Browsing Category

De Heilige Geest

Pinksteren

Wat betekent Pinksteren?

Wat is Pinksteren? Met Pinksteren herdenken wij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wat betekende de komst van de Heilige Geest voor de schepping en voor de mens? Wat gebeurde er precies met Pinksteren? Zij dan die samengekomen…

levend water

Bezit jij het levend water?

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinken! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste…

Wordt Jezus jouw Redder of jouw Rechter

Wordt Jezus jouw Redder of jouw Rechter?

Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De…

error: Content is protected !!