About

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden (Mat 5:13)

Jezus, het Woord, zei dat de zonen en dochters van God het zout der aarde behoren te zijn. Echter leven wij in een tijd, waar heel veel Christenen niet meer leven vanuit het Woord. Zij doen water bij de wijn en passen het Woord aan aan hun levensstyle, zodat het past in de tijd waarin wij leven, in plaats dat zij hun leven aangepassen aan het Woord van God.

Men durft niet meer het Woord uit te spreken zoals het is, omdat het tegen de mening van vele mensen en dus tegen de mening van de wereld ingaat. Het zout heeft hierdoor zijn kracht verloren en blijven de tekenen en wonderen uit en zie je af en toe Gods kracht, ipv dagelijks.

Waarom de naam ‘salt of the earth’

Zout doet pijn als het in een wond komt, daarnaast zuivert zout en dat is wat de Heere in deze tijd tegen Zijn volk wil zeggen.

salt of the earthWij leven in het laatst der dagen en Hij geeft ons de opdracht om terug te keren naar Zijn zuivere Woord. Hij wil dat wij alle leugens, die door de tijden heen zijn binnengekomen wegdoen uit de kerk, gemeente en ons leven. Hij wil dat Zijn lichaam gezuiverd wordt en gaat leven naar Zijn wil.

De leer moet gezuiverd worden, want de leer en de woorden zijn krachteloos geworden.

Wij behoren doordrenkt en gezuiverd te zijn met het Woord van God en de Heilige Geest, zodat wij zullen wandelen als zonen en dochters van God, in plaats dat wij baby’s en dus onmondig blijven.

Hierdoor zijn er vele mensen ziek, overspannen, leven met depressies, angst, stress en gaan gebukt onder een verkeerd denken. Waarom zoveel ellende? Waar komt dit vandaag? Maar belangrijker nog hoe kan dit opgelost worden?

Ik heb 1 antwoord en dat is tevens ook het fundament van dit blog en dat is Jezus Christus; het Woord!

‘Be the salt of the earth’

No Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!