Browsing Category

Jehovah God

In de hand van God blijven

In de hand van God blijven

De tussenmuur, die scheiding maakte tussen de mens en God heeft Jezus Christus weggebroken. Een ieder, die in Hem gelooft en wordt wedergeboren, zal worden geplaatst in Hem en in de hand van God. Zo zegt de Heere Heere:…

Heb jij God lief met heel jouw hart

Heb jij God lief met heel jouw hart?

Het geloof staat of valt met jouw liefde voor God. Jezus zegt, dat God liefhebben met heel jouw hart, ziel, verstand (jouw denken) en kracht het eerste en dus het belangrijkste gebod is (Mark 12:30, Luc 10:27). Helaas is…

Ik ben die Ik ben, de Namen van God als Verlosser

De Namen van God als Verlosser

In een vorige post heb ik de Namen van God als Schepper weergegeven, in deze post zal ik de Namen van God als Verlosser weergeven: Jehovah – ‘Ik ben die Ik ben’. Het zegt ons dat God de Eeuwige, de…

Ik ben die Ik ben, de Namen van God als Verlosser

De Namen van God

De Namen van God kunnen we in twee categorieën verdelen, namelijk: De Namen die God als Schepper (Elohistische namen) vertegenwoordigen. De Namen die God als Verlosser (Jehovahistische namen) vertegenwoordigen Laten wij eens kijken naar de Namen van God als…

error: Content is protected !!