Bestaat Christelijke Psychologie?

Bestaat Christelijke psychologieWie bezoekt er nog geen psycholoog? Tegenwoordig is het heel normaal, wanneer je regelmatig of eens in de zoveel tijd, een psycholoog bezoekt. Vele mensen leven met oud-zeer, onvergevingsgezindheid, verdriet, woede, of hebben huwelijks problemen, gedragsproblemen, dwangmatigheden, angsten, trauma’s, depressies, zwaarmoedigheid, eetproblemen, stress etc. Zij hebben problemen of willen bepaalde gedragingen veranderen en daarom bezoeken zij een psycholoog, psychotherapeut of zelfs een psychiater, om van deze problemen af te komen. Want wie kan je beter helpen, dan iemand die psychologie heeft gestuurd en hierdoor precies weet, wat er in het denken van de mens omgaat. Zij kunnen gedrag verklaren en aan de hand van methoden de meeste problemen oplossen.

Dat mensen, die zonder Jezus leven een psycholoog, psychotherapeut, of psychiater bezoeken, lijkt mij logisch. Zij leven in de wereld naar het vlees, dus als zij een probleem hebben in het vlees, in dit geval in de ziel, zullen zij dit ook op een wereldse manier oplossen.

Maar dat vele Christenen tegenwoordig ook een psycholoog bezoeken, verbaast mij enigszins. Want hoe kan een wedergeboren Christen, die leeft naar de Geest, hulp zoeken in het aardse? In plaats van hulp te zoeken in het hemelse; waar Christus is gezeten.

Hoe kunnen zij een psycholoog of een zogenaamde Christen psycholoog, die opereert vanuit het zichtbare; vanuit het vlees, bezoeken en zich door hen laten behandelen?

Bestaat Christelijke psychologie?

Er zijn vele gelovigen, die een Christelijke psycholoog bezoeken. Maar bestaat er wel zoiets als Christelijke psychologen, die ‘Christelijke Psychologie’ toepassen? Ik lees er namelijk niets over in de Bijbel. Want wat onderscheid een Christelijke psycholoog van een wereldse psycholoog? Wat maakt het verschil? Zij hebben toch dezelfde wetenschappelijke studie afgerond?

Maar wat nog belangrijker is, is wat het Woord zegt over psychologie. Wat zegt het Woord over de  wereldse (wetenschappelijke) wijsheid en kennis, die zowel psychologen als ‘Christelijke’ psychologen bezitten?

Zoals jullie waarschijnlijk wel van mij weten, ga ik altijd terug naar de oorsprong; de basis, om zo te kijken of iets vanuit het Koninkrijk van God is ontstaan of vanuit het koninkrijk van de duisternis (de wereld). Dit heb ik met de vorige artikelen gedaan, waarin ik schreef over dokters, fysiotherapie en mensendieckDus, dat zal ik nu ook weer doen.

Laten wij dus kijken naar de oorsprong van psychologie. Wat is psychologie? Hoe is de psychologie ontstaan? Is psychologie geïnspireerd en gebaseerd op Gods Woord; de Bijbel en God’s wijsheid, of is de psychologie geïnspireerd en gebaseerd op het woord van de duivel; op de wijsheid van de wereld; de wijsheid van een mens? Wat zegt het Woord en wat zeggen psychologen?

Wat is psychologie?

Iets langer dan een eeuw geleden, nam het menselijke beschouwen van het ‘zelf’ een wetenschappelijke wending. Deze wetenschap noemen wij psychologie. Psychologie is de wetenschap van het gedrag en het denken.

Het gedrag verwijst naar de waarneembare acties van een persoon en het denken verwijst naar de gevoelens, percepties (waarneming), herinneringen, gedachten, dromen, motieven, emotionele gevoelens en andere subjectieve ervaringen van een persoon.

De psychologie, als een wetenschap, spant zich in om antwoord te geven op vragen door de systematische verzameling en logische analyse van objectieve waarneembare gegevens. De gegevens in de psychologie zijn altijd gebaseerd op observaties van gedrag. Dit komt omdat gedrag waarneembaar is en het denken niet. De psychologen gebruiken deze data om gevolgtrekkingen van het denken te maken.

De geschiedenis van de psychologie

De huidige westerse psychologie komt voort vanuit de Griekse filosofie (wijsbegeerte, werkt vanuit de rede; vanuit het verstand van de mens). Laten wij kijken naar de enkele filosofen, wiskundige, fysiologen en psychologen, die een grote invloed hebben gehad op de westerse filosofie en de huidige psychologie:

De oude Griekse pre socratische filosoof en ook wel de vader van de wetenschap genoemd: Thales van Milete (624-546 BC). Deze filosoof leefde dus, voordat Jezus op de aarde kwam.
Hij kwam met de Thales hypothese ‘De aard van materie’, oftewel de wetenschappelijke verklaring van het bestaan van de wereld. Hij beweerde: ‘alles is water’.

Socrates (469-399 BC), was een Griekse filosoof die beschuldigd werd van goddeloosheid. Hij was de leraar van Plato. Hij hield zich bezig met vraagstukken van het mensenlijk handelen en het moraal. Socrates leed aan hallucinaties en hoorde stemmen, wat hij zijn demoon noemde.

Plato (437-347 BC) had een grote invloed op de westerse filosofie. Hij was een leerling van Socrates en schreef oa ‘de allegorie van de grot’ in zijn werk ‘de Republiek’, waarin hij de relatie tussen het menselijk bewustzijn en het heelal beschreef en ‘de wagenmenner’ waarin de voorgeschiedenis van de ziel beschreven wordt. Plato was de bedenker van de ideeënleer (achter een zintuiglijke wereld moest een eigen werkelijkheid bestaan).
Hij plaatste de psyche boven het lichamelijk welzijn. Plato was beïnvloed door het orphisme (godsdienstig en wijsgerige beweging die de nadruk legt op de goddelijke natuur in de mens en zijn onsterfelijkheid)

Aristoteles (384-322BC) was een leerling van Plato en heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd voor de westerse filosofie. Hij schreef oa ‘De anima’ en de kleinere werken in ‘Parva Naturalia’ waarvan de bekendste werken ‘De sensu’ en ‘De demoria’ zijn.
In ‘De motu animalium’ worden verschillende psychologische onderwerpen behandeld.
Voor Aristoteles was de waarneembare wereld voor hem de werkelijkheid en dus werden volgens hem abstracte ideeën gevormd uit deze wereld.

Rudolf Göckel (1547-1628) was een Duitse scholastische filosoof. Hij bedacht de term ‘psychologie’ en heeft ook een grote bijdrage geleverd op het veld van ontologie. Hij ‘borduurde’ verder op de leringen van Aristoteles.

René Descartes (1596-1650) was een Franse wiskundige, filosoof en fysioloog en wordt beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Zijn meest bekende uitspraak was ‘cogito ergo sum’ (ik denk, dus ik ben), met deze stelling nam hij een dualistisch standpunt in: hij scheidde de ziel (het denken) van het lichaam.
Hij geloofde dat reflexes ontstonden door mechanische middelen. Descartes suggereerde dat de ziel, hoewel niet fysiek, op het lichaam werkt op een bepaalde fysieke locatie. Descartes zijn dualism, met sterke nadruk op het lichaam, heeft de deur geopend voor de psychologie.
Descartes sloot zich in 1619 op in een kamer en had 3x een visioen van een geest, die hem de nieuwe filosofieën onthulde. Descartes verzette zich tegen de kerkleer.

Thomas Hobbes (1588-1679) schreef het boek ‘Leviathan’. Hij beschreef hierin het materialisme. In zijn ogen, kon al het menselijk gedrag, theoretisch begrepen worden in termen van lichamelijke processen in het lichaam, met name de hersenen. Ook beweerde hij dat al de menselijke kennis en het menselijk denken afgeleid wordt van zintuigelijke ervaring (zien, horen, voelen etc.)

Russische fysioloog I.M. Sechenov,(1863-1935) kwam met de ‘Reflexologie’; al het menselijk gedrag gebeurd door middel van reflexen, zelfs ‘vrijwillige’ acties zijn eigenlijk complexe reflexen, waarbij hogere delen van de hersenen (denken etc.) betrokken zijn.
Hij is de oprichter van de objectieve fysiologische psychologie.

De Russische fysioloog Ivan Pavlov (1849-1936) zijn werk over de reflexes heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van een school over het denken in de psychologie, genaamd gedragstherapie (het behaviorisme) in Noord-Amerika.

De Duitser Johannes Müller (1801-1858) kwam met het idee dat verschillende gedeeltes van de hersenen dienen voor specifieke functies in de controle van mentale ervaring en gedrag.

De Franse Pierre Flourens (1794-1867 ) was fysioloog en deed in 1824 experimenten met dieren, om aan te tonen dat schade aan verschillende delen van de hersenen, resulteerde in verschillende gebreken in de beweging van het dier. Hij was de eerste die zei dat het denken in de hersenen plaatsvindt, in plaats van in het hart.

“Liever een getransformeerde aap,
dan zoon van Adam”

Paul Broca (1824-1880) publiceerde in 1861 klinisch bewijs dat mensen, die schade hadden in een specifiek deel in het linker hemisfeer van de hersenen, hun spraakvermogen kwijt waren, maar andere mentale capaciteiten niet. Hij was gefascineerd door de evolutie theorie en zei dat hij liever een getransformeerde aap wilde zijn, dan een zoon van Adam.

Al deze bevindingen, betreffende de relaties tussen denken en de hersenen, hebben geholpen om de basis te leggen voor de wetenschappelijke psychologie, want het droeg bij aan het idee van een materiële basis voor mentale processen.

De Engelse Charles Darwin (1809-1882) publiceerde ‘The origin of species’ (De oorsprong van species). Zijn fundamentalistische idee was dat levende ‘dingen’ zijn ontstaan door een lang evolutie proces. Hij beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.
Terwijl andere fysiologen zich richtte op zenuw mechanisme van gedrag, hield Darwin zich bezig met functies van het gedrag; de wijze waarop een individueel gedrag het individu helpt om te overleven en te reproduceren. In zijn boek schreef hij alleen over planten en dieren, maar in latere geschriften, betrok hij dit ook op de mens.
Darwin was gelovig opgevoed, maar begon te twijfelen aan zijn geloof en keerde het geloof de rug toe.

De Duitser Wilhelm Wundt (1821-1920) wordt beschouwd als de grondlegger van de wetenschappelijke psychologie. De andere personen die ik beschreven heb, droegen ook bij, maar Wundt heeft het eerste psychologie boek geschreven, die de discipline definieert als een wetenschap en de psychologische onderzoeken, die tot die tijd gedaan waren, heeft beoordeeld. In 1879 opende hij het eerste universitaire laboratorium van de psychologie in Leipzig. Doordat deze universiteit psychologie officieel accepteerde als een nieuwe wetenschap, werd de psychologie erkend als een onafhankelijke wetenschap.
Wundt legde ook de basis voor de cognitieve psychologie.

Edward Titchener (1867-1927) was afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit van Leipzig. Hij kwam met de introspectie; van binnen kijken en iemands eigen bewuste ervaringen onderzoeken. Hij pleitte voor structurele psychologie (structuralisme).

William James (1842-1910) was zowel filosoof als psycholoog en is grondlegger van het functionalisme. Hij legde de nadruk op het doel en de functies van het denken (de psyche, geest)
James was het meest beïnvloed door Darwin, die had laten zien, dat gedrag begrepen kon worden in termen van haar doelstellingen zonder de elementaire mechanismen te analyseren, waardoor het gebeurde. Ook ontwikkelde hij de theorie van het ‘zelf’.
James leed aan neurose en depressiviteit waarin hij vaak ook zelfmoord overwoog. Hij was pragmatisch, maar daarnaast ook spiritueel ingesteld en bezocht regelmatig een medium waar hij ook aan seances deed.

De Duitse psycholoog Max Wertheimer (1880-1943) publiceerde in 1912 een artikel over het perceptueel effect dat hij bestempelde als het ‘phi fenomeen’.
Samen met een aantal andere psychologen, stichtte hij een school genaamd ‘Gestalt psychology’ (gestalt is Duits voor (hele) vorm). De stelling van deze nieuwe school was dat het denken begrepen moest worden als een georganiseerd geheel en niet elementaire delen (bijv een melodie is niet de som van individuele noten (een melodie zou nog nog steeds herkenbaar zijn als je de toon zou veranderen)). Door de tweede wereldoorlog, vertrokken de stichters van deze school naar Noord Amerika en vestigde daar laboratoria op verschillende scholen en universiteiten. De gestalt psychologie werd opgenomen in verschillende lijnen van de psychologie.

De drie psychologische perspectieven die veel gebruik maakten en testten op dieren zijn het behaviorisme, ethologie en fysiologische psychologie

John B Watson (1878-1958) maakte ook gebruik van het bestuderen van dieren en behoorde tot de meest invloedrijke psychologen van die tijd. Hij experimenteerde met ratten, apen, kippen, honden, katten en vissen. Hij kwam met een nieuw perspectief binnen de psychologie dat hij behaviorisme noemde.

B.F. Skinner (1904-1990) was van de vele behavioristen, de meest invloedrijke behaviorist. In 1938 publiceerde hij een boek genaamd ‘ het gedrag van organismes’. Skinner was het eens met de vier leerstellingen van Watson’s behaviorisme, maar verschilde met zijn idee dat al het gedrag begrepen kan worden als reflexen. Skinner’s nadruk lag op de prikel die gevolgen zijn van responses.

Toen in 1930 het behaviorisme populaire was in Amerika, ontstond er in Europa een andere stroming, die genoemd werd de wetenschap van ethologie; studie van het gedrag van dieren in de natuurlijke omgeving.

Rond 1960 werden de beide leringen; behaviorisme en ethologie samengevoegd binnen de psychologie.

Karl Lashley (1890-1958) was afgestudeerd aan de Johns Hopkins universiteit en was een leerling van Watson. Hij behoorde tot één van de psychologen ,die het zenuwstelsel niet negeerde. Lashley was één van de pioniers in wat wij nu fysiologische psychologie noemen; de poging om de fysiologische mechanisme in de hersenen en elders, die gedrag organiseren en controleren, te begrijpen

Sigmund Freud (1856-1939) behoorde tot de pioniers van de klinische psychologie; die mensen zou moeten helpen om van hun problemen af te komen.
Freud maakte gebruik van Charles Darwin zijn leer over de evolutie en was beïnvloed door Eduard von Hartmann ‘de filosofie van het onbewust’
Freud begon met het toepassen van hypnose in zijn privé praktijk in 1868. De hypnose had hij geleerd van Charcot.
Hij nam de benadering van Josef Breuer over, die mensen door middel van hypnose terug bracht naar de kindertijd, of naar het trauma moment.

Naast zijn nicotine verslaving, begon Freud vanaf 1893 ook cocaïne te gebruiken.
In 1896 ontwikkelde Freud de psychoanalyse, maar hij kon zijn patiënten met deze methode niet tot 100% tevredenheid helpen. Dus moest hij aan zijn analyse sleutelen.
Daar kwam bij, dat hij vanaf 1895 zelf werd gekweld in zijn denken, wat tot somatische klachten leidde.
Freud kreeg zelf last van hartritme stoornissen, verontrustende dromen en depressies. Hij kreeg een zenuwinzinking, waar de dood van zijn vader in 1896, volgens hem, de oorzaak van was.

In 1897 schreef hij naar Fliess en schreef of de oorzaak van hysterie bij kinderen (een psychische aandoening of een gemoedstoestand. Meestal wordt het verlies van de zelfbeheersing bedoeld of een ernstige vorm van angst) en dat de oorzaak bij de vader zou liggen, die pervers zou moeten zijn (pervers = is in ruimere zin een ontsporing van het gevoelsleven of de aandriften die maakt dat men graag dingen doet die algemeen als weerzinwekkend worden beschouwd. De term wordt vaak gebruikt voor seksuele gedragingen die afwijken van het als normaal beschouwde patroon).

Volgens Freud was zijn vader verantwoordelijk voor de hysterie van zijn broer en enige zussen en misschien ook wel van zichzelf. (hé, deze karakter eigenschap kennen wij uit het hof van Eden, waar Adam de schuld afschoof op Eva en Eva op de slang)
In 1923 ontdekte Freud Leukoplakia vanwege zijn hevig roken, dat tot mond kanker leidde.
In september 1939 pleegde Freud zelfmoord, door een overdosis morphine, toegediend door Max Schur, zijn vriend en dokter.

Na Freud kwam vanuit de klinische psychologie, de humanistische psychologie voort; optische kijk op de menselijke natuur.

Carl Rogers (1902-1987) en Abraham Maslow (1908-1970) waren het meest prominent.
Mensen die bij hen in therapie kwamen, hadden een negatief zelfbeeld. Door de humanistische therapie probeerde ze mensen te helpen om een positief zelfbeeld te krijgen.
De psychoanalyse en de humanistische psychologie had een grote impact op de psychotherapie.

Vervolgens ontstond de culturele en sociale psychologie.
De culturele psychologie benadrukt sterk de afhankelijkheid van het menselijk denken van de cultuur waarin iemand zich ontwikkelt. Wilhelm Wundt was één van de eerste die pleitte voor een culturele psychologie, net zoals hij ook experimentele psychologie had gesticht.
De sociale psychologie richt zich op het hier en nu. Het houdt zich bezig met zaken als conformiteit, gehoorzaamheid, de effecten van andermans verwachtingen en de wijze waarop iemand een impressie van andere mensen vormt en houdingen over sociale kwesties.

Kurt Lewin (1890-1947) was één van de pioniers van de sociale psychologie.

In de 1960 en 1970-er jaren, vond de cognitieve revolutie plaats. De cognitieve psychologie verving het behaviorisme, als de dominante school van het denken in de Noord-Amerikaanse psychologie. Cognitie verwijst naar kennis en cognitieve psychologie kan omschreven worden als de studie van mensen hun mogelijkheid om te verkrijgen, organiseren, onthouden en om kennis te gebruiken om hun gedrag te besturen. Cognitieve psychologen ontwikkelen modellen (of theorieën) over mentale processen die gedrag bemiddelen.

Clark Hull (1882-1952) en Edward Tolman (1886-1959) noemden zichzelf behavioristen, maar waren in feite cognitieve psychologen.

De Zwitserse psycholoog Jean Piaget (1896-1980) bestudeerde het beredeneren van kinderen, door de fouten die de kinderen maakten te observeren, terwijl zij een probleem moesten oplossen en door hen te vragen naar de argumenten achter hun antwoorden.

Noam Chomsky (geboren in 1928) was een taalkundige en schreef een boek genaamd ‘Syntactische structuren’. Dit boek had niet alleen een enorme impact op taalkunde, maar ook op de psychologie.

Ik wil het eigenlijk hierbij laten. Er zijn nog vele andere psychologen, die hun steentje hebben bijgedragen aan de hedendaagse psychologie en ik ben ervan overtuigd, dat ik daarnaast nog andere elementen, die een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de psychologie hebben gespeeld, niet heb benoemd, maar ik vind deze informatie voor deze blogpost wel voldoende.

Wat u nog niet wist over de grondleggers van
de hedendaagse psychologie en hun mentale gezondheid

Socrates leed aan hallucinaties en hoorde stemmen, wat hij toen zijn demoon noemde, die hem wijsheid gaf.
René Descartes ontving zijn filosofieën van een geest, via een visioen, terwijl hij zich opsloot in een kamer. Hij noemde deze de nieuwe filosofie (hij formuleerde analytische geometrie en het toepassen van wiskundige methodes op de filosofie).
William James leed aan neurose en depressiviteit waarin hij vaak ook zelfmoord overwoog
Sigmund Freud begon vanaf zijn 37e cocaine te gebruiken. Vanaf zijn 39e werd hij gekweld in zijn denken en leed aan somatische klachten. Hij leed aan depressies en kreeg een zenuwinzinking. Op 83 jarige leeftijd pleegde hij zelfmoord, door het toedienen van een overdosis morphine (dat toegediend werd door zijn vriend en dokter).

Waren deze grondleggers van de psychologie gelovigen?

 • Socrates verzette zich tegen de kerk en ging tegen de kerkleer in en kreeg hierdoor de gifbeker toegediend.
 • Plato (437-347 BC) was beïnvloed door het orphisme (godsdienstig en wijsgerige beweging die de nadruk legt op de goddelijke natuur in de mens en zijn onsterfelijkheid.
 • Rudolf Göckel was een occultist, een magnetiseur
 • Thomas Hobbs was een atheist en een materialist en hij ging in tegen de kerkleer van die tijd. Zijn vader was een omstreden dominee, die niet uitvoerde wat hij predikte en uiteindelijk op de vuist ging met een mede dominee en uiteindelijk vluchtte, terwijl hij zijn 3 zonen bij zijn broer achter liet.
 • Ivan Pavlov was zoon van een priester. Hij begon aan een theologische studie, maar heeft deze ingeruild voor een studie natuurkunde en wiskunde. Hij noemde zichzelf een atheist, die zijn geloof verloor tijdens zijn theologische studie en noemde het geloof een fantasie, in plaats van de waarheid.
 • Paul Broca was gefascineerd door de evolutietheorie en wilde liever een getransformeerde aap zijn, dan een zoon van Adam. De kerk verzette zich regelmatig tegen zijn opvattingen en daarom had hij vaak ook conflicten met de kerk; de gelovigen.
 • Johannes Mueller wilde priester worden, maar zijn liefde voor de natuurlijke wetenschap, met name medicijnen was sterker en won.
 • Charles Darwin, was gelovig opgevoed. Alhoewel hij studeerde voor anglicaanse priester, was Charles Darwin een vrije denker. Hij begon te twijfelen aan het geloof en keerde het de rug toe. Hij verloochende God, door met de evolutie theorie te komen.
 • Wilhelm Wundt was zoon van lutherse dominee, maar verwierp het geloof; het christendom. Hij zag God als een soort goddelijke wereld kracht, maar geloofde niet in de onsterfelijkheid van de mens en was voorstander van de evolutietheorie.
 • William James was zoon van theoloog, maar daar zien wij in zijn leven maar weinig van terug. Hij was pragmatisch, maar daarnaast ook spiritueel ingesteld en bezocht regelmatig een medium waar hij aan seances deed.
 • John B. Watson had een religieuze moeder, die hoopte dat haar zoon prediker zou worden. Hij werd streng in de christelijke leer opgevoed, echter kreeg Watson mede door zijn opvoeding een hekel aan elke vorm van religie en werd atheist.
 • B.F. Skinner was een atheïst
 • Sigmund Freud was een atheist. Hij noemde geloof in God een collectieve neurose en beschouwde God als een illusie.
 • Carl Rogers was met het geloof opgevoed, maar begon op 20 jarige leeftijd te twijfelen aan zijn geloof en stopte op een gegeven moment met zijn theologische studie. Rogers was een atheist en bezocht samen met zijn vrouw regelmatig spiritualistische mediums (spiritual mediums). Hij bewoog zich in de occulte wereld en geloofde in spiritualisme en in reïncarnatie. Hij had belangstelling in het hindoeïsme, boeddhisme en andere oosterse religies, new age etc. (Bijv. Hij onderwees en spoorde patiënten aan om vreemd te gaan, aangezien hij het huwelijk maar een ouderwetse inzetting vond en dat een persoon behoefte had aan meerdere relaties buiten het huwelijk)
 • Abraham Maslow was een atheist.
 • Clark Hull verwierp het christelijke geloof en werd atheist.
 • Jean Piaget verwierp het christelijke geloof en werd atheist
 • Noam Chomsky was met het joodse geloof opgevoed, maar werd atheist.

Deze filosofen en wetenschappers waren over het algemeen atheïsten, waarvan sommige zich in de occulte wereld bewogen. Hun filosofieën, theorieën, bevindingen en ontdekkingen waren niet gebaseerd op de Bijbel, of geïnspireerd door de Bijbel. Als deze wijsheid niet van God afkomstig is, dan is de wijsheid dus afkomstig van duivelen.
De wijsheid van duivelen is uiteindelijk een leer van de wereld geworden; een wetenschappelijke leer.

Framework van de psychologie

Het framework van de psychologie bestaat uit naturalisme, materialisme, reductionisme, determinisme, evolutie, empirisme, relativisme.

Wetenschappelijke theorieën gebaseerd
op experimenten met dieren

O.a. Frans Pierre Flourens, John B. Watson, Ivan Pavlov en vele anderen maakte gebruike van dieren, om zo het gedrag van mensen te verklaren, het zenuwstelsel te onderzoeken etc. Maar wat zegt het woord over de mensen en de dieren?

Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen (1 Kor 15:39)

Wij zullen nooit het menselijk gedrag kunnen verklaren aan de hand van experimenten met beesten. Nog kunnen wij medicijnen, cosmetica, cremes etc. testen op beesten, omdat zij niet hetzelfde vlees zijn als mensen. Wat de wetenschap ook zegt en beweert, het is een leugen.

Medicijnen worden toegepast op muizen/ratten, maar wordt er ook gekeken wat er met deze muizen en ratten na een aantal weken of maanden gebeurt? Het medicijn kan volgens de wetenschappers wel ‘aanslaan’, maar wat gebeurt er daarna met deze muis/rat. Leeft deze nog weken, maanden en jaren zonder ‘ziekten’ of bijwerkingen? Of ligt deze na een aantal weken kassiewijle in zijn hok?

Hoeveel ‘gif’ wordt er wel niet toegediend en zorgt ervoor, dat niet alleen de bacterie, of gezwel sterft, maar dat de muis en rat mee sterft. Wanneer je medicijnen neemt zal elk orgaan in je lichaam daar een deel van meekrijgen, want een medicijn is geen torpedo en weet niet aan welke cel, of orgaan hij wel of niet mag komen. Daarom staan er op de verpakkingen ook zoveel bijwerkingen vermeld. Wanneer je een medicijn inneemt, wordt elk orgaan en elke cel ‘aangetast’.

Geloof dus niet in deze leugens, waardoor vele mensenlevens verwoest worden. Er worden meer mensen levens door medicijnen verwoest dan gered.

Waar haalden deze wetenschappers hun wijsheid vandaan?

Deze wijsheid was afkomstig door beïnvloeding van demonische machten. Hoe meer ze op het occulte, spirituele vlak bewogen, des te meer wijsheid ontvingen zij.
Dit zien wij aan bijvoorbeeld Sigmund Freud (hypnose), Carl Rogers en René Descartes, die zijn wijsheid van demonische machten tijdens visioenen ontving.

Wat zegt het Woord over de wijsheid van mensen?

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is (1 Co 2:12-14)

Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen (met hun intellectuele kennis) in de overlegging (gedachten) huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden (Luc 1:51-53)

De wijsheid van de wereld is dwaasheid bij GodWant er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze (filosoof, wetenschapper)? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot een dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Immer, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen (de goddelozen) een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen (1 Kor 1:19-25)

Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid, en elders: Die Heere weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroemen zich op mensen (1 Kor 3:19-21)

Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u (2 Kor 1:12)

Paulus sprak met filosofen

Toen Paulus in Athene was, ging hij vele gesprekken met filosofen aan (deze filosofen waren de grondleggers van de huidige psychologie). Luisterde hij naar hen en was hij het met hen eens? Nee, hij sprak over de gekruisigde Jezus en week daar niet vanaf. Op grond van zijn getuigenis over Jezus Christus, kwamen een aantal van hen tot geloof

En ook enige van de Epikureïsche en Stoïcijnse wijsgeren twistten met hem en sommigen zeiden: Wat zou die betweter willen beweren? Maar anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn; want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden: Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of the horen (Hand 17:17-21/ Lees het stuk verder van vers 22-34)

De wetenschap maakt God overbodig

Door het toepassen van wetenschappelijke theorieën/leringen, hebben wij God niet meer nodig, maar kunnen het zélf oplossen. En dat is nou precies wat de duivel wil. De duivel wil niet dat de mens een relatie met God heeft, nog wil hij dat de mens volledig op God vertrouwd.

Wanneer wij psychologische theorieën gebruiken voor het analyseren en oplossen van (gedrag)problemen, dan hebben wij Gods kracht niet meer nodig, want wij kunnen het zelf oplossen. Wij zijn dan niet meer afhankelijk van God, maar onafhankelijk en geven door het toepassen aan, geloof te hebben in deze menselijke theorieën, die afkomstig zijn van boze geesten: demonische wijsheid.

Het woord ‘Christelijk’ maakt iets nog niet heilig en acceptabel voor God.

Alle wetenschappelijke theorieën zijn leringen van duivels en niet van God. De mens heeft deze bedacht, nergens in de Bijbel is er ook maar 1 referentie naar een wetenschappelijke theorie en dat hoeft ook niet.

De wetenschap is een leer van deze wereld en deze leer kan niet samengaan met de leer van het Koninkrijk der Hemelen. Deze twee staan haaks op elkaar.

Zo ook een studie psychologie, die begint met onderwijs in de evolutie theorie. Zodra je aan deze colleges al deelneemt, verloochen je God als Schepper van de Hemelen en de aarde. Je kan er nog zo’n mooie draai aan geven, maar de waarheid is dat je denken gevuld wordt met leugens van de wereld, die het Woord van God tegenspreken en verwerpen.

Wij kunnen het woord ‘Christelijk’ voor een beroep of studie plaatsen, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook vanuit God is en dat het acceptabel voor Hem is om dit beroep uit te oefenen.
Het woord ‘Christelijk’ mag het misschien acceptabel maken voor mensen, maar de mens bepaald niet, maar God bepaalt.

Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters etc. hanteren een leer van mensen, die gebouwd is op o.a. naturalisme, evolutie, materialisme, humanisme, relativisme etc. Deze wijsheid van mensen zijn hen ingegeven door demonische machten.

Om het hard te zeggen zijn psychologen, psychotherapeuten, psychiaters etc. werktuigen en dienaren van de duivel en zullen dat altijd blijven, ongeacht of zij het woord ‘Christelijk’ ervoor zetten of niet. Het maakt ook niet uit of zij samen met de patient bidden, Bijbel teksten aandragen etc. Het Woord zal nooit samengaan met de wereldse wijsheid.

Een psycholoog is een gedragsdeskundige in de wetenschappelijke studie psychologie en dit heeft geen enkele overeenstemming met het Woord van God. Doordat een psycholoog, psychotherapeut, psychiater etc. de kennis, afkomstig van demonische machten hanteren, zal het zo maar kunnen dat hij/zij tijdens een sessie met een patient een ‘geestelijke openbaring’ kan ontvangen. Deze openbaring is niet vanuit de Heilige Geest, maar vanuit het vlees en wordt ingegeven door boze geesten, in dit geval waarzeggende geesten.

Demonische machten imiteren God

Zoals de boze geesten voorheen ook in de grondleggers van de psychologie hebben gewerkt door mensen heen, doen zij dit nog steeds. Zodra jij als ‘Christelijke’ psycholoog, je openstelt voor de geestelijke wereld en jezelf ‘ontledigt’ om zogenaamd leiding van God te zoeken, zullen deze boze geesten zich maar al te graag voordoen als ‘geest van God’ en zullen dus God’s aanwezigheid imiteren. Zij zullen jou meer wereldse wijsheid en kennis geven en zij zullen manifesteren als waarzeggende geest, terwijl jij denkt dat je profetische gaven hebt.
Het zal niet lang duren, voordat je volledig door hen in bezit bent genomen. De wijsheid van de wereld kan niet samengaan met de wijsheid van God, dat zegt het Woord.

Een psycholoog ‘geneest’ op basis van menselijke wetenschappelijke theorieën en niet op basis van Jezus Christus, ook al beweren sommige ‘christelijke’ psychologen dit wel.

Nogmaals als jij op basis van Jezus Christus ‘geneest’ dan moet je jouw ambt als psycholoog neerleggen en kun je geen psycholoog meer zijn, want het gaat niet om jouw wetenschappelijke theorieën en kennis en kunde, maar het gaat om de kracht van Jezus Christus.

Je kunt niet met behulp van menselijke wijsheid en theorieën en dus vanuit het vlees een mens genezen van verdrukkingen. Dat is onmogelijk! Daarom blijven zovele mensen ook hun hele leven lang, soms met enige tussenposes, bij een psycholoog lopen.

Psychologen vertrouwen op wetenschappelijke kennis

Psychologen vertrouwen op wetenschappelijk kennis, die zij tijdens hun studie hebben verworven. De psychologen, die zichzelf ‘Christelijke’ psychologen noemen, vertrouwen ook op deze kennis. Want als zij werkelijk zouden vertrouwen op Jezus Christus en in zijn kracht zouden handelen, dan zouden zij geen analyses en behandelplannen meer hoeven op te stellen, maar zouden de patiënten na 1 sessie door de kracht van de Heilige Geest, door Zijn werk, genezen naar huis gaan.

Maar dit gebeurt helaas niet, omdat de christelijke psychologen vertrouwen en roemen op hun eigen kennis en eigen kunde, die zij hebben opgedaan tijdens hun wetenschappelijke studie, in plaats dat zij roemen op de gekruisigde Jezus Christus, Zijn bloed, Zijn opstanding en Zijn kracht.

De psychologen, ongeacht of ze het woord ‘Christelijk’ ervoor zetten, behandelen mensen in leugens van de duivel. De cliënten komen vaak met nog meer problemen eruit, dan voordat zij in therapie gingen (lees ook ‘Op zoek naar rust in je ziel?’).

Paulus legde al zijn wereldse kennis en wijsheid af

Paulus was een vooraanstaand geleerd man en zou te vergelijken zijn in deze tijd, met iemand die een wetenschappelijke opleiding zou hebben afgerond, maar hij beschouwde al de kennis die hij had opgedaan als vuilnis. Hij legde zijn oude leven af, inclusief al zijn kennis en zei:

Ik kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God

Soms vraagt God ook aan ons, om al onze kennis af te leggen en om misschien zelfs met een (wetenschappelijke) studie te stoppen en alleen te vertrouwen op Hem, op Zijn Woord.
Dat heeft geloof en moed nodig, om jouw status, jouw opleiding etc. af te leggen voor Hem.

Het Woord van God vs de psychologie (gedrag wetenschap)

Laten wij eens kijken naar wat het Woord zegt en naar wat de psycholoog (psycho-therapeut/psychiater etc) zegt:

Het Woord zegt:

 • Het ‘ik’/‘zelf’ moet sterven in Christus Jezus
 • De geest moet heersen over het vlees (de ziel en het lichaam)
 • Oorsprong en oorzaak van alle problemen zijn geestelijk; verdrukking en bezetting van demonische machten. Je kunt alleen probleem oplossen als je naar de oorsprong van probleem gaat, dus demonische machten. Wat in het zichtbare manifesteert is begonnen in het onzichtbare. Het Woord zegt dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, machten, krachten etc. Jezus loste problemen op door demonen uit te drijven, aangezien Hij wist dat de oorzaak een demoon (geestelijk) was.
 • Het Woord handelt dus naar de Geest , erkent dat de oorsprong geestelijk is en lost probleem op vanuit de Geest
 • Het Woord zegt dat wanneer je in Jezus Christus bent, je een nieuwe schepping bent geworden; het oude is voorbij het nieuwe is gekomen.
 • God, Jezus staan centraal
 • Afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest
 • Het gaat om het vinden van Jezus in het leven
 • Wandelen naar God’s wil, naar Jezus Zijn wil

De psycholoog zegt:

 • Het ‘ik’/‘zelf’/ego moet geholpen en genezen worden en de therapie richt zich op het ‘ik’
 • ‘Christelijke’ psychologen richten zich op de eenheid- geest, ziel en lichaam.
 • Psychologen lossen probleem op door middel van handvaten en strategieën van het vlees; door hun kennis; wetenschappelijke theorieën toe te passen. Zij erkennen externe (omgeving)factoren, zoals opvoeding, milieu, omstandigheden etc. als oorsprong van het (gedrag) probleem.
 • Psycholoog handelt naar het vlees en lost probleem op vanuit het vlees
 • Psychologen gaan terug naar het verleden om problemen te analyseren.
 • De mens staat centraal
 • Afhankelijk van de kracht van wetenschappelijke (menselijke) theorieën
 • Het gaat om het vinden van jezelf in het leven
 • Een persoon moet leven naar zijn eigen ‘wil’ en opkomen voor zichzelf

Het ‘zelf’ versus Jezus

Wij zien dus duidelijk dat het Woord tegenover de psycholoog en de wijsheid van de wereld staat en niets gemeenschappelijk bezit.

kruis een plek om te sterven of om te zondigenDe psycholoog richt zich op het ‘zelf’, het ego, van de mens en gebruikt modellen/technieken om het ‘zelf’ te genezen en ‘normaal’ en sterk te maken. Terwijl de waarheid is, dat het niet gaat om het ‘zelf’, maar om Jezus.

Als een persoon sterft aan de ‘oude mens’; het vlees, is het ‘zelf’ ook gestorven en draait het niet meer om het ‘zelf’, maar om Jezus.

De ‘Christen’ psycholoog richt zich op de éénheid van geest, ziel en lichaam (vele oosterse religies (filosofieën) richten zich ook hierop). Maar de geest kan nooit samengaan met ziel en lichaam, want deze staan haaks op elkaar.

De geest moet gaan heersen als koning en de ziel en lichaam (het vlees) moeten ondergeschikt worden aan de geest.

Het leven draait niet om het vinden van jezelf, zoals zovele wetenschappers, filosofen en religies verkondigen, maar het draait om het vinden van Jezus Christus en Hem te dienen.

Het lichaam van Christus moet afsterven aan het ‘zelf’

Psychologen zijn niet meer nodig als mensen afsterven aan het ‘zelf’. Zodra de mens is afgestorven aan zichzelf en leeft voor Jezus, heeft deze ook geen psycholoog meer nodig om hem/haar ‘op te lappen’.

En dat is dus het heikel punt in de vele hedendaagse kerken en gemeentes; de mens sterft niet meer en leeft niet meer voor God, maar blijft leven voor zichzelf en blijft dus wandelen naar het vlees.

De Bijbel alleen is voldoende

De Bijbel; het Woord van God, is voldoende om te leven in vrijheid, om te onderrichten, op te voeden etc. Christenen hebben geen wereldse theorieën nodig, maar het Woord van God en het Woord toe te passen in hun leven. Wanneer dat gebeurt, zullen hun levens er allemaal heel anders uit gaan zien.

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2 Tim 3:16-17)

Jezus genas een bezeten man

Wanneer wij een nieuwe schepping geworden zijn, zouden wij dus ook net als Jezus moeten wandelen. Laten wij eens kijken hoe Jezus in één kort moment, zonder langdurige behandelingen, een bezeten man, in onze tijd een schizofrene man (die eigenlijk in een psychiatrische inrichting had moeten zitten), in het land der Gerasenen, genas.

Jezus verwees deze man niet door naar een filosoof, een wijsgeer, of een geneesheer (dokter). Nee, Jezus wandelde naar de Geest en wist dat deze man alleen vrij gezet kon worden, door de oorzaak van dit alles aan te pakken en hem dus vanuit de Geest te genezen en vrij te zetten van deze demonische machten.

Toen Hij aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door boze geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de graven. Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. Want Hij gaf de onreine geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de geest hem met geweld meegesleurd, en om hem te bewaken werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven. En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in hem gevaren. En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te varen. Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te varen. En Hij stond het hun toe. En de geesten voeren uit die mens en voeren in de zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer ine n verdronk. Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de vlucht en berichtten het in de stad en op het land. En de mensen liepen uit om te zien wat er gebeurd was, en zij kwamen bij Jezus en vonden de mens, van wie de boze geesten uitgevaren waren, aan de voeten van Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, en zij werden bevreesd (Luk 8:26-35)

Deze bezeten man was in bezit genomen door boze machten. Deze boze machten waren niet met het blote oog te zien, maar het resultaat van hun boze werken, was wel waarneembaar, nl dat de man naakt was, onhandelbaar en niet te temmen was en dus abnormaal en gevaarlijk gedrag vertoonde. Jezus wist, dat Hij niet de zichtbare symptomen moest behandelen, maar dat Hij Zich moest richten op de onzichtbare oorzaak van al deze problemen en dus moest Jezus de boze machten, die deze man in ketenen gebonden had eruit zetten. En dat is precies wat Hij deed.

Er zijn nog vele andere voorbeelden te benoemen, die beschreven staan in de Bijbel en die ons de wijsheid geven, die wij nodig hebben om mensen vrij te zetten.

Jezus wist wat de oorzaak was van de mensen hun ziel se staat (psychische staat) hun lichamelijke staat en daarom bevrijdde Jezus allen, die bezet waren door duivelen (demonen).
Want dat alleen was en is nog steeds de oorzaak.

Alleen Jezus geeft door de kerk bevrijding

De kerk is het lichaam van Christus en God heeft dus aan de kerk Jezus als hoofd gegeven. De kerk is geen gebouw, maar is de verzamelnaam voor alle nieuwe scheppingen, die door de wedergeboorte tot het Lichaam van Christus (de kerk) behoren.

De kerk leeft in Christus Jezus, het Woord en is gezeten in Hem. Zolang de kerk blijft wandelen naar de Geest, in Jezus Christus, het Woord, zal deze de machtigste en krachtigste instelling zijn op aarde. Want Hij heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben, echter spreken wij hier wel over hemelse zegeningen en niet over aardse goederen (materialisme).

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst (2 Pe 1:3-4)

Helaas is het zo, dat er in vele kerken en gemeentes niet meer geloofd wordt in de kracht van de Heilige Geest en is het pastoraat gebaseerd op menselijke wijsheden en kunde.De mens vertrouwd meer op de aardse wijsheid, dan op de hemelse wijsheid, die zij vaak als dwaasheid beschouwen.

Er zijn ‘Christelijke psychologen’ die cursussen, trainingen, of seminars geven aan voorgangers en pastorale medewerkers en mengen de waarheid en de kracht van Jezus Christus met een leer van mensen en brengen dit onder de noemer: Christelijke psychologie.

Vele kerken en gemeentes hebben ook psychologische methodes toegepast bij het helpen en ‘genezen’ van mensen, zoals bijvoorbeeld het teruggaan naar het verleden en zaken uit het oude leven opgraven en naar boven brengen en ook zij zetten de mens centraal.

Door allerlei hulpmethodes en het gebruik van kennis, die zij door seminars en trainingen hebben opgedaan, proberen de pastorale medewerkers de persoon te helpen en te genezen, echter zijn er maar weinig mensen die op deze wijze de hulp en genezing ontvangen, die zij nodig hebben.

Als jij wereldse kennis, methodes en wetenschappelijke theorieën gebruikt en toepast, trekt God Zijn handen ervan af en laat jou het oplossen. Want jij denkt, dat jij zo slim en geweldig bent en dat jij de persoon kan genezen met jouw kennis. Je vertrouwt op jouw kennis. Je plaatst jezelf op een voetstuk en geeft wel vroom met je mond aan dat je het niet kunt zonder de Heere, maar jouw hart spreekt anders.

“Waarom kan alleen de kerk (de wedergeboren mens) bevrijding geven?”

Omdat alleen de nieuwe schepping (die samen de kerk vormen), die naar de Geest leeft in de geestelijke wereld opereert en in Christus Jezus de hoogste autoriteit heeft over alle machten, krachten, overheden etc.

Alle mentale ziekten, problemen etc. zijn ontstaan in de geestelijke wereld, door verdrukking of bezetting van demonische machten. Dus wil je naar de oorsprong van het probleem en wil je de mensen helpen en dus vrijzetten, dan moet je de geestelijke wereld betreden vanuit Jezus Christus.

Nogmaals, alleen in Hem heb je de autoriteit om de boze machten die al deze psychologische problemen zoals verdriet, allerlei vormen van depressies, onvergevingsgezindheid, overspannenheid, adhd, add, dyslexie etc. veroorzaken, uit te drijven en de persoon vrij te zetten van deze boze machten.

Wanneer een persoon een psychisch probleem heeft, dat zich uit in de ziel (het vlees), dan kun je deze niet met menselijke wijsheid; theorieën en wetenschappen vanuit het vlees oplossen.
Je kunt 100-en analyses en behandelplannen schrijven en toepassen, maar de persoon zal niet of heel misschien tijdelijk geholpen zijn, maar het probleem zal zeker na een tijd weer terugkomen.

Waarom? Omdat de oorzaak niet vleselijk is, maar geestelijk. Daarom kan alleen de nieuwe schepping, wanneer deze naar de Geest leeft en gezeten is in Jezus Christus, deze mensen die bezet zijn, bevrijding geven. Alleen door de kracht van de Heilige Geest zullen deze mensen bevrijd worden van al hun lasten.

Laat de kerk opstaan en zijn positie in Jezus Christus weer innemen.
Laten wij als wedergeboren mensen totaal afhankelijk worden van het Woord en de Heilige Geest en op Zijn kracht vertrouwen, in plaats dat wij op menselijke theorieën en onze wereldse wijsheid vertrouwen.

Lees ook: ‘Val niet in het gat van je verleden

Bronvermelding: Wikipedia, Stanford encyclopedia, Psychology by Peter Gray, Igmund Freud’s Discovery of Psychoanalysis: Conquistador and Thinker By Paul Schimmel

You Might Also Like

 • Kathinka
  6 March 2016 at 6:35 pm

  Ik weet niet precies hoe ik op dit blog terecht kwam maar ik het dit artikel dan toch even gelezen.
  Ik ben ik shock…
  Uw conclusie dat psychologen ect. werktuigen van de duivel zijn is belachelijk.
  Ik ben erg benieuwd naar uw oplossingen voor bijvoorbeeld ernstig getraumatiseerde mensen.
  Denk aan slachtoffers van verkrachtingen, kindsoldaten, militairen enzovoort.m
  Is uw oplossing om deze mensen alle psychologische hulp te ontzeggen?

  • Sara
   7 March 2016 at 5:30 pm

   Jezus zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht (Mat 11:28-30)

   Jezus is de Enige die rust in de ziel kan geven. Hij kan dus ook getraumatiseerde mensen volledig genezen, door Zijn kracht.

 • Erik
  3 April 2016 at 1:18 pm

  Ja maar God heeft ook gezegende christenen gegeven die je kunnen helpen. Ik ben het niet eens met uw stelling en met de manier hoe u het uitlegt is erg pijnlijk. Mensen die oprecht geloven in Jezus en zulk diepe trauma’s hebben hebben niet alleen het woord nodig maar ook die psycholoog die God gebruikt om jou te helpen. Ben ik dan ineens een bezetenen omdat ik daar gebruik van maak. Uw stelling maakt mensen ziek, u spreekt zich uit alsof u god bent, ik vind dit niet kunnen, sorry vele van uw soort beschadigen mensen meer dan een psycholoog.

 • Willem Boonstra
  19 April 2016 at 2:02 pm

  Keurige analyse Sara.
  Dat je ook in de toekomst, hetgeen de apostel Paulus schreef, voor ogen zult houden:
  • En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 1 Korinthe 2:12-14

  Zoals tegenwoordig gebruikelijk, zijn de eerste reacties emotioneel. Jammer genoeg kan men daar niets mee. Deze reacties bevestigen wederom, dat wanneer men vanuit de Bijbel iets wil belichten, men vaak protest/verzet ontmoet. Ook de apostelen kenden dit en de apostel Johannes schreef ons ter bemoediging, dit:
  • Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. 1 Johannes 4: 4-6

 • error: Content is protected !!
  %d bloggers like this: