Het gevaar van Reiki

Veel mensen zijn op zoek naar lichamelijke en/of geestelijke genezing, maar zoeken het vaak op de verkeerde plaatsen. Één van die plaatsen is een Reiki praktijk. Reiki lijkt onschuldig, maar is het ook onschuldig? Wat is Reiki precies? Waar komt Reiki vandaan? Hoe is Reiki ontstaan? Mag een Christen aan Reiki doen? Mag een Christen een Reiki therapeut bezoeken? Wat zegt het Woord? Wat is het gevaar van Reiki? In deze blogpost wil ik vanuit het Woord antwoord geven op al deze vragen.

Wat betekent Reiki?

Reiki bestaat uit twee Japanse woorden, namelijk ‘Rei’, wat betekent ‘geest’ of ‘ziel’ en ‘Ki’, wat levensenergie, of kracht betekent. De westerse vertaling van Reiki is ‘universele levensenergie’, ook wel ‘het leven’ genoemd.

Wat is Reiki?

Reiki is een alternatieve geneeswijze, waarbij door middel van handoplegging een energie overdracht plaatsvindt. De therapeut wordt als intermediaire (middelaar) gezien. De therapeut geeft de universele levensenergie, die ook wel de kosmische energie wordt genoemd, door middel van overdracht door aan de patient. Deze levensenergie zou de harmonie in het lichaam moeten herstellen en de natuurlijke genezingsprocessen (zowel mentaal als lichamelijk) versnellen.

Opgebouwde blokkades in de energiebanen van het lichaam (blokkades die zijn gekomen door onverwerkte trauma’s (negatieve ervaringen) uit het verleden), zouden door middel van handoplegging opgeheven kunnen worden.

De energie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. Daarom hoeft er niet eerst een diagnose gesteld te worden, want de energie doet zelf zijn werk.

Omdat er niet met eigen energie gewerkt wordt, maar met energie afkomstig uit het universum, worden er ook geen mentale of lichamelijke ziektes, of spanningen doorgegeven aan de patient.

De levensenergie kan zowel door directe handoplegging als door afstand doorgegeven worden. Want de energie waarmee wordt gewerkt is overal aanwezig. Deze energie is volgens hen, het fundament van de wereld.

De geschiedenis van Reiki

Reiki is ontwikkeld door de Japanse Boeddhist: Mikao Usui, die leefde van 1865-1926. Hij heeft dit ‘systeem’ ontwikkelt als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Door middel van vasten en mediteren heeft zijn systeem een meer concrete vorm aangenomen door middel van onderwijs heeft hij dit doorgegeven aan anderen. Na de tweede wereldoorlog is reiki naar het westen gekomen.

De drie graden van Reiki

Er zijn 3 graden van Reiki. Bij iedere graad wordt de leerling nieuwe technieken aangeleerd, zodat de energie krachtiger en intenser wordt:

 • In de eerste graad van Reiki ontvangt de leerling een viertal afstemmingen, waarmee hij/zij de universele levensenergie kan overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte geactiveerd wordt. Verschillende vormen van handposities worden tijdens deze eerste graad aangeleerd.
 • In de tweede graad van Reiki wordt een drietal symbolen geactiveerd, die ervoor zorgen dat het doorgiftekanaal en de reikwijdte van Reiki wordt vergroot. Ook wordt er geleerd om op afstand reiki toe te passen.
 • In de derde graad van Reiki (opgedeeld in deel A en B), worden de leerlingen verdere symbolen met de bijbehorende mantra’s geleerd. Met deel A is men aspirant-master (die de masterenergie krijgt, zonder symbolen en ook niet anderen mogen inwijden in reiki) en bij deel B is men master (men heeft symbolen ontvangen en mag daarnaast ook anderen inwijden).

Het gebruik van symbolen

Reiki maakt gebruikt van symbolen, die uit het tantrisme, boeddhisme en Gi-Gong komen. Door middel van gebruik van de symbolen is het mogelijk om energie te sturen en processen op gang te brengen. Door middel van gebruik van symbolen wordt energie opgeroepen.

De Reiki therapeut maakt verbinding dmv gebruik van symbolen. Zij gebruiken bijvoorbeeld de mantra ‘hon-sha-ze-sho-nen’, dat het volgende betekent:

Geen verleden, heden, of toekomst
De boeddha in mij reikt de boeddha in jou om verlichting en vrede te bevorderen
Je bent onbeperkt en onbegrensd, Je bent

Door middel van reiki bruggen slaan

Je kunt door middel van Reiki bruggen slaan naar het verleden, over afstand naar andere personen en naar de toekomst.

 • Reiki slaat bruggen naar het verleden 
  Wanneer de patient een jeugdtrauma heeft opgelopen, kan er dmv reiki verbinding gelegd worden in een ander tijdsvak. Je gaat dan terug naar dat moment om het opnieuw te beleven, echter neem je nu een andere beslissing en zal de uitkomst ook anders worden.
 • Reiki slaat bruggen naar andere personen 
  Hoe maak je een brug naar andere personen? Door 3x de naam van de persoon en waarom je de verbinding wil maken uit te spreken. Vervolgens noem je de symbolen op en denk je ongeveer 20/30 minuten aan die persoon.
 • Reiki slaat bruggen naar de toekomst 
  Je kunt door een brug te slaan naar de toekomst, de manier waarop jij de toekomst ingaat naar je hand zetten. Je kunt dan als het ware de toekomst zuiveren.

Massages

Wanneer een patient lichamelijke klachten heeft, kan de therapeut naast handoplegging ook massages toepassen. Zo proberen zij de ‘blokkades’ los te krijgen. Door middel van massages wordt de opgehoopte energie op een bepaald punt verspreid.

De verschillende vormen van reiki

Er zijn verschillende vormen van Reiki, namelijk: Usui Reiki, Usui Reiki Ryoho, Usui Teate, Essential reiki, Angel reiki, Lightarian reiki, Seichem, Tera-mai, Keltische reiki, Tummo reiki, Jikiden reiki, Shambhala reiki en engelen energie.

Reiki en chakra’s

Wanneer wij kijken naar de handposities van reiki op het lichaam, dan beslaan en behandelen ze al de grote chakra’s in het menselijk lichaam.

Er zijn 7 chakra’s in het lichaam, die in verbinding staan met de organen en de verschillende lagen in de aura. Deze chakra’s nemen energie op en geven deze af, via energiebanen die door het lichaam stromen. De chakra’s zijn dus verantwoordelijk voor het activeren van lichamelijke functies, zoals ademen, lopen, spreken, uitscheiden etc.

Door middel van meditatie open je chakra’s in jouw lichaam. Het gevaar van het openen van chakra’s, door middel van yoga kun je lezen in het artikel ‘Het gevaar van yoga’.

 Wat zegt Reiki over ontstaan van het heelal
en al wat daarin is

Reiki is ontstaan vanuit het boeddhisme en gelooft niet in God, nog een god/goden, maar gelooft in een universele energie, waardoor het heelal en al wat daarin is, is ontstaan.

Wat zegt het Woord over het ontstaan van het heelal?

God is de Schepper van de hemelen en de aarde. Alles is door het Woord (Jezus) geschapen door de kracht van de Heilige Geest. God sprak het Woord en door Zijn kracht was het er.

In den beginne schiep El-Elohim (Meervoudig God; God, Jezus, Heilige Geest) de hemel en de aarde (Gen 1:1)

Dat zij de naam des Heeren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen (Psalm 148:5)

God heeft de aarde geschapenMet wie dan, wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het heer daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter (Jes 40:25-26)

Zo zegt God, de Heere, die de hemel schiep en uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen (Jes 42:5)

Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik Mijn bevelen gegeven (Jes 45:12)

Want zo zegt de Heere, Die de hemelen geschapen heeft, Hij is God, Die de aarde geformeerd, en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, [maar] heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer (Jes 45:18)

God, de Schepper van alle dingen (Efe 3:9)

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem (Col 1:15-17)

De twee geestelijke koninkrijken in het universum

Zoals al eerder in vorige blogs aangegeven, zijn er twee geestelijke koninkrijken:

 • Het Koninkrijk van God
 • Het Koninkrijk van de duivel

Ieder mens, die op deze aarde geboren wordt, behoort tot één van deze koninkrijken. Meer keus is er niet en zal er ook nooit komen. Ook kun je niet beide koninkrijken toebehoren. Het is het één of het ander.

Reiki is niet gebaseerd op het Woord van God

Wanneer wij het Woord lezen, lezen wij dat de hemel en de aarde en al wat daarin is, is geschapen door God en uit Hem. Niets is geschapen buiten het Woord om.

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij GodReiki is niet ontstaan vanuit het Woord (Jezus), maar is ontstaan vanuit het boeddhisme, de leer van boeddha (een mens).

Reiki is een leer van mensen, dus behoort tot het koninkrijk van de duivel en niet tot het Koninkrijk van God.

Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven (1 Cor 1:20,21)

Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God (1 Cor 3:19)

Reiki haalt zijn energie en kracht
uit het koninkrijk van de duisternis

Beide koninkrijken hebben kracht en macht. Wanneer je jouw kracht niet uit het ene koninkrijk haalt, haal je automatisch jouw kracht uit het andere koninkrijk.

Reiki handelt niet in de Naam van Jezus, maar handelt vanuit zichzelf, door zichzelf open te stellen voor levensenergie (kracht). Deze energie die opgewekt wordt, is niet afkomstig uit de Heilige Geest, want alleen een wedergeboren Christen, die geboren is uit water en Geest, bezit de Heilige Geest en Zijn kracht.

De mens, die niet wedergeboren is, handelt vanuit zijn zielekracht en begeeft zich in eigen kracht in de geestelijke wereld. Dit kan erg gevaarlijk zijn, want je opent jezelf voor demonische machten om jouw leven te beheersen.

De energie moet ergens vandaan komen, of uit het Koninkrijk van God en is de kracht afkomstig van de Heilige Geest of uit het Koninkrijk van de duivel en is de kracht afkomstig van demonen.

Het gevaar van reiki voor therapeuten

Reiki therapeuten ontledigen zichzelf en openen hun energiekanalen voor demonische machten om binnen te komen in hun leven. Zij ontvangen kracht en energie afkomstig uit de duisternis.
Deze kracht en energie brengt geen genezing, of leven voort, maar brengt ongeluk, ziekten en de dood voort.

Reiki therapeuten denken ‘onschuldig’ bezig te zijn, maar de duivel geeft hun die kracht en energie en daarvoor in de plaats eist hij een offer van de persoon.

Wat je vaak ziet, is dat wanneer een Reiki therapeut pas begint, alles voor de wind gaat in zijn/haar leven en dat er patiënten worden ‘genezen’, maar dit zal veranderen.

Na verloop van tijd zullen er dingen gaan veranderen in zijn/haar leven: hij/zij zal zich misschien zwaarmoedig, ongelukkig of depressief gaan voelen, hij/zij zal angsten ontwikkelen, ernstig ziek worden, drang krijgen tot seksuele onreinheden, vreemdgaan of hun huwelijk zal bergafwaarts gaan.

De duivel zal de Reiki therapeut steeds meer kracht geven, maar op een gegeven moment zal hij/zij hiervoor de prijs moeten betalen. Wanneer jij je inlaat met de macht van de duivel, zal dit niet zonder consequenties en zonder gevaar zijn.

Het gevaar van reiki voor patiënten

Daarentegen zijn vele patiënten onwetend en beseffen niet dat er tijdens de handopleggingen demonische machten overgedragen worden en dat zij na een behandeling de duisternis toebehoren, of ze het willen of niet.

Wanneer je een Reiki therapeut bezoekt, betreed je het grondgebied van de duivel. En dit is niet zonder gevaar.

Jouw lichaam is niet alleen door handoplegging, via rituelen toegewijd aan de duivel, maar je zult ook de duistere machten in jouw leven gaan ervaren. Je zult bezet worden door deze demonische machten, dat zich kan uiten in ernstige ziekten, depressiviteit, zwaarmoedigheid, angst, seksuele onreinheden etc. (het zijn de zelfde dingen waarmee de therapeut mee te maken heeft)

De duivel is een nabootser

De duivel kopieert van God: wat God doet, dat probeert de duivel ook te doen. Jezus zegt wanneer iemand opnieuw geboren is uit water en Geest en tot het Koninkrijk van God behoort, dat zij in de Naam van Jezus zieken de handen zullen opleggen en zij genezen zullen worden (Mark 16:18)

De christenen; de volgelingen van Christus leggen in de Naam van Jezus Christus, in Zijn autoriteit, de handen op en zij zullen genezen worden. Zij kunnen niet in eigen autoriteit de handen opleggen, want dan zal het vanuit het vlees; vanuit de ziele kracht gedaan worden.

De duivel kent de kracht van handoplegging en dat het een bijbels principe is, alleen gebruikt hij de bijbelse principes voor zijn koninkrijk. Hij verdraait de waarheid tot een leugen.

De duivel heeft door middel van gebruik van visioenen, een mens (Mikao Usui) geïnspireerd en opgedragen om door middel van gebruik van satanische symbolen, zich open te stellen voor zogenaamde levensenergie (demonische energie) en via handoplegging deze energie door te geven aan ieder willekeurig persoon, die deze energie wil ontvangen en zich dus ook openstelt hiervoor. Door handoplegging worden vele mensen gevangen gezet in de duisternis.

Bestaan er christelijke Reiki therapeuten?

Nee! Wanneer je zegt, dat je christen bent en je praktiserend Reiki therapeut bent, dan ben je niets meer dan een naam christen en dus géén christen. De waarheid is dat je het koninkrijk van de duivel toebehoort en dat je werkt vanuit zijn naam en vanuit zijn kracht. Je werkt met strategieën vanuit het boeddhisme, wat tot het koninkrijk van de duivel behoort en niets gemeen heeft met het Koninkrijk van God.

Want als jij vanuit Christus zou werken, dan zou je deze levensenergie niet nodig hebben en zou je ook geen symbolen en strategieën nodig hebben om deze energie op te wekken.

Kun je als christen een Reiki-therapeut bezoeken?

Nee! Want jij behoort God toe. Je bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Je bent niet meer van jezelf, maar van Hem. Hij is jouw Jehovah-Rapha; Hij is jouw Geneesheer. Het gaat erom, dat jij dit ook gelooft en dat je vasthoudt aan het Woord van God en daarvan niet afwijkt.

Reiki is occult en heeft niets, maar dan ook niets gemeen met het Woord van God.

Jij behoort als christen niet een reiki-therapeut te bezoeken, maar je behoort deze duistere werken te ontmaskeren.

Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht (Efe 5:11-13)

Helaas, door een gebrek aan kennis van het Woord van God en door gebrek aan kennis van het Koninkrijk van God, lopen vele mensen onwetend in de val van de duisternis; van de tegenstander van God en komen uiteindelijk ten val.

Vele christenen zijn naam christenen, zij zeggen dat zij geloven, maar hun daden en hun wandel zeggen iets anders. Zij worden niet opnieuw geboren uit water en Geest en dragen niet de vrucht van de Geest. Maar zij leven als de wereld en dragen de vrucht van de wereld.

Zij vinden de geestelijke wereld maar overdreven, vooral het spreken in tongen. Terwijl vele ondertussen wel aan yoga, reiki etc. doen en rare geluiden uitkramen en boeddha’s hun huis binnenhalen. Zonder dat zij het weten, stellen zij zich open voor de demonische geestelijke wereld om binnen te komen in hun leven.

Vele kerken nemen reiki technieken over

Helaas zien wij in vele kerken en gemeentes dat niet alleen psychologische methodes, maar ook reiki technieken worden overgenomen.

Om een voorbeeld te geven, wanneer wij kijken naar het fenomeen ‘bruggen slaan’, zien wij dat door middel van deze bruggen iemand teruggaat in zijn denken naar het verleden en daar op het moment van een trauma, een negatieve ervaring, nu een andere beslissing maakt en hierdoor de negatieve ervaring, of trauma een andere wending krijgt en opgelost wordt.

achterom kijken en zien naar hetgeen achter je ligtIn de kerk halen zij Jezus erbij en zeggen dat je terug moet gaan naar het verleden, naar het moment van de trauma en dit aan Jezus geeft en zo samen met Jezus het probleem oplost.

Dit zijn leugens van de duivel. Jezus hoeft helemaal niet met je mee naar het verleden, want het Woord zegt, dat je in Hem een nieuwe schepping bent geworden. Het oude; jouw verleden, is voorbij.

Jezus zegt, dat als je het verleden niet kan loslaten, je Hem ook niet kunt volgen.

Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods (Luc 9:62)

Maar het probleem van vele christenen is, dat zij het verleden niet willen en kunnen loslaten en hun oude mens niet willen en kunnen afleggen. Hierdoor heulen zij met zware lasten en emotionele bagage uit het verleden rond, terwijl Jezus een nieuw leven wil geven. Maar de mens kan niet loslaten.

Wat zegt Jezus over de levensenergie; het leven?

De universele levensenergie wordt ook wel ‘het leven’ genoemd. Maar wat zegt Jezus over het leven?

Het Woord zegt:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen (Joh 1:1-5)

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Joh 3:16)

Wie in de Zoon (Jezus) gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem (Joh 3:36)

De weg naar eeuwig levenWie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven (Joh 5:24)Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf (Joh 5:26)

Want dat is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Jezus zeide: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten (Joh 6:33, 35)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven (Joh 6:47)

Lees ook Joh 6: 22-59 waarin Jezus meerdere malen getuigt over het leven.

De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven (Joh 6:63)

Jezus zeide tot haar:Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven; en een ieder, die leeft, en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven (Joh 11:25-26)

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven (Joh 14:6)

Jezus is het leven en zonder Hem is een mens geestelijk dood en wanneer deze sterft zal deze de eeuwige dood ingaan.

De Goddelijke energie

De energie (kracht) waar het Woord over spreekt is de kracht van de Heilige Geest.
Alles is door Zijn kracht geschapen. Zonder de kracht van de Heilige Geest komt niets tot stand.
God, Jezus en de Heilige Geest zijn een Drie-Eenheid, zij werken altijd samen en kunnen niet zonder elkaar.

Alle wonderen, tekenen en krachten, die Jezus deed werden gedaan door de kracht van de Heilige Geest. Ook alle nieuwe scheppingen; de zonen Gods, zouden net als Hij ook de wonderen, tekenen en krachten verrichten door de goddelijke energie; de kracht van de Heilige Geest.

Jezus keerde in de kracht van de Geest terug naar Galiléa (Luc 4:14)

En er kwam verbazing over allen en zij spraken er over tot elkander en zeiden: Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit (Luc 4:36)

Jezus spreekt over kracht van het Koninkrijk van God. Enkele teksten zijn:

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid (Mat 6:13)

Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet, nog de kracht Gods (Mat 22:29, Mar 12:24)

Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien, dat het Koninkrijk Gods gekomen is met kracht (Mar 9:1)

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen (Luc 1:35)

Jezus gaf autoriteit en kracht aan zijn discipelen

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen (Luc 10:19)

Jezus belooft Zijn discipelen kracht door de komst van de Heilige Geest:

Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt (Hand 1:8)

Wij kunnen vanuit het Woord concluderen, dat alles zijn bestaan heeft in Hem (Jehovah God, Jezus en de Heilige Geest). De waarheid is dat Jezus de hoogste autoriteit heeft in de hemel en op aarde; alle macht is aan Hem gegeven.

Echter beslist ieder mens waarin hij/zij wil wandelen; de macht van God of de macht van de duivel.

Lees ook ‘Het gevaar van yoga‘, ‘Het gevaar van boeddha beelden‘ of andere één van de andere artikelen in de categorie ‘Het gevaar van…..

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: