Browsing Category

De wet / De geboden

strijd en zwakheid oude mens

De strijd en zwakheid van de oude mens

De oude mens wordt geregeerd door zijn menselijke zondige natuur en is onderworpen aan de zonde en de dood. De oude mens wandelt naar het vlees, wat inhoudt dat de persoon aangestuurd wordt door zijn zintuigen, denken, mening, emoties…

Waarom schreef God Zijn wet op stenen tafelen?

Waarom schreef God Zijn wet op stenen tafelen?

De Heere zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen (Ex 24:12) 50…

error: Content is protected !!