Browsing Category

Wedergeboorte

het denken heeft een keuze

Het denken heeft een keuze

Het gedrag en de handelingen van de mens komen voort uit het denken. Het denken bepaald het gedrag en de handelingen van een persoon. Voordat iemand iets doet heeft er al van alles plaatsgevonden in het denken. Het denken…

Waarom schreef God Zijn wet op stenen tafelen?

Waarom schreef God Zijn wet op stenen tafelen?

De Heere zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen (Ex 24:12) 50…

besnijdenis in Jezus Christus

Wat betekent de besnijdenis in Jezus Christus?

In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem…

Vernieuwing van je denken

Waarom is het vernieuwen van je denken noodzakelijk?

Zodra een persoon wedergeboren is, is de persoon, in de geestelijke wereld, een nieuwe schepping geworden. Alhoewel de persoon een nieuwe schepping is geworden, is het denken van de persoon nog onveranderd en denkt, spreekt en handelt de persoon nog als…

error: Content is protected !!