Browsing Category

Het Koninkrijk van God

Waarom kunnen vlees en bloed het Koninkrijk van God niet beërven?

Waarom kunnen vlees en bloed het Koninkrijk van God niet beërven?

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd…

Gelijkenis van de zaaier; vier soorten gelovigen

De gelijkenis van de zaaier; de vier soorten gelovigen

Wanneer Jezus tot het volk van God sprak, sprak Hij in gelijkenissen. Op deze manier maakte Hij het Koninkrijk der Hemelen en de geestelijke waarheid zichtbaar voor hen. Aangezien het Koninkrijk der Hemelen een geestelijk Koninkrijk is en zij…

error: Content is protected !!