Browsing Category

Positie als Christen

Vernieuwing van je denken

Waarom is het vernieuwen van je denken noodzakelijk?

Zodra een persoon wedergeboren is, is de persoon, in de geestelijke wereld, een nieuwe schepping geworden. Alhoewel de persoon een nieuwe schepping is geworden, is het denken van de persoon nog onveranderd en denkt, spreekt en handelt de persoon nog als…

hoe schep je orde in de chaos

Hoe schep je orde in de chaos?

Is jouw leven een chaos en ervaar je geen rust? Ren je van hot naar her en lijkt het wel of je wordt meegevoerd in de stroom van jouw dagelijkse bezigheden van bijvoorbeeld jouw studie, werk, gezin en noem maar…

Jezus regeert

De hele schepping is geschapen in Jezus Christus

De hele schepping is geschapen in Jezus Christus. Alles wat op de aarde en in de hemelen is, in de zichtbare en onzichtbare wereld, is geschapen door Jezus en tot Jezus. Geen enkele creatie is zonder Hem geschapen, daarom getuigt…

De nieuwe schepping vs oude schepping, twee manieren om door een storm heen te gaan

Twee manieren om door een storm heen te gaan

En toen Jezus in het schip ging, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; maar Jezus sliep. En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden:…

error: Content is protected !!