Browsing Category

Geloof

Zal Ik nog geloof vinden op aarde?

Zal Ik nog geloof vinden op aarde?

Door de jaren heen, is het evangelie en het geloof langzaam aangepast. Beetje bij beetje zijn er verkeerde leringen, oftewel dwaalleringen, in vele kerken, gemeenten en in de levens van de gelovigen binnengekomen. Door deze verkeerde leringen, kunnen vele…

De nieuwe schepping vs oude schepping, twee manieren om door een storm heen te gaan

Twee manieren om door een storm heen te gaan

En toen Jezus in het schip ging, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen; maar Jezus sliep. En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden:…

geloof actie overwinning

Geloof, actie en overwinning

Op zekere dag zeide Jonatan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager: Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost der Filistijnen aan gindse zijde. Maar zijn vader deelde hij het niet mee. Jonatan nu zeide tot zijn wapendrager: Kom, laten wij…

boos ongelovig hart, verdorven hart

Wat is een verdorven hart?

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken,…

error: Content is protected !!