoorzaamde en het gezwel verdween.

De geestelijke wereld

De geestelijk wereld is een reële wereld. Het is de wereld, achter de zichtbare waarneembare wereld. Alle waarneembare dingen, alles dat geschapen is hebben hun oorsprong in de geestelijke wereld. God is Geest en Hij heeft alles uit de Geest geschapen.

Zodra je  wedergeboren wordt, komt jouw geest tot leven. Vanaf dat moment ben je gezeten in Jezus Christus in de hemelse gewesten. Jouw leven zal veranderen. Je zult niet meer leven naar het vlees, je zult niet meer leven naar wat je aanschouwt en geleid worden door jouw zintuigen, emoties, gevoelens, denken etc. maar je zult leven naar de Geest en het Woord.

Vernieuwing van je denkenHoe meer je jouw denken vernieuwt met het Woord van God des te meer, zal de geestelijke wereld zich aan jouw openbaren en zul je in staat zijn om de geestelijke dingen te onderscheiden.

Je zult zien wat er in de geestelijke wereld plaatsvindt en de geestelijke staat van deze wereld zien. Omdat je in Jezus Christus gezeten bent zul je de geestelijke wereld in Zijn gezag betreden en zul je beschermd zijn tegen elke demonische macht.

Maar zolang een persoon niet wedergeboren is, blijft de geest in de persoon dood. De persoon kan niet via de geest de geestelijke wereld betreden, maar wel vanuit de ziel.

Wanneer je de geestelijke wereld vanuit jouw ziel betreedt, kan dit erg gevaarlijk zijn. Want voordat je het weet zul je de occulte wereld betreden en zullen kwade machten (demonen) jouw leven binnenkomen en in bezit nemen. Zij kunnen zich manifesteren door middel van oncontroleerbare bewegingen (schudden, stuiptrekkingen, kronkelen als een slang) en ongecontroleerde emoties (lachen, huilen, boosheid).

Onderschat de kracht van de duivel en demonisch machten dus niet. Zij zullen vaak de Heilige Geest imiteren. Maar als jij de Geest van God bezit, ben je in staat om de geesten te onderscheiden.

Boeddha beelden zijn een hype

Het boeddhisme behoort tot de vier grootste religies in de wereld. Het is de religie van het oosten en wordt steeds populairder in het westen. Vele mensen beschouwen het Boeddhisme niet als een religie maar als een filosofie. Maar ondanks het feit, dat het Boeddhisme niet in een god of goden gelooft, heeft het Boeddhisme veel religieuze aspecten.

alle goden zijn afgodenDe duivel gebruikt alles om de mens te verleiden, misleiden en uiteindelijk te vernietigen. Hij gebruikt zelfs bekendheden, acteurs, actrices, modellen, zangers, bloggers, idolen en noem maar op, om zijn missie te volbrengen. Want hij weet, dat zij vele volgers hebben en deze vele volgers willen worden zoals zij, dus zullen zij hun levensstyle gaan kopiëren.

Wanneer zij zien, dat hun idool zich bezig houdt met het Boeddhisme, boeddha beelden bezitten en aan yoga of martial arts doen, zullen zij dit ook allemaal overnemen. Zij zullen Boeddha beelden in huis nemen en aan yoga en/of martial arts doen en zonder dat ze het weten, zetten ze de deur open voor demonische machten om binnen te komen.

De mens, die naar het vlees wandelt, zal altijd geïnteresseerd zijn in menselijke filosofieën en andere religies. Vooral de oostelijke filosofieën vinden grote aftrek.

Er is een hunkering bij de mens naar de geestelijke wereld, maar helaas zoekt de mens vaak op de verkeerde plaatsen.

Een zintuigelijk geloof en een gebrek aan kennis

Christenen laten hier vele steken vallen. Dit komt omdat de Christenen naar het vlees willen blijven leven en van het geloof in Jezus Christus, een zintuigelijk geloof willen maken, met vele wonderen en manifestaties.

Bijbel is ons kompasDe meeste kerken wandelen niet meer naar de Geest in de autoriteit van Jezus Christus, maar zijn wereldgelijkvormig geworden en leven als de wereld. Zij zijn niet gezeten in het Licht, maar in de duisternis.

Het gros van de mens is op zoek naar de waarheid, naar zijn ware oorsprong, naar geestelijke dingen en echtheid. En tsja, dan kom je al snel uit, bij o.a. het Boeddhisme.

Voor de mens die zoekende is, lijkt het Boeddhisme geloofwaardig, want zij krijgen antwoorden op hun vragen en veel ‘wijsheden’ uit het Boeddhisme zijn begrijpelijk voor ze.

In tegenstelling tot de meeste Christenen, die zelfs geeneens de Bijbel volledig kennen en/of niet begrijpen en dus vaak geen antwoord kunnen geven op vragen. Hoe kunnen zielen gered worden voor Jezus Christus, als een Christen al geen antwoord kan geven op vragen van ongelovigen?

Het is jammer, want door een gebrek aan kennis van Gods Woord van de gelovigen, gaan er vele mensen verloren.

De ware bestemming van de mens

De mens is op zoek naar zijn ware bestemming, die alleen te vinden is in Jezus Christus.

Er is maar één weg en dat is de weg van Jezus, die brengt je naar het eeuwige leven. Er is geen andere manier om tot God te komen dan door Jezus.

weg naar het eeuwige levenAlleen het bloed van Jezus kan jou reinigen van al jouw zonden en ongerechtigheden en kan jou brengen tot de staat van heiligheid en gerechtigheid en jou redden van de dood. Door het bloed van Jezus ben je verzoend met God, jouw Schepper. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde en al wat daarin is. Door het bloed van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest, is het mogelijk om opnieuw geboren te worden in de geest.

Daar waar boeddhisten naar op zoek zijn, door allerlei wedergeboorten heen, maar nooit zullen vinden, is vindbaar in Jezus Christus.

Er is maar één wedergeboorte en die vindt plaats wanneer jij jouw oude leven hebt afgelegd door de waterdoop en wanneer je opnieuw geboren wordt in de geest, door de kracht van de Heilige Geest en zo een zoon wordt van God.

Jezus is de enige Verlosser en Heer

Laten wij dus Jezus gaan dienen en Hem gehoorzamen, in plaats dat wij een beeld van een dode man, die Jezus heeft verloochend, ons huis binnenhalen en daarmee de verwoesting en dood ons huis binnenhalen.

Jezus is notabene opgestaan uit de dood! Hij heeft de dood overwonnen en leeft! Boeddha is nog steeds dood.

Wanneer jij een boeddha beeld, of meerdere boeddha beelden in huis hebt, maar je wilt Jezus volgen, gooi dan de boeddha beelden weg. Vernietig ze en vraag vergeving aan God en reinig jouw huis. Gebied elke macht, die Jezus niet als Heer belijdt, jouw huis te verlaten. Draag vervolgens jouw huis op aan Jezus en je zult de vrede, die alle verstand te boven gaat, ervaren. De vrede die geen enkele boeddha, al heb je er 100 en geen enkel beeld jou kan geven, dan Jezus alleen.

Dit geldt ook voor o.a. Afrikaanse beelden, Afrikaanse maskers, Indonesische beelden en maskers,  Mexiaanse beelden,  Peruaanse beelden, Romeinse beelden, Griekse beelden etc. die allemaal afgoden vertegenwoordigen.

Lees ook: “Het gevaar van yoga” , “Het gevaar van Reiki“, “Het gevaar van geesten oproepen“, ‘Het gevaar van martial arts’ of één van de andere artikelen in de categorie ‘Het gevaar van…..’

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

 • Marjolein van duijn
  16 January 2015 at 10:39 pm

  Wat moet je doen/bidden als je een huis wilt gaan bewonen/kopen van mensen met geld en relatieproblemen waar Boeddhabeelden staan?

  • Sara
   17 January 2015 at 12:34 pm

   Hoi Marjolein, huizen die bezet zijn door demonische machten komt heel vaak voor.
   Waarschijnlijk komen die relatieproblemen voort uit het feit dat ze boeddha beelden hun huis hebben binnen gehaald. Feit is dat dit huis bezet is door demonische machten.
   Misschien hebben zij deze binnengehaald, of is dat door de vorige bewoners gebeurd. Deze machten wonen in dit huis en blijven daar zitten om te vernietigen. Dit hebben ze bij deze bewoners gedaan en dat zullen ze bij de volgende bewoners ook doen, tenzij er iemand in de autoriteit van Jezus komt om ze de deur te wijzen.
   Jij hebt de autoriteit in Jezus Christus ontvangen om deze onreine demonische machten te gebieden dat huis te verlaten (Lucas 10:19). Het is ook jouw opdracht om demonen uit te drijven (Mark 16:17).

   Je kunt het volgende zeggen:
   In de naam van Jezus verbreek ik elke macht van de duivel over dit huis. Ik gebied elke demonische macht dit huis te verlaten; duivel jij gaat nu weg uit dit huis”.
   Ga naar elke kamer in het huis en zeg dit hardop, vervolgens draag je het huis op in gebed aan Jezus, je kunt dan zeggen:
   Heer Jezus ik draag deze woning aan U op, elke kamer in dit huis is gedekt onder Uw bloed. Dit huis zal een huis van harmonie, vrede en van liefde zijn. Ik (wij) als bewoner van dit huis zal U belijden als Heer en daarom moet elke macht die tegen U is; de macht van de anti-Christ dit huis verlaten”.

   Weet dat Jezus die in jou woont, sterker (meerder) is dan de duivel/demonen (1 Joh 4:4).

   • Marjolein van duijn
    20 January 2015 at 10:56 pm

    Hartelijk dank voor uw antwoord. Dit zal ik doen. Ik ben erg blij met deze uitleg en gebeden.

    • Sara
     22 January 2015 at 3:59 pm

     Graag gedaan

   • Gerrit Boer
    14 April 2016 at 10:40 pm

    Ik heb er geen een en weiger er een in huis te hebben. Krijg ik er een zal ik hem demonstratief vernietigen, verbrijzelen en verpulveren. Alleen de Heere Jezus is Heer

 • Het gevaar van yoga Salt of the earthSalt of the earth
  20 January 2015 at 3:23 pm

  […] Lees ook ‘het gevaar van boeddha beelden‘ […]

 • Marijke
  25 May 2015 at 2:25 am

  Bij verschillende familieleden van mij staan boeddha beelden in huis…. er is mij gezegd dat ik hier als christen niet meer op bezoek mag gaan. Is dit echt zo? Dat vind ik erg moeilijk,want het is wel mijn familie…. en is het niet zo dat, waar het licht binnenkomt, de duisternis zal verdwijnen?

  • Sara
   25 May 2015 at 7:17 pm

   Hoi Marijke, een huis waar een boeddha beeld (afgod) staat, is een huis waar ook demonische machten huizen. Wanneer jij een huis binnenkomt, heb je deel aan de werken van de bewoners van dit huis.

   Heb jij hen weleens gewezen op het gevaar, dat dit beeld (en alle afgodsbeelden/maskers) met zich meebrengt? Want dat is onze taak als wedergeboren Christen; om de onwetenden (de ongelovigen) te informeren over de waarheid en om de werken van de duivel te ontmaskeren.
   Dit doe jij, door hen de waarheid te vertellen over dit beeld. Zij kunnen dan een keuze maken: het beeld wegdoen, of de waarheid verwerpen en het beeld houden. Dan is het aan jou de keus, wat jij doet.

   Maar Jezus zegt dat Hij dwars door de gezinnen heen gaat, dus ook door families (Lu 12:51-54)

   Natuurlijk is het licht sterker dan de duisternis en is de macht van Jezus vele malen groter dan de macht van de duisternis, maar wij behoren ook als kinderen van het licht te wandelen in het licht en geen deel te hebben aan de werken van de duisternis, maar ze te ontmaskeren (Ef 5:11-12). Wij behoren geen ongelijk span met ongelovigen te vormen.
   Want wat heeft het licht (gerechtigheid) gemeen met de duisternis (wetteloosheid)? (2 Cor 6:14-18)

   Ik denk dat je eigenlijk al lang het antwoord weet en dat de Heilige Geest (en het Woord) je het al heeft geopenbaard, maar je het moeilijk vindt, om het op te volgen en dat begrijp ik heel goed. Maar de geestelijke wereld is reëel!

 • Erik
  8 March 2016 at 7:24 am

  Een bijbelverhaal vertelde ooit aan de klas, als ik een huis of hotelkamer binnen ga, dan bidden wij voor reiniging van de kamer en verklaren dat de kamer het grondgebied is van Jezus De Christus de koning, en soms was er duidelijk ook strijd en aanvechting te merken. Maar door het bloed , zegen, en reiniging van de kamer kwam er ook rust. Een beeld is beton,ijzer , staal of ander soort materiaal, het gaat en daar zouden christenen zich veel bewuster van moeten worden en in onderwezen moeten worden in de gemeente, dat de wereld van satan en zijn duivelen en demonen reeële werkelijkheid is. Maar ook de wereld van onreinheid liggen nauw verbonden aan de beelden die ook als vruchtbaarheids beeld worden vereerd en aanbeden.

 • Erik
  8 March 2016 at 7:36 am

  Maar Gij geheel anders, wij kunnen niets anders dan bidden, bidden dat de Heilige Geest ons zal helpen om hiermee om te gaan. Deze wereld is een wereld die aanwezig is, uitbarstingen van geweldsgolven, mensen die stemmen horen in het hoofd en ten einde raad voor de trein springen of hun gezin uitmoorden door een ongekend en gruwelijke geweldsuitbarsting enz enz, zijn signalen van demonische uitbarstingen in het leven van die persoon. Kijk maar naar IS en Bokoharm enz, je word er misselijk van, en dat is de demonische wereld die zichtbaar is. En in de bijbel laat God ook zien dat deze wereld er is, legioen bijv zij waren met een paar honderd demonen in een persoon ze zeggen met meer dan 1000. Helaas zitten de klinieken ook vol met mensen die bezeten zijn. Wees waakzaam roept Paulus ons op en bidt.

 • error: Content is protected !!
  %d bloggers like this: