Het gevaar van Halloween

Tot voor kort was Halloween een feest, dat voornamelijk in Amerika, Groot-Brittannië, Ierland, Schotland en in een aantal landen in Azië werd gevierd. Maar door de grote invloed van de Amerikaanse cultuur, zien we dat Halloween steeds meer in opkomst is in Nederland. Maar wat houdt Halloween precies in en wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Kan een Christen ook meedoen met Halloween? Is Halloween een onschuldig feest of niet? Kortom, wat is het gevaar van Halloween, waar veel mensen geen weet van hebben?

Geschiedenis van Halloween

Halloween is van oorsprong afkomstig van het Keltische oogstfeest ‘Samhain’. Op Samhain werd het einde van het oogstseizoen en het begin van de winter gevierd. Dit eeuwenoude heidense oogstfeest werd in Ierland, Schotland en op het eiland Man gevierd, vanaf zonsondergang op 31 oktober tot zonsondergang op 1 november. Volgens de Keltische kalender begon het nieuwe jaar op 1 november. Tijdens Samhain vonden er veel heidense rituelen plaats.

Samhain, betekende ook het feest van de doden. De Kelten dachten, dat op die dag, de grens tussen de wereld en de bovennatuurlijke wereld zo dun was, dat bovennatuurlijke wezens, geesten, elven en de zielen van de doden bezoeking deden aan de aarde.

De bewoners van de huizen legden eten en drinken neer voor de deur. Dit deden zij om de overleden zielen en geesten gunstig te stemmen, zodat zij het huis en de bewoners met rust zouden laten.

Jack-O-Lantaarns

De Jack-O-Lantaarns waren uitgeholde pompoenen, waar monsterlijke gezichten van werden gemaakt en fungeerde als lantaarns. Alhoewel het beeldhouwwerk en het uithollen van groenten al een eeuwen oud gebruik is, zijn de Jack-O-Lantaarns afkomstig uit de Keltische cultuur en gaan terug naar de 19e eeuw. De Jack-O-Lantaarns vertegenwoordigden de geesten van de bovennatuurlijke wezens of werden gebruikt om kwade machten af te weren.

Op 31 oktober ging men verkleed langs de deur, waarbij verzen werden voorgedragen, in ruil voor voedsel. Door het verkleden vereenzelvigde zij zich met de geesten en de overleden zielen en namen hun offergave (voedsel) voor hen in ontvangst. Doordat zij zich vereenzelvigden met de geesten en overleden zielen en de dood vertegenwoordigden, zouden zij beschermt zijn tegen de overleden zielen en geesten. Er was dus geen verschil meer tussen de levenden en de doden.

Zij waren onherkenbaar geworden en gelijk geworden aan de dood en hierdoor hoefden zij niet bang te zijn, dat zij zouden worden herkend, nog dat de overleden zielen en geesten hen zou bezetten.

Het religieuze feest Allhallowtide

Allhallowtide is een drie-daags festival, wat afstamt van het Keltische oogstfeest ‘Samhain.’ In de 8e eeuw is Allhallowtide officieel door de kerk in Rome ingesteld. Tijdens Allhallowtide staat de dood centraal en worden de doden herdacht. Dit ‘feest’ wordt nog steeds door verschillende christelijke denominaties gevierd: de Rooms Katholieke Kerk, Anglicaanse kerk, Lutherse kerk en Methodisten kerk.

De kerk in Rome namen veel heidense gewoonten en rituelen over en paste deze ook toe. Één van de redenen zou zijn, dat zij op deze manier de heidenen probeerden te winnen voor het Christendom. Daarnaast is het zo, dat door de Romeinse bezetting in Ierland vele Kelten zich bekeerde en katholiek werden, echter deden zij hun heidense rituelen niet weg, maar bleven deze uitvoeren.

Dit zien wij overigens vandaag de dag nog steeds gebeuren, wanneer iemand tot geloof in Jezus Christus komt. Zij bekeren zich, maar doen geen afstand van hun oude leven en cultuur en blijven hun oude leer, praktijken en gewoonten uitvoeren.

Allhallowtide bestaat uit:

  • Allerheiligen avond (All saints eve, Halloween) – 31 oktober
  • Allerheiligen (All saints day, All hallows) – 1 november
  • Allerzielen (All souls day) – 2 november

Allerheiligen avond (All saints eve, Halloween)

Op Allerheiligen avond; Halloween, worden de doden, voornamelijk de martelaren, herdacht. Daarnaast dacht de kerk in Rome, dat op Allerheiligen avond (Halloween), de sluier tussen de waarneembare wereld en het hiernamaals zo dun was, dat de zielen naar de aarde kwamen en mensen probeerden te bezetten.

Volgens de Katholieke kerk in Rome vertegenwoordigden de Jack-O-Lantaarns de overleden zielen, die in een intermediaire staat of plek waren; het vagevuur, purgatorium of louteringsberg. Zij waren op weg naar de hemel, maar moesten eerst gelouterd of gestraft worden voor zonde, die nog niet uitgeboet, maar wel vergeven waren.

Op Allerheiligen avond vinden er ook kerkdiensten plaats, waarbij de doden worden herdacht door middel van gebed, wierook en brandende kaarsen. Na de dienst worden begraafplaatsen bezocht, om bloemen en brandende kaarsen te plaatsen op de graven als voorbereiding op ‘All saints day’.

Allerheiligen (All saints day, All hallows)

Tijdens Allerheiligen worden de overleden heiligen en de martelaren herdacht en voor hen gebeden. Zij geloofden, dat er een sterke geestelijke verbinding was tussen diegene, die overleden en in de hemel waren en diegene, die op de aarde leefden.

Tegenwoordig doen ook verschillende protestantse kerken mee en herdenken op deze dag de doden en de overleden gemeenteleden. Daarnaast bezoeken zij de begraafplaatsen van hun geliefde(n).

Allerzielen (All souls day)

Op Allerzielen worden álle doden herdacht. In England vond op deze dag ook het ‘souling’ plaats, waarbij de kinderen en arme mensen langs de huizen gingen. Zij zongen liederen, droegen een vers voor of spraken een gebed uit, over de bewoners van het huis en hun vrienden en kregen in ruil daarvoor geld, appels, soul cakes etc. De soul cakes verwezen naar de overleden zielen.

Halloween in de Verenigde Staten

Door de grote Ierse en Schotse immigranten stroom in de 19e eeuw, werd Halloween, in de Verenigde Staten, als feestdag geaccepteerd en gevierd. Vandaag de dag is Halloween niet meer weg te denken uit de Amerikaanse cultuur.

Halloween activiteiten

Tijdens Halloween vinden er veel Halloween activiteiten plaats op scholen, verenigingen, pretparken, clubs etc. Halloween is niet alleen bedoeld voor kinderen, want ook ouderen vieren Halloween en verkleden zich. Zij bezoeken (lounge)bars, (nacht)clubs etc., die Halloween (dans)feesten organiseren of zij organiseren zelf feesten met een bepaald thema, waarbij iedereen verkleed moet komen.

De Halloween activiteiten bestaan uit ‘trick or treat’, het bezoeken van oude huizen, die bezet zijn door geesten (haunted houses), spooktochten, bekijken van horror films, waarzeggende spellen spelen (ouija bord, charlie charlie (potloden spel) tarrot kaarten, glaasje draaien), het oproepen van geesten, wicca rituelen etc.

Halloween decoraties

Niet alleen worden er activiteiten georganiseerd, maar de mensen versieren ook hun huis en tuin met de meest gruwelijke Halloween decoraties, die allemaal de dood symboliseren.

We zien monsterlijke pompoenen; ‘Jack O-Lantaarns’, vogelverschrikkers, heksen, spoken, vleermuizen, spinraggen, monsterlijke maskers, vampieren of andere zombie achtige figuren in hun tuin. Er zijn zelfs huizen, die zo ver gaan, dat zij hun tuin veranderen in een begraafplaats, waarbij zelf sporen van bloed te zien zijn.

De winkeliers maken gretig gebruik van Halloween en doen mee met deze trend. Want voor de winkeliers betekent Halloween, meer omzet. Wat de winkelier al niet voor geld en meer omzet doet. Zelfs ‘christelijke winkeliers’ schromen niet, om met deze trend mee te doen. In plaats, dat zij hun positie in Jezus Christus innemen en zich distantiëren van deze heidense rituelen, laten zij zich in met allerlei dingen, die de dood en het koninkrijk van de duisternis vertegenwoordigen. Zij heulen met de wereld en durven geen standpunt meer in te nemen.

Trick or treat

Op 31 oktober is het dan zover en verkleden de kinderen zich als heks, piraat, zombie, spook, skelet, goblin, vampier, dracula, kat etc. en gaan met een lampion de huizen langs om snoep op te halen. Zij bellen aan en als de deur opengaat roepen zij: “trick or treat!”. ‘Trick or treat’ betekent ‘je leven of snoep’. Niemand wil natuurlijk dood, dus geven ze een snoepje. Voorheen was het gebruikelijk, dat als er mensen waren, die hier niet aan meededen, dat die huizen werden vervloekt.

In het noordwesten en midden van Mexico heet ‘trick or treat’, ‘calaverita’ en betekent kleine schedel. De kinderen gaan langs de deuren en vragen om een kleine schedel, die vaak gemaakt is van suiker of chocolade.

Door de grote invloed van de Amerikaanse media en entertainment industrie is ‘trick or treat’ aan populariteit toegenomen en wordt in veel landen wereldwijd gevierd, inclusief in Nederland, Suriname, België, Curacao etc.

Halloween is het feest der doden

Er valt nog veel te schrijven over het feest Halloween, maar 1 ding is duidelijk, Halloween is het feest der doden. Ja, alles draait tijdens dit feest om 1 ding: de dood. De dood staat centraal en wordt geëerd tijdens Halloween.

Door de decoraties wordt de dood het huis binnengehaald. Kinderen en ouderen vereenzelvigen zich met de dood, door zich te verkleden in een andere gedaante, die de dood vertegenwoordigt. Hierdoor vertegenwoordigen en verkondigen zij ook de dood. Daarnaast vindt er een overdracht in de geestelijke wereld plaats en zullen kwade machten en de dood binnenkomen in hun leven en bezit van hen nemen. Verkleden is niet onschuldig, zoals zovelen denken. Integendeel, wanneer iemand zich verkleed, zullen die karakteristieken van die personage, in de persoon komen.

En dat is niet alles, wat denk je van alle horrorfilms, horror wandeltochten, het spelen van occulte spellen, rituelen waarbij geesten worden opgeroepen etc.

De mens laat zich in met de dood en de duisternis. Het maakt niet uit of jij beweert een Christen te zijn of niet. Wanneer jij je inlaat met Halloween, betreed je het grondgebied van de duivel en zal hij jouw leven binnenkomen.

Een wedergeboren gelovige zal zich niet inlaten met Halloween

Daarom zullen diegene, die wedergeboren zijn en wandelen naar de Geest, niet meedoen met Halloween, omdat zij het onderscheid van geesten hebben. Daarom zullen zij niet hun huis, nog zichzelf, nog hun kinderen inlaten met de dood. Zij zullen géén ‘christelijk’ sausje over Halloween doen en het zogenaamd christelijk maken, waardoor het volgens hen acceptabel wordt en zij hierdoor mee kunnen doen met deze trend van de wereld.

Vernieuwing van je denkenDe wedergeboren gelovigen, zullen stelling nemen voor Jezus Christus; het Leven en zich afscheiden van de wereld; de dood. Zij zullen zich niet inlaten met de duistere demonische machten en de dood, omdat zij verlost zijn uit het koninkrijk van de duisternis en de dood.

De dood heeft géén heerschappij meer over hen, tenzij ze zullen terugkeren naar het (geestelijk) grondgebied van hun oude koninkrijk.

De wedergeboren gelovigen zullen blijven wandelen in het Koninkrijk van God en het leven verkondigen ipv de dood. Zij zullen de Heilige Geest gehoorzamen in plaats van de wereld. Ook al betekent dit, dat zij vervolgt zullen worden door hun familie, vrienden of omgeving.

Zodra je concessies gaat doen met de wereld, ben je al verloren. Er bestaat namelijk geen grijs middengebied. Als je op grijs gebied komt, heb jij je al ingelaten met de werken van de duisternis.

Leer een kind het onderscheid tussen goed en kwaad

Een ouder hoort zijn kind te onderwijzen in goed en kwaad. Ook met Halloween en ‘trick or treat’ behoort een ouder een kind te informeren, dat dit het werk van de duivel en de dood is en niets te maken heeft met God, Jezus en de Heilige Geest. Als een kind van jongs af aan niet het verschil tussen de werken van God en de werken van de duivel leert kennen, bestaat er een grote kans dat hij dat op latere leven ook niet zal kunnen en zich zal inlaten met de duisternis.

Als wedergeboren gelovige, doe je niet mee met Halloween, maar distantieer je hiervan. Ook behoor je tijdens Halloween niet iets anders te gaan herdenken of vieren. Het enige wat je hoeft te doen is stelling te nemen voor Jezus.

Je behoort niet mee te doen met de werken van de duisternis, maar je behoort ze te ontmaskeren.

Je wilt niet weten, wat mensen allemaal wel niet bedenken, om toch mee te kunnen doen aan Halloween.

Moeten Christenen tijdens Halloween de reformatie gaan vieren?

Er zijn ‘Christenen’, die zeggen dat gelovigen tijdens Halloween de reformatiedag moeten vieren, maar ook dit is natuurlijk grote onzin. Waarom moeten wij ook zo nodig iets vieren op Halloween? Wij behoren geen mensen te herdenken, nog te eren. De enige Persoon, die verhoogt en die continue in ons denken moet zijn, is Jezus Christus en niemand anders. Wie een mens vereert, vereert niet God.

De kerk gezeten in duisternisDaarentegen, wat is er van deze reformatie nog overgebleven? Ik bedoel de kerk is wereld gelijkvormig geworden en leeft als de wereld.

Er is haast geen onderscheid meer. De meeste gelovigen nemen geen stelling meer voor het Woord en zijn niet meer geestelijk, maar nemen stelling voor de wereld en zijn vleselijk.

Velen denken wedergeboren en geestelijk te zijn, maar als zij dat werkelijk zouden zijn, zouden ze niet de zonden tolereren en de poorten voor de zonde en de dood in hun leven en de kerk openzetten. Maar zij zouden het een halt toeroepen.

Dáárvoor heeft Jezus de kerk aangesteld, om het geestelijke gezag van het Koninkrijk van God te vertegenwoordigen. Maar dit begint in het leven van elke gelovige, die hoort te wandelen naar God’s Woord in plaats van te wandelen naar eigen mening en naar wat de wereld zegt en vindt.

Wat zegt het Woord over heidense praktijken overnemen?

Het Woord zegt duidelijk, dat wij ons moeten afscheiden van heidense praktijken en rituelen en ons daar niet mee moeten inlaten. Wanneer jij je bekeert tot Jezus, behoor je afstand te doen van alle heidense praktijken en alles wat zich verbindt met de duivel en zijn koninkrijk.

Wanneer de Heere, uw God, de volken, naar wier gebied gij trekt om hen te verdrijven, uitgeroeid heeft, en gij hun gebied in bezit genomen hebt en in hun land woont, neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen. Niet alzo zult gij de Heere, uw God, dienen; want al wat de Heere een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden; zelfs hun zonen en dochters verbranden zij voor hun goden met vuur. Al wat Ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden, gij zult daarvan niet toedoen, noch daarvan afdoen (Deu 12:29-32)

Ongelijk span vormen met ongelovigeZij hadden Zijn inzettingen veracht en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had, alsook Zijn vermaningen, die Hij tot hen gericht had; zij hadden achter de ijdelheden aan gelopen, zodat zij tot ijdelheid werden, en achter de volken aan, die rondom hen woonden, ofschoon de Heere hun geboden had niet te doen zoals deze. Zij hadden al de geboden van de Heere, hun God, verlaten en zich gegoten beelden gemaakt, twee kalveren; ook hadden zij gewijde palen gemaakt en zich neergebogen voor het gehele heer des hemels en de Baäl gediend. Voorts hadden zij hun zonen en dochters door het vuur doen gaan, waarzeggerij en wichelarij gepleegd en zich verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere en Hem daardoor te krenken (2 Kon 17:15-17)

En velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen (Hand 19:19)

Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag drieëntwintigduizend (1 Kor 10:7-8)

Wat zegt het Woord over het herdenken van doden?

Doch wij willen u niet onkundig laten broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem (1 Tes 4:13-14)

De weg naar eeuwig levenPaulus schreef aan de heiligen in Tessalonicenzen, dat zij niet bedroefd moesten zijn en niet moesten rouwen over diegene, die ontslapen, oftewel in het vlees gestorven zijn.

De mensen, die Jezus niet kennen, die zijn bedroefd en rouwen, omdat zij geen hoop hebben.

Maar net zoals Jezus Christus is gestorven en is opgestaan, zo zal God, diegene, die in Jezus Christus zijn ontslapen, wederbrengen met Hem.

Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Heere Heere; daarom bekeert u, opdat gij leeft (Ez 18:32)

Weent niet om de dode, klaagt niet om hem; weent liever om hem die is heengegaan, want hij zal niet terugkeren om zo zijn geboorteland te zien (Jer 22:10)

God is een God van levenden en niet van doden

Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat door God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden (Mat 22:32, Mar 12:26:27, Lu 20:38)

Jezus is de opstanding en het leven

Een ieder, die Jezus aanneemt als zijn persoonlijke Redder en Heere, zich bekeert van zijn oude leven en leeft naar het Woord, zal het leven binnengaan. De persoon zal de dood niet zien, want Jezus; het Woord, zegt dit:

Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil (Joh 5:21)

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? (Joh 11:25-26)

Ik zeg u, indien iemand Mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen (Joh 8:51)

Laat de doden hun doden begraven

Toen Jezus iemand opdroeg om Hem te volgen, vroeg de persoon Hem om eerst zijn vader te begraven. Maar Jezus gebood hem om het Koninkrijk Gods te prediken en zich niet bezig te houden met de doden. Jezus zei tot hem: “Laat de doden hun doden begraven”.

En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods (Lu 9:59-60)

De enige Persoon, die wij behoren te herdenken is Jezus Christus

Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood van de Heeren, tot Hij komt (1 Kor 11:24-26)

Jezus is de enige Persoon, die wij behoren te herdenken. Wij moeten geen mensen of heiligen vereren en herdenken. Door mensen te herdenking en te vereren, wordt de dood herdacht en de dood verhoogd. Maar Jezus leeft en is niet dood!

Jezus heeft de dood overwonnen

Jezus heeft Zijn vijand; de dood, overwonnen. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk, die de duivel van Adam ontnomen had, rechtmatig teruggenomen. Maar de duivel en de dood hebben nog steeds de mogelijkheid om op aarde en in de levens van mensen te komen en hen aan te vallen. Want zij zijn nog niet voor eeuwig in de poel des vuurs geworpen.

Jezus aan het kruis machten ontwapendDe laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen (1 Kor 15:26)

En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood; de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs (Op 20:14-15)

De duivel, de dood en het dodenrijk weten dat hun eindbestemming de poel des vuurs is. Maar tot die tijd, proberen zij zoveel mogelijk mensen met zich mee te nemen. Hun verleidingen en misleidingen in het vlees, gaan door.

Zij zullen alles proberen, om ook de heiligen te verleiden en hen te doen dwalen op hun weg, die naar de dood leidt.

De dood wordt gevoed door mensen

Op Halloween wordt de dood aanbeden en verhoogt door de mens. Wanneer je meedoet, zal de dood binnenkomen in jouw leven. Je zult gekweld worden door angsten, neerslachtigheid, ongelukkige gevoelens, depressieve gedachten, zelfmoordgedachten, stemmen in je hoofd, slapeloosheid, (dodelijke) ziekten, kwalen, tegenslagen etc. Kortom je zult gekweld worden in jouw ziel en jouw lichaam, door demonische machten. Je zult als het ware onder een geestelijke dikke pek leven en geen uitweg meer zien. Dat is het resultaat van de keuze, die je hebt gemaakt.

De enige Persoon, die uitkomst kan bieden en die jou van deze duivelse machten uit de duisternis kan bevrijden is Jezus Christus. Hij alleen heeft de dood overwonnen en heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Alléén Jezus kan jou bevrijden

‘Wees het zout der aarde’ 

You Might Also Like

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: