Het gevaar van massage

De spa en wellness branche is booming. Al sinds een aantal jaren neemt de groei van het aantal spa en wellness centra toe en schieten de massage praktijken als paddestoelen uit de grond. Want wie houdt er nou niet van een massage? Massage is helemaal hip en hoort bij het dagelijks leven. Jaarlijks bezoeken veel mensen, inclusief Christenen, regelmatig een masseur of massage therapeut en laten zich heerlijk verwennen. Vele euro’s worden aan massages of massage therapie besteed voor de gezondheid en welzijn van het lichaam. Maar is massage werkelijk een weldaad voor het lichaam en de ziel? Weet jij wat er gebeurt in de geestelijke wereld wanneer jij je laat masseren? Wat is het geestelijke gevaar van massage, waar maar weinig gelovigen zich van bewust zijn?

Wat is massage?

Massage komt van het Griekse woord ‘massein’ en betekent ‘kneden’ en het Arabische ‘mass’ wat betekent ‘zachtjes drukken’. Massage (therapie) wordt beschouwd als een holistische genezingsmethode. In oude tijden behoorde massage tot een heilig system van rituele handelingen en werd gebruikt voor genezing.

Massage is het toepassen van (on)gestructureerde druk, spanning, beweging of trilling op het lichaam. Deze druk technieken worden toegepast met gebruik van handen, vingers, knieën, ellebogen, voeten of een ander hulpmiddel.

Wat is het doel van massage?

Massage is afkomstig uit de Oosterse religies en filosofieën. Men gelooft dat alle ontwrichtingen in een lichaam, die pijn en ziekte veroorzaken, wordt veroorzaakt door blokkades van de levensenergie (ook wel prana, chi, ki genoemd) in de energielijnen of kanalen van het lichaam. Daarom is het doel van massage therapie om de blokkades in deze energielijnen of kanalen op te heffen, zodat de energie vrij kan stromen. Om deze blokkades op te heffen worden er specifieke lijnen en punten van het lichaam gemasseerd, zodat de energie balans in het lichaam wordt hersteld en de energie kan stromen door het hele lichaam, inclusief de organen. Massage stimuleert de energie stroom, wat zichtbaar zal worden in de natuurlijke wereld door (tijdelijke) verlichting van lichamelijke en/of mentale pijn, ontspanning etc.

Enkele redenen waarom mensen een masseur of massage therapeut bezoeken is om lichamelijke pijn te verlichten, voorkomen van blessures, revalidatie, ziekten, verhoging van weerstand, vermindering van stress, ontspanning, vermindering van angstige en/of depressieve gevoelens, kortom voor de gezondheid en welzijn van het lichaam en de ziel.

De verschillende soorten massages

Er zijn verschillende soorten massages, zoals; klassieke massage (Zweedse massage), sport massage, aromatherapie massage, trigger point massage, deep tissue massage, bindweefselmassage, zwangerschapsmassage, hoofdmassage, anti-stress massage, Lomi Lomi massage, reflexologie massage (voet massage), hot stone massage, shiatsu (Japanse massage), Thai massage, Ayurvedische massage, Balinese massage, Pijit (Indonesische massage), Urut (Javaanse massage), Kundalini yoga massage, erotische massage etc.

De oorsprong en geschiedenis van massage

Volgens de Sanskrit archieven werd massage in India al lang beoefend, voordat de geschiedenis schriftelijk werd vastgelegd. Daarom worden de massage technieken uit India vaak als de meest oudste vorm van massage beschouwd.

India en de Indiase massage technieken

Ayurveda is de traditionele Indiase geneeskunde (hindoe geneeskunst) en is rond 5000 jaar voor Christus ontstaan. Het betekent kennis van het leven. De belangrijkste klassieke Ayurveda tekst begint met het feit dat door middel van meditatie en het kanaliseren met goden de medische kennis, die de goden bezaten overgedragen werd aan de wijsgeren. Deze wijsgeren gaven de medische kennis, die zij van goden oftewel geestelijke wezens ontvingen weer door aan Indiase geneesheren; rishi’s.

Het gevaar van yogaIn de Sushruta Samhita, schreef Shushruta dat de hindoe god van Ayurveda; Dhanvantari zichzelf gereïncarneerd had als koning van Varanasi en een groep artsen onderwees in de geneeskunde.

De oude Ayurvedische Sushruta Samhita bevatte ook beschrijvingen van chirurgische technieken, inclusief neuscorrectie, hechtingen en de extractie van vreemde voorwerpen.

Het fundamentele aspect van Ayurveda is dat de Ayurvedische artsen het fysieke en mentale (geestelijke) bestaan en persoonlijkheid als een eenheid beschouwen, waarbij elk element de andere elementen kan beïnvloeden. Een ander onderdeel van Ayurveda bevat de kanalen; srotas, die vloeistoffen, voedingsstoffen, zuurstof etc. transporteren. Sommige kanalen zijn zichtbaar en sommige niet. Door middel van massage, waarbij oliën en stoom therapie (Swedana) gebruikt worden, worden de kanalen geopend. Ongezonde kanalen worden beschouwd als oorzaak van ziekten. Ayurveda richt zich op beweging, yoga en meditatie.

Er zijn drie hoofdteksten namelijk: Charaka Samhita, de Sushruta Samhita en de Bhela Samhita. In de Charaka Samhita staat de Ayurvedische massage therapie oftewel Abhyangam beschreven. Door middel van studies, experimenten en meditatie (kanaliseren met geesten) is de massage therapie verder ontwikkeld.

Egypte en Egyptische massage technieken

In het graf van Akmanthor (2330 v Christus) is het oudste gedocumenteerde bewijs van massage gevonden. Op een afbeelding, zie je hoe de handen en voeten van twee mannen gemasseerd worden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat reflexologie afkomstig is uit Egypte. Reflexologie gaat er vanuit dat elke lichaamsdeel en orgaan in verbinding staan met plaatsen in de voeten en handen. Blokkades in de energiestroom zorgen voor het disfunctioneren van lichaamsdelen en/of organen. Door het toepassen van massage technieken worden eventuele blokkades in de energiestroom opgeheven.

De Egyptische artsen ontvingen de medische kennis door ingeving van de goden. Deze medische kennis, die door goden was ingegeven, werd door middel van reizen gedeeld met andere culturen. Maar niet alleen deelden de Egyptische artsen kennis met andere culturen, maar zij namen ook medische kennis over vanuit andere culturen.

China en Chinese massage technieken

Gedurende 721-481 voor Christus, werd de Huangdi Neijing (innerlijke Canon van de gele keizer) samengesteld. Het is een compilatie van medische kennis, vanuit de periode van de gele keizer (2700 voor Christus) en is het fundament van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

In de Huangdi Neijing staan verschillende massage technieken beschreven om allerlei soorten kwalen, verwondingen en blessures te behandelen. Bian Que, die 700 voor Christus leefde, was de eerste Chinese arts, die massage therapie gebruikte bij medische behandelingen.

De Chinese geneeskunde is ontstaan vanuit het Chinese geloofssysteem oftewel de Chinese filosofie. Alle kennis en alle aspecten van de Chinese geneeskunde zijn afkomstig uit meditatie, kanaliseren met geesten en door ingeving van spirituele gidsen.

Massage werd gebruikt door beoefenaars van de martial arts (vechtsporten), Boeddhisme, Taoïsme en door diegene, die massage aanboden als een vorm van ontspanning.

Thailand en Thaise massage technieken

Jīvaka Komarabhācca, leefde 500 voor Christus. Hij was een Thaise arts en was volgens de Pāli Boedistiche canon, Boeddha’s arts. Jivaka Komarabhācca was de oprichter van de traditionele Thaise massage en Thaise geneeskunde. Hij classificeerde een genezingssysteem dat acupressuur, reflexologie en yoga poses combineerde. Thaise massage is gebaseerd op de Indiase en Chinese traditionele geneeskunde.

Japan en Japanse massage technieken

Japanse monniken, die naar China reisden hebben de aspecten van de traditionele Chinese geneeskunde overgenomen, inclusief de Chinese massage technieken. De traditionele Japanse massage (Anma) werd Shiatsu en is dus ontstaan vanuit de traditionele Chinese geneeskunde. Het doel is om het energie level in een persoon te verhogen. Door het verhogen van het energie level worden de organen versterkt en zal de weerstand tegen ziekten toenemen.

Griekse rijk en massage technieken

Vele Griekse filosofen en artsen reisden naar Azië en haalden hun kennis vanuit de oosterse filosofieën en oosterse praktijken (rituelen). Zij gebruikten massage technieken voor atleten zodat hun lichaam in goede conditie bleven. Daarnaast gebruikten de Griekse artsen de oosterse massage technieken in combinatie met oliën en kruiden om medische aandoeningen te behandelen.

Hippocrates, de vader van de geneeskunde, nam deze massage technieken over en paste deze toe bij zijn behandelingen. Hij beschouwde deze wrijf technieken als de meest belangrijke behandeling van een arts (geneesheer). Hippocrates promoveerde een combinatie van massage, dieet, beweging, rust, frisse lucht en muziek om het lichaam te herstellen.

Romeinse rijk en massage technieken

Rond 200-100 voor Christus deed massage zijn intrede in Rome, door de arts Galen. Hij gebruikte massage om verwondingen en ziekten te genezen. De arts Galen is ook bekend door zijn introductie van natuurlijke magneten om ziekten te behandelen.

De Romeinen werden in publieke badhuizen behandeld, waar trainers en artsen (geneesheren) hen masseerden. Zij namen eerst een bad en vervolgens werden zij gemasseerd om de circulatie in hun lichaam te stimuleren en de gewrichten los te maken. Daarbij gebruikten zij ook oliën, die een gunstige werking op de huid hadden

Cambodja

In 1150 na Christus vonden er in Cambodja zelfs abortussen plaats met behulp van massage technieken, namelijk door druk toe te passen op de onderbuik. Bewijs hiervan is gevonden op één van de bas-reliëfs in de tempel van Angkor. Deze afbeelding toont een demoon, die een abortus uitvoert bij een vrouw, die naar de onderwereld was gestuurd.

Europa

Tussen de 17e en 19e eeuw na Christus. observeerde en documenteerde artsen en wetenschappers in Europa het voordeel van massage. Pierre-Martial Cidot, was één van de missionarissen, die uitgezonden werd naar China. Daar bestudeerde hij de Chinese geschiedenis en nam nauwkeurig verslag van hun medische systeem van geneeskunde. Hij schreef veel boeken, waaronder één van de bekendste boeken: ‘Notice du Cong-fou des Bozes Tao-see’, in het engels: ‘Cong-fu (gōng: werk, prestatie of verdienste, fu: de mens) of Tao Te (Tao: weg of pad en Te: kracht). Dit boek was een samenvatting van de medische technieken, die gebruikt werden door Taoist priesters.

Zijn boek was oorspronkelijk bedoeld om de bewegingsleer en een systeem van medische gymnastiek aan de Europese artsen en doktoren te introduceren. Dit boek heeft ook grote invloed gehad op de westerse geneeskunde. Men gelooft dat dit boek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van gymnastiek, klassieke massage (Zweedse massage) en fysiotherapie.

Verenigde Staten

In de 20e eeuw werd massage therapie geïntroduceerd in de Verenigde Staten om slachtoffers van de WWOI te behandelen. Daarnaast werd massage (therapie) beschouwd als een luxueuze behandeling, die alleen de rijke mensen zich konden veroorloven. Tegenwoordig wordt massage therapie erkend en beschouwd als onderdeel van de alternatieve geneeskunde

Er is nog zoveel meer te schrijven over de geschiedenis en ontwikkeling van massage (therapie) en misschien missen er nog wat belangrijke ontwikkelingen, maar voor nu wil ik het hierbij laten. Wij kunnen concluderen dat de oorsprong en de wortels van massage (therapie) afkomstig is uit de oosterse en Egyptische cultuur.

Hoe werd massage (therapie) geïntroduceerd in de westerse wereld?

Door de verre reizen naar het oosten werden massage technieken bestudeerd en overgenomen vanuit de oosterse cultuur en bij terugkomst toegepast in de westerse landen. Zoals bijvoorbeeld de Griekse geneesheren (artsen) naar Azië reisden en hun massage technieken overnamen. Bij terugkomst pasten zij deze massage technieken toe bij atleten en bij medische behandelingen.

Een ander voorbeeld zijn de missionarissen, met name de missionaris Pierre-Martial Cidot, die uitgezonden werd naar China, maar in plaats dat hij daar het evangelie van Jezus Christus bracht, kreeg hij interesse in het Taoïsme. Hij stelde zich open voor de Chinese filosofie en nam het Chinese geloofssysteem over. Hij schreef o.a. een boek met daarin een samenvatting van de medische technieken, die door Taoist priesters werden uitgevoerd en introduceerde deze in de westerse wereld.

Het geestelijke gevaar van massage

Zoals je hebt kunnen lezen heeft massage zijn oorsprong in de oosterse religies en filosofieën. De technieken zijn door middel van meditatie door inspiratie van geesten (spirituele gidsen, geestelijke kanalen, goden, demonen etc.) aan de oosterse wijsgeren, heiligen, priesters, monniken etc. doorgegeven. Zij gaven het op hun beurt weer door aan artsen en onderwezen hen. Daarom zijn deze massage technieken tot stand gekomen door invloed van boze geesten.

De massage technieken hebben hun oorsprong en wortels in de demonische en occulte geestelijke wereld; het koninkrijk van de duisternis en niet in het Koninkrijk van God.

Massage heeft niets te maken met God, Jezus en de Heilige Geest, maar heeft alles te maken met heidense religies en filosofieën, rituelen en occulte levensenergie; prana, chi etc.,

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij GodHet gevaar van massage is, dat een ieder, die zich laat masseren, beïnvloed zal worden door demonische machten.

Het maakt niet uit wat voor reden je hebt en met welk (medisch) doel jij je laat behandelen.

De geestelijke waarheid van het gevaar van massage is, dat zodra jij jezelf onderwerpt aan de masseur of massage therapeut en je laat behandelen met technieken, die uit het koninkrijk der duisternis voortkomen, jij jezelf inlaat met de occulte wereld.

De masseur of massage therapeut kan een atheist zijn of een Christen en niet geloven in het Taoïsme, Hindoeïsme etc. Maar dat maakt in de geestelijke wereld helemaal geen verschil. Want door het toepassen van de technieken, die geïnspireerd zijn en afkomstig zijn van demonische machten en hun oorsprong hebben in de occulte wereld, bewijst de therapeut door zijn daden, dat hij/zij in de massage technieken gelooft. Door het toepassen van de massage technieken is de therapeut gehoorzaam aan de woorden en technieken van de duivel, die door demonen zijn doorgegeven aan spirituele mensen. Zij geloven de woorden van de duivel en passen deze toe voor het welzijn, gezondheid en genezing van lichaam en ziel.

Een ander feit is, dat door het opleggen van handen en door het wrijven en toepassen van massage technieken, een overdracht van demonische machten van de therapeut naar de klant of patiënt plaatsvindt.

Bestaan er Christelijke masseurs of massage therapeuten?

Nee, die bestaan niet! Massage therapie behoort tot het genezingssysteem van de wereld en niet van God. Iemand kan zichzelf Christen noemen en zichzelf een Christelijke masseur of massage therapeut noemen. Maar de realiteit is dat de persoon dezelfde occulte massage technieken gebruikt als de andere masseurs of massage therapeuten.

De massage technieken komen niet voort uit de Bijbel; vanuit het Koninkrijk van God, maar uit de wereld; vanuit de oosterse religies en filosofieën en dus vanuit het koninkrijk van de duisternis. Deze massage technieken zijn geboren uit openbaringen van boze onreine geesten en niet door openbaring van de Heilige Geest.

Het Woord zegt: welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of wek deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Heere, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige (2 Kor 6:14-18)

Wij moeten niet de principes en strategieën van de wereld overnemen, vasthouden en toepassen, maar het Woord van God. Alles wat je nodig hebt in het leven, staat in het Woord van God beschreven. Het enige wat je hoeft te doen is het Woord tot je nemen en daarin wandelen.

Leven vanuit het Woord

God wil jouw Vader zijn. Hij wil dat jij leeft vanuit Zijn Woord en niet vanuit de woorden en wijsheid van de wereld, die afkomstig zijn door ingeving van de duivel en demonische machten. Daarom geeft God heel duidelijk de instructie aan Zijn zonen en dochters om zich af te scheiden van de werken van de duisternis in plaats dat zij zich inlaten met de werken van de duisternis.

In het Oude Testament lezen wij over het volk van God; Israel en wat er gebeurde als zij de weg van de andere volken en hun afgoden opgingen en naar de leringen van boze geesten luisterden. Iedere keer kwamen zij daardoor in de verdrukking en problemen terecht. Daarom zei God, keer op keer dat zij géén andere goden moesten dienen en dat zij zich moesten afscheiden van de andere volken en hun gebruiken en geen concessies met hen doen.

Wat gebeurt er in de geestelijke wereld tijdens een massage behandeling?

Wanneer je een masseur of massage therapeut bezoekt en wordt gemasseerd, zul jij je na de massage behandeling een ander mens voelen. Je zult je anders voelen, dit kan zowel positief als negatief zijn. Je kunt je heerlijk ontspannen voelen, maar ook futloos, slaperig, moe of zelfs misselijk, duizelig, ziek, hoofdpijn of een zwaar gevoel ervaren of …… (vul zelf maar in). Deze gevoelens zijn niet veroorzaakt doordat iemand’s handen jouw lichaam hebben gemasseerd. Maar omdat er een geestelijke overdracht van machten van de duisternis heeft plaatsgevonden. Daarom voel jij je anders en zul je veranderingen in jouw leven ervaren. Want wat in de geestelijke wereld plaatsvindt zal uiteindelijk zichtbaar worden in de natuurlijke wereld.

Ongelijk span vormen met ongelovigeAls er in de geestelijke wereld occulte onreine geesten zijn binnengekomen in jouw leven, zul je daar ook de effecten van zien in de natuurlijke zichtbare wereld. Met andere woorden deze onreine geesten zullen zich gaan manifesteren in jouw leven.

Aangezien deze onreine geesten afkomstig zijn van het koninkrijk der duisternis hebben zij maar één doel en dat is: vernietiging teweegbrengen.

Het eerste wat zij doen, is jou lauw maken voor de dingen van God’s Koninkrijk en jou afhouden van het Woord, gebed en vasten etc..

Vervolgens zullen zij in jouw ziel en lichaam hun vernietigende werk voortzetten. Dit kan zich uiten door o.a. angsten, paniekaanvallen, zwaarmoedigheid, depressies, moeheid, boosheid, negatieve stemmen in jouw hoofd of andere mentale problemen. Misschien begin je huwelijks problemen te krijgen of word je overspoeld door onreine seksuele gedachten, (ernstige) ziekten etc. Dit zijn allemaal werken van de duisternis; het werk van de duivel en zijn demonen, die zich in de natuurlijke wereld door jou heen manifesteren.

De occulte wereld

Wij leven in een wereld waar het occulte steeds meer zichtbaar wordt. Dat komt doordat de westerse wereld God en Zijn Woord heeft verlaten en zich heeft opengesteld voor vreemde oosterse religies en filosofieën. Veel dingen, activiteiten, strategieën en methoden uit het dagelijks leven zijn geïnspireerd vanuit oosterse religies en filosofieën.

Ja, zelfs de gemeente heeft veel dingen, activiteiten en methoden vanuit deze oosterse religies en filosofieën overgenomen en toegepast in de gemeente. Hierdoor zijn vele gelovigen lauw geworden voor Jezus Christus en het Koninkrijk van God en zijn niet meer gelukkig, maar zwaarmoedig, moe, gestrest, depressief, angstig, overspoeld door zorgen en ervaren chaos in hun leven. Zij weten niet waar dit vandaan komt, maar ervaren het wel.

De duivel creëert chaos

Deze chaos is afkomstig van de duivel, want dat is wat hij doet: hij creëert chaos. Kijk maar naar het moment, dat de duivel met zijn engelen vanuit de hemel op de aarde werden geworpen en vervolgens een ravage op de aarde aanrichtten. Want toen de Geest van God over de aarde zweefde, was de aarde woest en ledig en duisternis lag op de vloed.

duivel gaat rond als brullende leeuwDe duivel steelt, moord en vernietigt en dat is precies wat wij om ons heen zien gebeuren. Wij zien een toename van natuurlijke rampen, geweld en chaos in de wereld en in de levens van mensen.

De wereld zegt, dat je allerlei soorten religies en filosofieën moet accepteren en omarmen en ieders visie op het leven moet respecteren, want dat is wat de duivel wil.

Hij wil zoveel mogelijk mensen in zijn koninkrijk verzamelen, zodat deze met hem meegaan naar de eeuwige poel des vuurs. Zijn ultieme doel is zoveel mogelijk mensen verleiden en vernietigen.

Dit doet hij door middel van leugens. Deze leugens worden door zijn zonen en dochters gelooft en toegepast. Maar de zonen en dochters van God zullen zijn leugens niet geloven en toepassen in hun leven. Nee, zij zullen de leugens onderscheiden van de waarheid en zullen deze leugens aan het licht brengen.

De weg naar bevrijding en eeuwig leven

Er is maar één Weg en één Waarheid en dat is Jezus Christus! Er is geen andere weg om tot God te komen dan door Jezus Christus. Jezus is de Enige, die de mens vrede, blijdschap, rust, genezing en eeuwig leven kan geven.

De mensen, die niet wedergeboren zijn in Jezus Christus, kunnen van alles zeggen en beloven en mooie woorden spreken, maar hun religie en filosofie is niet geïnspireerd door de Heilige Geest en het Woord, maar door demonische geesten. Dat is een behoorlijk verschil! Daarom zijn het leugens en niet de waarheid.

Is er maar een weg naar het eeuwige levenWanneer jij een Christen bent en een massage behandeling(en) hebt ondergaan en moeite hebt met bidden, vasten, het Woord lezen en bestuderen en onverschillig bent geworden omtrent zonde en deze tolereert en accepteert. Of wanneer je last hebt van angsten, paniekaanvallen, zwaarmoedigheid, depressiviteit, moeheid of andere mentale problemen of misschien wel ernstig ziek bent geworden. Kortom, als jij veranderingen in jouw leven ervaart, die in de natuurlijke wereld onverklaarbaar zijn, dan is de kans groot dat je bent beïnvloed door occulte demonische machten.

Het enige wat je hoeft te doen is vergeving te vragen voor jouw daden en jouw onwetendheid en je te bekeren tot Jezus. Want Hij is getrouw om jou te vergeven als je werkelijk berouw hebt. Hij zal jou verlossen en bevrijden van elke bezetting van de duivel en het koninkrijk van de duisternis. Maar de bekering moet voortkomen uit een berouwvol hart, dat verlangt naar Jezus en de dingen van het Koninkrijk van God.

Daarom bekeer je want het Koninkrijk van God is nabij

‘Wees het zout der aarde’ 

Bron: Wikipedia

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: